Bästa preferensaktier 2020

Av PlaceraPengar.nu | oktober 11, 2019
0 Kommentarer

Här kan du hitta bästa preferensaktier 2020 med hänsyn till utdelning och den risk vi tycker bolagen har underliggande. Du hittar även inlösenkurs för preferensaktierna och fördelar/nackdelar med preffar.

Preferensaktier med stabil och hög utdelning

PreferensaktieBranschUtd.Direktavk.Inlösen
Volati PrefKonglomerat40 kr5,8 %725 kr till maj 2020
675 kr till 2025
625 kr efter 2025
Akelius R. PrefFastigheter20 kr5,8 %345 kr till 2024
330 kr efter 2024
Klövern PrefFastigheter20 kr5,6%500 kr
NP3 PrefFastigheter2 kr5,6%35 kr
Corem PrefFastigheter20 kr5,4%500 kr
Fast Partner PrefFastigheter6,68 kr5,4%116,67 kr
Heimstaden PrefFastigheter20 kr5,3%375 kr till maj 2025
330 kr efter 2025
Sagax PrefFastigheter2 kr5,3%35 kr
Hemfosa PrefFastigheter 10 kr5,1%211,25 kr till nov 2019
195 kr till nov 2024
178,75 kr efter nov 2024
SBB Fastigheter 35 kr4,9%750 kr till okt 2020
650 kr till okt 2024
600 kr efter okt 2024

Källa: Bolagens bolagsordningar och prospekt för preferensaktie.

Preferensaktierna i listan är sådana som vi tycker är bra. Urvalet har skett utifrån underliggande verksamhet som ska ha ett löpande kassaflöde från hyror eller intäkter. Preferensaktierna har efter det valts ut baserat på hur hög direktavkastning är mot dagens betalkurs (2019-10-09). Det finns noterade preferensaktier med högre utdelning än de preffar som finns i listan. Vi är dock osäkra på om de kvalificerar sig som bästa preferensaktier då underliggande kassaflöden enligt oss är osäkra.

Vad är preferensaktier?

Svar: Preferensaktier som också kallas ”Preffar” är ett mellanting mellan aktier och obligationer. När du äger en preferensaktie så får du inga utdelningshöjningar men istället får du förtur till utdelningen framför stamaktieägare.

Film om hur man ska tänka kring preferensaktier med Nicklas Andersson (Avanza) och Peter Hedlund (Börsveckan).

Skillnaden mellan stamaktier och preferensaktier

Fördelar med preffar:

  • Stabila fasta utdelningar fyra gånger om året (kvartalsvis)
  • Preferensägarna har förtur till utdelningen framför stamaktieägare
  • Bättre ränta än sparkonton och räntefonder
  • Ytterligare ett alternativ till utdelningsaktier

Nackdelar med preffar:

  • Det finns ett ”tak” på hur mycket du kan tjäna på uppsidan medan du har full nedsida
  • Preffar är räntekänsliga, d.v.s. när räntan i ekonomin stiger så minskar värdet på dina preferensaktier
  • De flesta preffar är ”eviga” och kommer inte att lösas in vilket gör att du kan bli sittande med preferensaktierna om du inte vill sälja till förlust
  • Vid uppköp kan du behöva sälja preferensaktierna till en kurs som är under inlösenkursen
  • Du har ett lägre röstvärde på årsstämman

Varför ger bolagen ut preffar?

Svar: Anledningen till att börsnoterade bolag ger ut preferensaktier är för att diversifiera inlåningen mellan banklån och obligationer. Räntan på preferensaktier är högre än banklån men i gengäld kan bolagen räkna preferenskapitalet som eget kapital i balansräkningen. Det gör att bolagen får bättre kreditbetyg då bara 50% av preferenskapilet tas upp som en skuld. Vilket resulterar i lägre ränta på övriga lån.

Inlösen av preferensaktier

Undvik att köpa preferensaktier över inlösenkursen. Skulle bolagsstämman besluta om att lösa in preffarna så kan du göra en förlust på din investering.

Kom ihåg att bolagen inte behöver lösa in preffarna. De kan ha kvar dem sålänge de vill om utbetalning av ränta sker till ägarna. Skulle de inte klara av att betala utdelning på preffarna så kommer normalt en straffränta att uppkomma som gynnar dig som ägare. Bolaget kan återköpa preffar över börsen under inlösenkurs så i teorin är det inte nödvändigt för bolaget att lösa in aktierna.

Ingen höjning av utdelning på preffar

Bästa preferensaktier för stabil utdelning

Genom att återinvestera utdelningarna från preffarna så kan du skapa en ränta på ränta effekt för att få dina pengar att växa snabbare. På så sätt får du en utdelningshöjning trots att utdelningen är fast på preffar.

Oftast är det så att de preffar med högst direktavkastning också har högst risk. De är inte nödvändigtvis bästa preferensaktier när man väger in risken för inställd utdelning eller konkurs. Så titta inte enbart på utdelningen, utan försök bedöma hur hållbar utdelningen är över tid. Det händer att bolag bakom preferensaktier ställer in sina utdelningar.

Vart kan man köpa preferensaktier?

Du kan köpa preferensaktier på Avanza här eller på Nordnet här. Mest ägda preferenskaktien på Avanza är Akelius Residential med ca 11 500 ägare. På andra plats kommer Klövern pref med 8 300 ägare. Och på tredje plats har vi Hemfosa Fastigheter pref med 3 600 ägare. Att äga preffar i fastighetsbolag är med andra ord populärt då det finns en underliggande stabil verksamhet med hyror som tickar in varje månad.

Friskrivning: Observera att preferensaktiernas inlösenkurs/utdelning/villkor kan ändras med tiden och att informationen i listan ovan kan vara felaktig. Se alltid till att dubbelkolla utdelningen och villkoren för varje preferenskaktie med din nätmäklare eller på bolagets hemsida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i preferensaktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.