6 olika typer av aktier du borde känna till

Olika typer av aktier

De två typerna av aktier är vanliga aktier (stamaktier) och preferensaktier. Aktier är sedan kategoriserade av bolagsstorlek, bransch och geografisk plats. Här kommer vad du behöver veta om varje typ av aktie.

En aktie på börsen är en investering i ett riktigt företag. Det är lätt att glömma då många ser börsen som ett lotteri eller casino. Ett börsnoterat företag kan utfärda två typer av aktier: stamaktier och preferensaktier.

» Lär dig mer: Hur du köper aktier via nätmäklare

Stamaktier vs preferensaktier

När du äger stamaktier så äger du en andel av ett aktiebolags vinster och egna kapital. Du har också rösträtt på årsstämmor. Stamaktieägare har även rätt till utdelningar.

Den andra typen av aktier, preferensaktier, är mindre volatila än stamaktier och är mindre benägna att förlora sitt värde (om inte räntan stiger kraftigt). Preferensaktier brukar jämföras med obligationer, men är egentligen en hybrid mellan stamaktie och obligation.

Preferensaktier är bra för de investerare som prioriterar inkomst över långsiktig tillväxt. Som preferensaktieägare har du förtur till utdelningen. Du har även förtur till pengar ifall bolaget går i konkurs. Läs mer om bästa preferensaktier 2019 här.

StamaktierPreferensaktier
Fördelar– Potential för högre avkastning långsiktigt.
– Rösträtt på årsstämman.
– Utdelningar brukar vara högre.
– Mindre volatilitet.
– Mindre risk vid konkurs.
Nackdelar– Utdelningar brukar vara lägre och variera.
– Aktiekursen är mer volatil.
– Större sannolikhet att du förlorar pengarna vid konkurs.
– Lägre potential för långsiktig värdetillväxt.
– Ingen rösträtt.
Bäst för:Investerare som vill ha långsiktig tillväxt.Investerare som vill ha en stabil inkomst.

4 olika kategorier av aktier

Inom stamaktier och preferensaktier så kan du dela in aktierna i fyra kategorier. Här är de vanligaste:

Bolagsstorlek: Du kanske har hört orden large-cap, mid-cap och small-cap förut? Uttrycken hänvisar till bolagens börsvärde och börslista. Indelningen sker efter storlek och såhär ser det ut på Stockholmsbörsen:

  • Large Cap = över 1 miljard euro (ca 10,5 miljarder sek)
  • Mid Cap = mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro (ca 1,5-10,5 miljarder sek)
  • Small Cap = under 150 miljoner euro (ca 1,5 miljarder sek)

Bransch: Bolag delas också in i olika branscher, eller så kallade sektorer. Aktier i samma sektor, till exempel fastighetssektorn, rör sig oftast åt samma håll vid till exempel räntehöjningar. Därför är det viktigt att diversifiera mellan olika sektorer. Fråga en investerare som varit all-in i IT-aktier år 2000, eller bara ägde bankaktier år 2008. Senaste branschen som kraschade samtidigt var bettingbolag år 2018.

Land: Aktier kategoriseras ofta i vilket land bolaget är börsnoterat. Många investerare köper bara aktier i Sverige medan andra även äger aktier i USA och Finland. Fördelen eller nackdelen är att du får exponering mot dollarn eller euron. Det kan vara en fördel om svenska kronan minskar i värde mot dollarn. Eller när kronan är stark så kan du köpa billigare aktier i euro.

Karaktär: Du har antagligen hört att aktier brukar benämnas ”tillväxtaktier” eller ”värdeaktier”. Tillväxtaktier är sådana bolag som växer sin omsättning snabbt eller står inför att göra det. Dessa aktier har högre P/E-tal då mer av framtiden prisas in. Värdeaktier är sådana bolag som handlas billigt på P/E-tal och substans. De växer oftast inte så mycket, men det finns uppsida i aktiekursen mot motiverat värde för aktien.

Två olika klasser i aktier

I Sverige är det vanligt med A-aktier och B-aktier. Det som skiljer dem är rösträtten. Om du köper aktier i A-aktier så har du starkare rösträtt än B-aktier. Därför brukar A-aktier ägas av de som vill ha makt över bolaget. Medan B-aktier brukar rekommenderas till småsparare som endast vill ha en kapitalplacering. A-aktier brukar handlas lite högre än B-aktier, även om det ibland kan vara tvärtom.

Att välja rätt aktie för dig

Det viktigaste att överväga när du investerar i aktier är inte nödvändigtvis vilken kategori den tillhör. Istället handlar det om vad du tror om bolagets framtid och tillväxt. Det är också bra om aktien kompletterar dina andra investeringar.

Men om idén att själv välja ut en aktieportfölj inte tilltalar dig så är det bättre att placera pengar i bra fonder eller billiga indexfonder. Den här typen av fonder ger en bra diversifiering.

Slutligen, för att kunna börja investera, så behöver du ett investeringssparkonto. Vi rekommenderar ett ISK-konto hos någon av nätmäklarna Avanza eller Nordnet.