Amortering

Amortering betyder att du avbetalar på din skuld till din långivare. Ordet kommer ursprungligen från latinests mortus som betyder död, det kan tolkas som att du är bunden att amortera dina lån till din död.

Amortering kan ske månadsvis för att betala tillbaka ett bostadslån, det kan också ske med större klumpsummor om du har ett rörligt bolån. Om du har en lägre belåning så behöver du oftast inte amortera på ditt lån eftersom risken är lägre för banken, detta kallas för amorteringsfritt lån. Har du belåningsgrad över 75% på ditt bolån så krävs ofta en amortering på 1-2% per år som betalas löpande varje månad tillsammans med räntan. Detta kallas för rak amortering och är vanligt bland bolånetagare idag.

För året 2016 vill Finansinspektionen införa krav på att man ska amortera med 2 % per år ner till 70 % och därefter med 1 % per år ner till 50 %.

amortering

Amortering betalas tillsammans med räntan varje månad eller kvartal.

När är det bra att amortera?

Om du lånar pengar rörligt till en ränta på 2% och du har en avkastning på 7% för dina aktier per år så går du plus 5% om du inte amorterar. Väljer du ett sparkonto med bra sparränta så kan du få 6,5%, vilket skulle innebära att det är 4,5% bättre att placera pengarna där framför att amortera. All positiv avkastning över 2% är bra eftersom inflationsmålet ligger på 2%. Men kom ihåg att också väga in din totala risk.

Amortera eller inte handlar om din alternativavkastning. Om du inte investerar i aktier och fonder så är det bättre att amortera på ditt bostadslån. Får du en lönehöjning så är det bättre att amortera framför att konsumera. Ibland är inte amortering det smartaste du kan göra med dina pengar:

  • Investerar i aktier långsiktigt = Amortera inte. Välj att göra en kraftig engångsamortering ifall räntorna ökar till 5%.
  • Äger fonder långsiktigt = Amortera en del löpande
  • Kan inget om investeringar = Amortera varje månad

När du amorterar minskar din ränta på lånet eftersom lånesumman minskar, amortering är ingen kostnad för dig utan ett sparande. Diskutera gärna en amorteringsplan som passar din livssituation med banken.

Själv amorterar jag inte på mitt bolån eftersom min aktieportfölj ger 5% direktavkastning per år. Jag använder helt enkelt utdelningarna från aktierna till att betala räntan. Överskottet återinvesterar jag i fler aktier.

Läs mer om amortering: