Investera i fastigheter

Privatinvesterare och företag har genom tiderna gjort stora förmögenheter på fastigheter. En fastighet anses som en stabil investering eftersom du får återkommande kassaflöden och det är en realtillgång som skyddar mot inflation. Dessutom får du låna pengar av bankerna för att investera i fastigheter. Vi blir fler i Sverige och efterfrågan ökar på centrala bostäder i Stockholm och Göteborg men även andra städer.

Investera i fastigheter

Om en tillgång finns i begränsad upplaga så stiger priset, fastigheter är en sådan tillgång. I storstäder finns ofta inte mark eller yta att bygga fastigheter på så priserna går upp därefter. Det finns heller inga byggplaner på att bygga på höjden, det enda man kan göra är att bygga i stadsutkanter eller riva byggnader i centrala delar.

”Buy land they don’t make it anymore” – Mark Twain

Investera pengar i fastigheter

När du placerar pengar i fastigheter gäller det att vara tålmodig och låta ränta på ränta effekten få jobba ifred. Stabila investeringar måste få ta tid. Fastighetsmarknaden står under vissa tider still och andra år sticker priserna iväg uppåt. Ibland går priserna självklart ned som vi såg under början av 90-talet. För att göra en bra fastighetsinvestering gäller det att hitta ett bra läge, se en potential som någon annan missar och hitta en möjlighet i marknaden. Det är många bitar som ska falla på plats för att en investering ska ge bra avkastning över tid. Att investera i en fastighet kräver stora kontanta belopp för att kunna ta lån. Därför börjar många med att spara i aktier innan man börjar tänka på att placera pengar i fastigheter.

Skaffa kunskap innan du ska börja investera i fastigheter

Fastigheter behöver drift och underhåll, och för att ditt första fastighetsköp ska bli lönsamt krävs ofta att du gör allt själv i början. Som hyresvärd är det viktigt att ha koll på juridiken och ekonomin. Hur ser kommande renoveringsbehov ut? Vad har du för skyldighter som hyresvärd? Hur ska hyresavtalen se ut? Även bokföring är viktigt, hur bokför man avkskrivningar och är det moms på intäkterna? Läs guiden om att köpa hyresfastighet här.

Investera i fastigheter

Fördelar med att äga hyresfastigheter

 • Ett kassaflöde varje månad med pengar in som är mycket förutsägbart jämfört med andra branscher (om uthyrningsgraden är jämn och hög)
 • Du kan låna skattefria pengar av banken som annars hade tagit tid att jobba ihop
 • Eftersom fastigheter inte är marknadsprissatta från dag till dag så är de enklare att belåna (risken är lägre vilket gör att banken gärna lånar ut)
 • Hävstången med lånade pengar gör att du kan få en mycket god riskjusterad avkastning på ditt egna kapital
 • Skattefördelar med hjälp av avskrivningar som minskar skattebasen varje år
 • Är den enklaste formen av företag, svårt att misslyckas om du har kunskap och pengar
 • Varje hyreshus är lätt att räkna på då kostnaderna och intäkterna inte förändras speciellt mycket
 • Bra skydd mot inflation då fastigheterna blir mer värda. Priset på fastigheten går upp med inflationen och hyrorna kan höjas varje år
 • Du kan överföra ägandeskapet från generation till generation. Fastigheter är lättare att ta över jämfört med andra tillgångar och verksamheter

Nackdelar med att investera i fastigheter

 • Bankerna kan under vissa tider vara återhållsamma med utlåning eftersom hyresfastighetsköp inte är statligt subventionerat som hus eller lägenhetsköp (30% ränteavdrag, ROT/RUT-avdrag och förmånlig privatuthyrning)
 • Kräver ofta aktiebolag som idag behöver 50 000 kr i insats
 • Stämpelavggift på 4,25% för aktiebolag vid köp av fastighet
 • Du behöver nästan alltid gå i personlig borgen vid ditt första köp
 • Det krävs ett större engagemang än aktier och ibland på oförutsedda tider
 • Hyresgäster kan vara krävande (ringa om stopp i toaletten, kylskåpet har gått sönder eller ringa på helger och kvällar).
 • Uteblivna hyror från hyresgäster som missköter sig blir snabbt en ond spiral. Att säga upp hyreskontrakt, avhysa och driva in skulder via Kronofogden är en tidskrävande process. Val av rätt hyresgäster är därför viktigt
 • Fastigheter är en lågmaringalbransch som skalar dåligt i starten om du börjar med mindre hyresfastigheter. Det blir därför en låg avkastning i början då administration, driftkostnader, renoveringar och finansiella kostnader äter upp största delen av intäkterna. Dessa kostnader blir en lägre %-andel om du har fler fastigheter/lägenheter
 • När du är en liten spelare i fastighetsbranschen så har du inte en stark förhandlingsposition med banken. Och bankkontakter är viktigt då finansering och räntekostnader är en nyckel i den här branschen
 • Lån med hög hävstång innebär alltid en stor risk i en fastighetskrasch. Hög lönsamhet och ett bra nätverk kan minska den risken

Vill du läsa mer om fastigheter? Här finns några intressanta artiklar om att investera i fastigheter: