Insättningsgaranti

Under sidan sparkonton listar jag flera aktörer som har statlig insättningsgaranti. Om du sparar pengar på ett sparkonto med insättningsgaranti så har du rätt att få ersättning från Riksgälden om banken eller kreditbolaget går i konkurs.

Den maximala ersättningen i Sverige idag är 950 000 kronor, och det gäller per institut. Den svenska staten betalar alltså dig upp till detta tak och skyddet gäller alla kunder såsom privatpersoner, företag och andra juridiska personer i Sverige. Du får även den sparränta som du skulle ha fått på kontot fram till den dagen då banken gick i konkurs.

  • Insättningsgaranti innebär att staten garanterar dina insatta medel upp till 950 000 kr om banken eller kreditmarknadsbolaget skulle gå i konkurs.
  • Banker kan gå i konkurs. Under finanskrisen 2008 fick H&Q Bank, Kaupting Bank och Carnegie i Sverige problem.
  • Om du har ett sparkonto med insättningsgaranti och banken går i konkurs så dröjer det 7-20 arbetsdagar innan du får din ersättning utbetald.

Insättningsgarantin gäller per bank

Kom ihåg att om du har flera konton och har totalt mer än 950 000 kronor på en bank så gäller den statliga insättningsgarantin endast för de pengar som understiger 950 000 kronor. Problemet kan du lösa genom att sprida ut beloppen på flera banker eller kreditinstitut.

Ny lag med starkare skydd

Den 1 juli 2016 trädde en ny lag in som skyddar ditt kapital upp till 950 000 kronor istället för 100 000 euro. Att taket anges i kronor anses göra det lättare för spararna att beräkna risken och hålla koll på taket för garantin. Utbetalningen ifall en bank går i konkurs kommer att gå snabbare från och med nu, från 20 arbetsdagar till 7 dagar i administrationstid. Läs mer om nya lagen och din rätt till ersättning här.

När får du din ersättning

Skulle banken gå i konkurs så kommer Riksgälden ringa dig och fråga var ersättningen ska sättas in på för kontonummer. Oftast får du din ersättning så snabbt som inom 20 dagar efter att Finansinspektionen har beslutat att insättningsgarantin ska gälla.

Insättningsgaranti är ett tryggt val för ditt sparande, men eftersom risken att förlora kapital är låg så är också sparräntan lägre. De sparkonton som ger bästa sparräntan får du på högräntekonton där statliga insättningsgarantin inte gäller, därför blir det också en hög ränta på dina sparade pengar.

Lämna en kommentar