Vad som gör småbolag riskfyllda men ändå bäst i klassen

Småbolagsaktier, small cap, är riskfyllda men har störst uppsida

Investerare på börsen brukar gilla storbolagen bäst på börsen – aktier som AssaAbloy, Swedbank och ABB – men de riktigt intressanta aktierna är small-cap aktier med börsvärden under 5-10 miljarder kronor.

Media och affärstidningar brukar fokusera på storbolagen och skriver om hur deras aktier värderas. När väl småbolags-aktier får rubriker så är det oftast negativa med fokus på hur mycket en aktie rasat eller om bedrägerier i förhoppningsbolag.

Om du inte äger aktier i småbolag eller har småbolagsfonder, så kan det vara en bra idé att lägga till tillgångsklassen i din portfölj. Aktier i småbolag kan diversifiera din portfölj samtidigt som du får en högre uppsida och tillväxt, men till högre risk. Här kommer det du behöver känna till om smallcap:

10 bästa småbolagsaktier

Här kommer några aktier som varit/är småbolag och haft en fantastisk utveckling på börsen senaste 10 åren:

AktieVerksamhetUtv. 10 år
FortnoxBokföringsprogram+6953%
VitrolifeFertilitetsbehandling+3297%
Fast BalderFastigheter+3203%
SagaxFastigheter+3139%
G5 Entertain.Mobilspel+2804%
Vitec SoftwareMjukvara+2443%
FingerprintFingeraläsning+2028%
MedCapMedicinteknik+1976%
CellaVisionMedicinteknik+1811%
BiotageBioteknik+1726%

Kursutvecklingen är exkluderat utdelningar.

Vad är småbolagsaktier?

Småbolag, på engelska smallcap, betyder ett litet börsvärde på börsen. Du få fram börsvärdet genom att ta utestående antal aktier multiplicerat med aktiekursen. Privatinvesterare brukar tycka att småbolag har ett börsvärde under 5 miljarder kronor. Medan småbolagsfonder har en varierad syn på vad som är småbolag, ofta definierar de småbolag som 10-30 miljarder kronor. Börslistan Nasdaq small cap har en gräns på under 150 miljoner Euro, vilket motsvarar 1,6 miljarder kronor.

Varför de är unika

Många småbolag växer så småningom upp till att bli midcap eller large cap-bolag. Men innan dess så har de en del viktiga skillnader mot ett large cap-bolag. Det som gör småbolag unika är:

  • De är generellt fokuserade på hemlandets marknad och är därför beroende av det landets BNP-tillväxt
  • Deras omsättning kommer från endast en eller några verksamhetsgrenar
  • De är mer påverkade av de lokala skatterna och reglerna

Många investerare använder småbolagsaktier till att satsa på om den lokala ekonomin i t.ex. Sverige kommer att ta fart. Då brukar tillväxten påverka de små företagen också.

Varför småbolag är riskfyllda

När småbolag växer sin omsättning och vinst per aktie så brukar deras aktiekurs följa med till slut. Under tillväxtfasen så kallas dessa aktier för tillväxtaktier. Eftersom bolagen är små när tillväxten börjar så växer de sina vinster snabbare än storbolagen. Kursuppgången brukar därför bli större för de bolag som lyckas med sin affärsidé. Under resans gång så är dock småbolagsaktier mer volatila och svänger kraftigt i aktiekurs under en dag. Även rapporterad omsättning och vinst kan svänga mycket från kvartal till kvartal vilket gör att de ses som mer riskfyllda än andra aktier.

Läs mer: Diversifiering är ett bra sätt att sprida din risk

Varför small cap-aktier är mäktiga

Alla stora bolag har någon gång varit småbolag. Och eftersom det finns så många olika aktier så kan man dela in dem i tillväxtaktier (växer omsättning mer än 15% per år) och värdeaktier (handlas billigt mot sitt värde). Generellt kan man säga att microcap-bolag oftare är undervärderade, då analytiker och banker inte följer dem lika noga. Dessutom är börsvärdet för litet för att fonder ska kunna köpa in sig i aktien. Det gör att småsparare får en fördel när det gäller småbolagsaktier.

Över lång tid brukar småbolagsindex gå bättre än storbolagsindex. Men på kort sikt så kan ibland storbolagsaktier gå bättre än småbolag och vice versa.