Insättningsgarantin gäller nu upp till 950 000 kronor

Från och med den 1 juli så kommer den statliga insättningsgarantin för sparkonton skydda upp till 950 000 kronor istället för tidigare 100 000 euro. Att garantin nu gäller i kronor istället för euro gör det lättare för svenska sparare att kalkylera sin risk. Insättningsgarantin gäller fortfarande per bank, så har du mer pengar än 950 000 kronor så bör du öppna fler sparkonton hos andra banker.

  • Bankgarantin stärks så att skyddet gäller upp till 950 000 kronor per bank
  • Ersättningsbeloppet bestäms nu i kronor istället för euro
  • Utbetalning för ersättning kommer bli snabbare, från 20 till 7 arbetsdagar
  • Den nya lagen om insättningsgaranti träder i kraft 1 juli 2016

Här hittar du bra sparkonton med insättningsgaranti.

Rätt till ersättning från Riksgälden

bankgaranti

Skyddet för insättare i Sverige blir 950.000 kronor i stället för 100.000 euro.

Sparar du pengar på ett konto med insättningsgaranti så har du rätt till ersättning från staten om banken eller inlåningsföretaget går i konkurs. Ersättningsbeloppet kommer från en reservfond som Riksgälden förvaltar. Fonden fylls på genom att alla anslutna banker som täcks av statens insättningsgaranti måste betala en avgift varje år. Finansinspektionen tar beslut om när insättningsgarantin ska träda in. Vilka institutioner får omfattas av garantin?

  • Banker
  • Kreditmarknadsföretag
  • Inlåningsföretag
  • Värdepappersbolag

Garantier för sparare

Syftet med att förstärka bankgarantin är att privata sparare ska känna sig tryggare med det finansiella systemet. Tanken är nog att bygga ett förtroende till bankerna så att folk inte tar ut sina sparpengar vid en finansiell kris. Senast under finanskrisen 2008-2009 spelade Riksgälden en viktig roll genom att ansvara för de bankgaranti- och kapitaltillskottsprogram som regeringen beslutade om. Akuta stöd till banker och kreditmarknadsbolag grundar sig i lagen om statligt stöd till kreditinstitut (2008:814), där villkoren för stabilitetsfonden och stabilitetsavgift beskrivs mer noggrant.

Lämna en kommentar