Tuffare amorteringsregler kyler ner bostadsmarknad

Stockholm bostadspriser

Tidigare har bankerna varit hårda med att låntagare ska ha en hög kontantinsats, gärna 25% av lånet eller mer. Annat var det i början av 2000-talet då många kunde låna utan någon kontantinsats alls. Kraven på högre eget kapital vid bostadslån är en effekt av att bostadspriserna stigit brant sedan dess. Men nu har även hårda amorteringskrav gjort det svårare för nya bolånetagare.

Amortering på 3% om året är svårt för många

Regeringen införde tuffare krav härom året när ett amorteringskrav infördes på 2% amorteringstakt över 70% belåning och 1% amorteringstakt mellan 50-70% belåning. Kraven gäller alla nya lån och även för de som vill utöka befintliga bolån. Kraven har slagit hårt mot unga människor som vill in på bostadsmarknaden och singelhushåll som bara har en lön. Lösningen har hittills varit att föräldrar hjälper till med köpet av bostaden eller delar av kontantinstatsen.

Bankerna försiktiga med lån över 4,5x din inkomst

Nu 2018 har en ny amorteringslag trätt i kraft som gör att bankerna helst inte lånar ut till folk med låg inkomst. Kravet säger att du måste amortera ytterligare 1% om ditt lån överstiger 4,5x din bruttoinkomst. Det här gör att nya bolånetagare kan behöva göra minst 3% i amortering plus aktuell boränta. Nu ligger 3-månadersräntan på ca 2% vilket skulle betyda totalt 5% i amorteringar och räntor. Vid ett lån på 2 miljoner kronor skulle det bli 100 000 kronor, vilket är mycket för ett ungt hushåll. Skulle boräntan dubblas och stiga till 4% så skulle det bli totalt 7% om året i utbetalningar. Alltså 140 000 kronor på ett tvåmiljonerslån.

Läs: Tips och trix vid amortering

Nya regler skapar nedkylning av bosadspriserna

Det här kommer göra bankerna mer restriktiva med utlåning. Bankerna vet att bostadspriserna har stigit högt i förhållande till människors inkomst. Lönerna har knappt stigit med inflationen under samma period.

När bankerna blir mer försiktiga med utlåning och kraven på bolånetagarna dras åt så borde det leda till en nedkylning av en historiskt het bostadsmarknad. Regeringen och bankerna hoppas på en mjuklanding för bostadspriserna. Men risken finns att marknaden får panik då det visar sig att de tuffare reglerna biter hårdare än vad man trott. Enligt Valueguard.se har bostadsrätter och villor i Stockholm fallit med ca -8,5% senaste 12 månaderna.

Kom ihåg att de nya hårdare amorteringsreglerna gäller om du vill utöka ditt bolån eller vill ta ett nytt lån.

Vad vill staten säga med hårdare krav?

Med hårdare regleringar och krav så vill staten och Finansinspektionen egentligen säga att människor ska låta bli att låna pengar som vida överstiger deras bruttoinkomst och egna kapital. De höga lånen blir en samhällsrisk och människor kan hamna i en skuldfälla. Samtidigt finns det nu skattelättnader för de som vill hyra ut sin privatbostad eller bygga ett attefallshus på tomten. Vi får tolka det som att staten helst ser att låginkomsttagare/singelhushåll och unga ska bo i källare, vindsvåningar, rum eller attefallshus tills deras privatekonomi har blivit starkare eller bostadspriserna har kommit ner en bit.

Lite lustigt är att staten 2014 såg till att bankerna inte längre kan kräva tvångsamortering eller tvångsförsäljning av din bostad. Sålänge du betalar räntan är du okej vid prisfall. Så visst finns det en medvetenhet hos regeringen att bopriserna är höga. Man vill inte gärna ha samma scenario som under 90-talskrisen. Genom att skydda befintliga bostadsägare så riskerar man heller inte att de som hyr in sig i rum eller attefallshus hamnar på gatan samtidigt.

Men det är viktigt att komma ihåg att banken fortfarande äger din bostad om du har lån. Du betalar i praktiken en hyra till banken i form av räntor istället för att betala en hyresvärd.

Läs mer: Har vi en bostadsubbla?

Lämna en kommentar