Så kan du investera i utdelningsaktier

Investera i utdelningsaktier

Utdelningsaktier kan vara ett bra val för investerare som letar efter en regelbunden inkomst. Att investera i utdelningsaktier behöver inte vara svårare än att köpa en ETF.

Letar du efter en investering som ger en passiv inkomst? Utdelningsaktier kan vara lösningen på ditt problem.

Innehåll i den här artikeln:
Hur du köper utdelningsaktier
Investera i utdelningsaktier via ETF:er
Så analyserar du en ETF
Investera i investmentbolag för utdelning
Investera i preferensaktier
Investera i enskilda utdelningsaktier
Så här köper du utdelningsaktier

Utdelningsaktier överför en andel av ett företags vinst varje år. Utdelningen kan ske en gång om året (vanligtvis våren) eller 2-4 gånger året. Många utdelningsaktier höjer också utdelningen varje år så att du får mer pengar över tid. Utdelningen kan du antingen återinvestera i aktier eller ta ut från aktiedepån för att konsumera.

» Läs mer: Vad är aktieutdelning?

Utdelningsaktier brukar vara mindre volatila eftersom det ofta är stora stabila bolag.

Hur du köper utdelningsaktier

Det finns fyra olika sätt som du kan investera i utdelningsaktier:

  1. Köpa enskilda utdelningsaktier
  2. Köpa aktier i investmentbolag
  3. Köpa preferensaktier
  4. Köpa en ETF som samlat utdelningsaktier

Investera i utdelningsaktier via ETF:er

ETF:er, eller så kallade börshandlade fonder, är ett bra sätt att få exponering mot nischer på marknaden. En av de populäraste ETF:erna är de som är fokuserade mot utdelning. En utdelnings-ETF har hundratals innehav vilket ger en riktigt bra riskspridning. Det ger en säkerhet i att dina utdelningar inte ska sänkas eller inte betalas ut.

En populär ETF med fokus på utdelningar är XACT Högutdelande som äger runt 50 svenska utdelningsaktier. Exempel på innehav i ETF:en är Holmen, Handelsbanken, Castellum, Axfood, ABB m.fl. Xact Högutdelande har haft en utveckling på +21% i år och förvaltningsavgiften är 0,30%. Fonden har 11 miljarder kronor under förvaltning.

Om du vill ha fler tips så kan du titta på listan över ETF:er 2019.

Så analyserar du en ETF

Kontrollera först att den ETF du är intresserad av är investerad i aktier och inte obligationer. Titta även efter följande:

  • Direktavkastningen. Det är hur mycket fonden betalar ut i utdelning i relation till fondpriset. Direktavkastning uttrycks i procent och ju högre ju bättre.
  • Titta på 5-års snitt på avkastning. Om fonden har en hög avkastning och har kvar samma förvaltare så är det positiva tecken.
  • Jämför fondavgiften. Helst ska du inte betala mer än 0,50% i avgift.
  • Titta på storleken på de bolag man investerar i. Är det småbolag eller storbolag?

Investera i investmentbolag för utdelning

Ett riktigt bra alternativ till ETF:er är att äga aktier i investmentbolag. Det innebär att du kommer att äga en korg med 10-15 aktier där oftast en svensk finansfamilj är ägare. Investmentbolag kan liknas fonder men brukar ha färre innehav och lägre förvaltningsavgift. Sveriges populäraste investmentbolag är Investor där familjen Wallenberg kontrollerar innehav som AtlasCopco, ABB, SEB m.fl.

Investera i preferensaktier

Preferensaktier är ett aktieslag som blivit populärt med de sjunkande räntorna i ekonomin. Preferensaktier som också kallas ”Preffar” är en hybrid mellan aktier och obligationer.

Den som köper preffar får inga utdelningshöjningar men får istället förtur till utdelningen fram stamaktieägare. Fördelen med preferensaktier är att du får en fast utdelning varje kvartal, alltså fyra gånger året. Nackdelen med preffar är att de är räntekänsliga, så går räntan upp så kommer de att gå ner i värde. Om du är intresserad av preffar så kan du kolla in vår lista över bästa preferensaktier 2019 här.

Investera i enskilda utdelningsaktier

Att bygga en aktieportfölj med individuella aktier tar tid och energi, vilket gör investeringsformen mer avancerad än att köpa en ETF eller investmentbolag. Men genom att själv välja aktier så kan du få en högre direktavkastning för hela portföljen än om du hade valt en ETF. Du kan också få högre avkastning om du lyckas välja rätt aktier som är lågt värderade mot framtida vinster.

Innan du börjar köpa utdelningsaktier så måste du analysera företaget och branschen. Du måste också bedöma hur uthålligt kassaflödet är för att få en uppfattning om utdelningen är trygg.

Så här köper du utdelningsaktier

1. Hitta en utdelningsaktie. Du kan hitta aktier med högst direktavkastning just nu hos Avanza. Eller så kan du använda tjänster som Börsdata.se.

2. Analysera företaget bakom aktien. Den här delen är svårast och tar mest tid. Men det är viktigt för att du ska veta att bolaget klarar att behålla utdelningen under många år framöver. Du behöver läsa igenom årsredovisningen med resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

3. Analysera hur säker utdelningen är. Hur stor andel av vinsten och det fria kassaflödet betalas ut varje år? Om utdelningsandelen är låg så är utdelningen säker och kan troligtvis växa och bli högre med åren.

4. Bestäm dig för hur mycket aktier du ska köpa. Du behöver diversifiering om du köper enskilda aktier, så fundera på hur stor procentandel du ska ha i varje aktie. Om du ska köpa 20 stycken aktier så är det 5% i varje utdelningsaktie. Om du ska köpa 30 stycken aktier så är det 3,3% i varje aktie etc. Vanligtvis så äger man kring 15-25 aktier i en aktieportfölj.

» Boktips: Den enkla vägen att bli rik på aktieutdelning. Vår recension av boken hittar du här.