Investera i fastigheter

Privatinvesterare och företag har genom tiderna gjort stora förmögenheter på fastigheter och bostäder. En fastighet anses som en stabil investering eftersom det är en realtillgång som skyddar mot inflation. Dessutom får du låna pengar av bankerna för att investera i hyresfastigheter. Vi blir fler i Sverige och efterfrågan ökar på centrala bostäder i Stockholm och Göteborg men också andra städer.

Investera i fastigheter

Om en tillgång finns i begränsad upplaga stiger priset, fastigheter är en sådan tillgång. I storstäder finns ofta inte mark eller yta att bygga fastigheter på så priserna går upp därefter. Det finns heller inga byggplaner på att bygga på höjden, det enda man kan göra är att bygga i en stadsutkanter eller riva byggnader i centrala delar.

Investera pengar i fastigheter

När du placerar pengar i fastigheter gäller det att vara tålmodig, och så är det – stabila investeringar ska få ta tid. Fastighetsmarknaden står under vissa tider still och andra år sticker priserna iväg uppåt. Ibland går priserna självklart ned som vi såg under början av 90-talet. För att göra en bra fastighetsinvestering gäller det att hitta ett bra läge, se en potential som någon annan missar och hitta en möjlighet i marknaden. Det är många bitar som ska falla på plats för att investering ska ge bra avkastning över tid. Att placera pengar i en fastighet kräver stora kontanta belopp för att kunna ta lån. Därför börjar många med att spara i aktier innan man börjar tänka på att placera pengar i fastigheter.

Skaffa kunskap innan du ska köpa hyreshus

Fastigheter behöver drift och underhåll, och för att ditt första fastighetsköp ska bli lönsamt krävs ofta att du gör allt själv i början. Som hyresvärd är det viktigt att ha koll på juridiken och ekonomin. Hur ser kommande renoveringsbehov ut? Vad har du för skyldighter som hyresvärd? Hur ska hyresavtalen se ut? Även bokföring är viktigt, hur bokför man avkskrivningar och är det moms på intäkterna?

Investera i fastigheter

Fördelar med att äga hyresfastigheter

 • Ett kassaflöde varje månad med pengar in som är mycket förutsägbart jämfört med andra branscher (om uthyrningsgraden är jämn och hög)
 • Du kan låna skattefria pengar av banken som annars hade tagit tid att jobba ihop
 • Eftersom fastigheter inte är marknadsprissatta från dag till dag så är de enklare att belåna (risken lägre vilket gör att banken gärna lånar ut)
 • Hävstången med lånade pengar gör att du kan få en mycket god riskjusterad avkastning på ditt egna kapital
 • Skattefördelar med hjälp av avskrivningar som minskar skattebasen varje år
 • Är den enklaste formen av företag, svårt att misslyckas om du har kunskap och pengar
 • Varje hyreshus är lätt att räkna på då kostnaderna och intäkterna inte förändras speciellt mycket
 • Bra skydd mot inflation då fastigheterna blir mer värda

Nackdelar med att investera i fastigheter

 • Bankerna kan under vissa tider vara återhållsamma med utlåning eftersom hyresfastighetsköp inte är statligt subventionerat som hus eller lägenhetsköp (30% ränteavdrag, ROT/RUT-avdrag och förmånlig privatuthyrning)
 • Kräver ofta aktiebolag som idag behöver 50 000 kr i insats
 • Stämpelavggift på 4,25% för aktiebolag vid köp av fastighet
 • Du behöver nästan alltid gå i personlig borgen vid ditt första köp
 • Det krävs ett större engagemang än aktier och ibland på oförutsedda tider
 • Hyresgäster kan vara jobbiga (ringa om stopp i toaletten, ställa stekpannor direkt på matbordet eller ringa på helger och kvällar). Val av rätt hyresgäster är därför viktigt
 • Fastigheter är en lågmaringalbransch. Det blir därför en låg avkastning i början då administration, driftkostnader och finansiella kostnader äter upp största delen av intäkterna. Dessa kostnader blir en lägre %-andel om du har fler fastigheter
 • När du är en liten spelare i fastighetsbranschen så har du inte en stark förhandlingsposition med banken. Och bankkontakter är viktigt då finansering och räntekostnader är en nyckel i den här branschen
 • Lån med hög hävstång innebär alltid en stor risk i en fastighetskrasch. Hög lönsamhet kan minska den risken

Vill du läsa mer om fastigheter? Jag har letat fram några intressanta artiklar om att investera i fastigheter här:

 • Bli ett proffs på fastigheter – Artikel av Aktiespararna där de skriver om nyckeltal och hur du ska se på fastighetsbolag på börsen
 • Rika köper hus och aktier – Claes Hemberg skriver att Rika väljer att spara i fastigheter och aktier när fattiga i första hand väljer guld