Tips och trix vid amortering

Amortera är ett sparande

Amortering är det belopp som du betalar av på en skuld. När du amorterar så avbetalar du på ett lån varje månad eller kvartal. Eftersom din skuld minskar så blir räntan och därmed kostnaden för lånet lägre varje gång du amorterar. Därför brukar man säga att amortering är ett sparande. I den här guiden får du alla tips och trix du behöver.

Hur amorterar man på ett lån?

Du kontaktar banken där du har lån och säger att du vill amortera så hjälper de dig.

Amorteringskrav på bolån

Du måste amortera på ditt bolån om du har en belåning som är högre än 50% av bostadens marknadsvärde.

  • Vid en belåningsgrad över 70% så måste du amortera 2% per år.
  • Vid en belåningsgrad över 50% men under 70% så ska du amortera 1% per år.

Amorteringskravet gäller bara för nya lån efter den 1 juni 2016.

Omvärdering av bostaden för att slippa amortera

Du får göra en omvärdering av din bostad tidigast 5 år efter att du skrivit under ditt lån. Om det har skett en avsevärd förändring som påverkat markandspriset positivt så kan du får göra en omvärdering tidigare. Det kan vara en omfattande om- eller tillbyggnad.

En omvärdering av bostaden gör man för att få bättre villkor på lånet, du kan till exempel slippa amortering eller få lägre ränta. Vissa väljer att låna mer pengar för att finansiera en renovering eller utbyggnad av huset.

Vid rörlig ränta kan du amortera extra

Rörlig ränta betyder att räntesatsen ändras uppåt och nedåt med räntemarknaden. Om du ett bolån med rörlig ränta (3-mån bindningstid) så har du en frihet att ändra på ditt lån. Du kan efter varje 3-månaders period göra en större engångsamortering eller helt byta långivare. Du kan förhandla med banken om en lägre boränta eller byta till en bank som har ett bättre erbjudande. Nackdelen med rörlig ränta är att den kan bli högre än vad du räknat med från början.

Att binda boräntan har historiskt varit ett dyrare alternativ. Räntan blir högre och du låser in dig hos banken. Om du vill byta bank eller lösa lånet så måste du betala en ränteskillnadsersättning till långivaren. Det kan bli en mycket stor kostnad om det är lång tid kvar på den bundna ränteperioden. Banken brukar rekommendera bunden boränta när du är osäker på om dina inkomster räcker till räntan eller när du har dålig koll på din privatekonomi.

Kan man bli tvingad att amortera vid boprisfall?

Sedan den 1 juli 2014 kan banken inte längre kräva tvångsförsäljning eller tvångsamortering utöver det som redan avtalats i låneavtalet. Tidigare kunde banken ringa dig och kräva en större amortering för att öka säkerheten i din pant (villan/bostadsrätten/stugan) på grund av att bostadspriserna fallit på marknaden. Detta var ett samtal som många privatpersoner fick under fastighetskraschen på 90-talet. Då fick man låna av nära och kära för att klara av de extra inbetalningar som banken krävde. Om man inte gjorde en förtidsinbetalning av bostadslånet så kunde banken kräva en försäljning av bostaden.

Räntebetalningar och amortering är superviktiga

Banken kan forfarande säga upp låneavtalet om du missköter ränteinbetalningar och amortering eller om säkerheten har försämrats avsevärt till följd av brand eller vanvård. Skulle boräntan gå från 2% till 6% och du får problem att klara av räntebetalningar så kan banken säga upp låneavtalet. Det innebär att banken har rätt att ta din bostad och sälja den på exekutiv auktion via Kronofogden för att få tillbaka pengarna. Om försäljningspriset inte täcker lånet så kan hushållet bli sittande med en stor restskuld.

Se till att ha ett buffertsparande på ett sparkonto så att du klarar av att betala räntor och amorteringar i framtiden.

Lämna en kommentar