Swedbank

Swedbank är en av fyra stora svenska banker som lånar ut pengar till privatpersoner och företag. Verksamheten finns i Norden och Baltikum och banken samarbetar med flera lokala sparbanker. Tidigare hette banken Föreningssparbanken men ledning och styrelse föreslog ett namnbyte till Swedbank 2006.

Största ägare i Swedbank är försäkringsjätten Folksam och pensionsbolaget Alecta.

Affärsbanken Swedbank

Swedbank är en klassisk affärsbank med in- och utlåning, fonder och förmögenhetsförvaltning. Enligt bankens hemsida så har man 7,2 miljoner privatkunder och 600 000 företagskunder. Därför skulle man kunna säga att Swedbank är störst till antalet kunder. I Sverige har bolaget 275 stycken kontor och i hela koncernen jobbar mer än 13 542 antällda. Swedbank har sina rötter i den svenska sparbanksrörelsen, vars historia sträcker sig tillbaka till år 1820.

Inom private equity är banken inte lika stora som SEB och Nordea. Däremot äger var tredje svensk en fond från Swedbank Robur som är bolagets egna fondvarumärke. Swedbank erbjuder även sparkonto till privatpersoner, samt bankkort och bra kreditkort. Många bostadsrättsföreningar är kunder hos Swedbank liksom svenska företag, bolaget kan erbjuda bra företagspaket med bankgiro, mastercard, krediter, försäkringar och bokföringsprogram.

Swedbank om banken

Tjänster:

Avkastning till ägare

Sedan finanskrisen 2008-2009 har Swedbank A varit en bra aktie att äga. Ledningen med Michael Wolf tog banken ur krisen genom att göra nyemission. Sedan dess har aktiekursen stigit rejält från de låga nivåerna 2009. Även utdelningen återinfördes snabbt för att belöna aktieägarna för deras tålamod och riskvillighet under krisen. Banken har idag ca 15% räntabilitet på eget kapital vilket får anses mycket bra nu när högre kapitaltäckningskrav finns på bankerna. Eftersom banken agerar i en mogen bransch och tillväxt endast sker i utlåning så behövs inte överskottet av kapital. Därför delar banken idag ut 70-85% av vinsten till sina aktieägare.