Aktieutdelning

Aktieutdelning är en utbetalning av kontanter eller aktier i dotterbolag från ett aktiebolag till dess aktieägare. Anledningen till att ett bolag ger en aktieutdelning är för att ersätta aktieägarna för den risken de är villiga att ta genom att ”låna ut” sitt kapital.

aktieutdelning

Vad är utdelning i ett företag?

Utdelning är en del av företagets vinster som delas ut till dess aktieägare. Det är ett sätt för företag att dela ut vinsten till sina ägare och belöna dem för deras investering i företaget. Utdelningarna kan ges i form av pengar, aktier eller andra tillgångar, och det är vanligt att företag betalar utdelningar till aktieägarna på regelbunden basis, till exempel kvartalsvis eller årligen.

Företag kan välja att betala utdelningar av olika anledningar, till exempel för att visa förtroende för framtida tillväxt eller för att locka nya investerare. Det är också ett sätt för företag att signalera att de har en stabil ekonomisk ställning och att de har tillräckligt med pengar för att betala tillbaka till aktieägarna.

Det är viktigt att notera att utdelningarna kan variera från år till år beroende på företagets vinst, ekonomiska situation och strategi. En hög utdelning kan också indikera att företaget inte har några stora expansionsplaner och att de inte vill behålla alla sina vinster för att investera i tillväxt.

Tolka aktieutdelning

Direktavkastning är ett vanligt mått för att ta reda på hur hög utdelning ett bolag har. För att få fram måttet så tar du utdelningen i förhållande till aktiekursen.

Direktavkastning = Utdelning i kronor / Aktiekurs

Normalt så kommer utdelningen från vinsten bolaget gör, därför pratar man om utdelningsandel som är procentuellt mått på hur stor andel av vinsten som delas ut.

Om ett aktiebolag har en stor utdelningsandel av vinsten så kan det tolkas som att bolaget inte behöver kapitalet för investeringar eller tillväxt. Om ett bolag inte ger någon utdelning så kan det betyda att ledningen tror att de kan få en högre avkastning på eget kapital inom verksamheten än vad aktieägarna kan få. En annan anledning är att aktieudelningar beskattas med 20%.

Beslut om årets aktieutdelning sker ofta under bokslutet (Q4-rapporten) som kommer i januari-februari. Rätten till utdelning har du som står som ägare till aktien under den så kallade avstämningsdagen.

Detta räknas också som aktieutdelning:

  • Återköp av aktier
  • Inlösen av aktier

Utdelningsaktier

Aktier på Stockholmsbörsen som är kända för en hög direktavkastning kallas utdelningsaktier och är bland annat banker (Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SEB), teleoperatörer som Telia och Tele2, IT-konsulter som HiQ och investmentbolag som Investor och Industrivärden. Kom ihåg att aktieutdelning inte är allt, viktigaste är att vinsterna ökar över tid annars kan inte utdelningarna heller inte växa. Vill du vara riktigt säker på att utdelningarna är sunda så ska du titta på fria kassaflödet i Kassaflödesanalysen.

Utdelningsaktier har varit mycket populärt sedan finanskrisen 2008 eftersom utdelningarna ofta är mer stabila en kursutvecklingen. En annan anledning är den sänkta reporäntan som drivit ner sparräntorna på sparkonton till noll.

Vad är det som avgör hur mycket pengar ett företag kan dela ut?

Det finns flera faktorer som kan påverka hur mycket pengar ett företag kan dela ut till sina aktieägare. Här är några av de vanligaste:

  1. Företagets kassaflöde: Ett företags kassaflöde är en viktig faktor som påverkar dess förmåga att betala utdelningar till aktieägarna. Om ett företag tjänar mer pengar kan det vanligtvis också betala ut högre utdelningar.
  2. Företagets skulder: Om ett företag har höga skulder kan det begränsa dess förmåga att betala utdelningar. Ett företag måste ha tillräckligt med pengar för att betala av sina skulder och finansiera sin verksamhet innan det kan betala utdelningar till aktieägarna.
  3. Företagets framtida tillväxt: Om ett företag förväntas ha hög tillväxt i framtiden kan det vara mer benäget att behålla sina pengar för att investera i verksamheten istället för att betala utdelningar till aktieägarna.
  4. Konjunktur och marknad: Företagets utdelningar kan påverkas av den ekonomiska konjunkturen och marknadsförhållandena. Om marknaden är svag kan företaget vara försiktigare med att betala utdelningar för att behålla sina pengar för att klara av svåra tider.
  5. Beslut av styrelsen: Styrelsen har det slutgiltiga beslutet om hur mycket pengar ett företag ska dela ut till sina aktieägare. Styrelsen tar hänsyn till företagets vinst, skuldsättning, framtida tillväxt och andra faktorer för att bestämma utdelningsnivån.

Vad är den vanligaste utdelningsandelen av vinsten för ett börsnoterat företag?

Det finns ingen fastställd utdelningsandel av vinsten för börsnoterade företag eftersom det varierar mellan olika företag och branscher. Vanligtvis brukar företag med hög tillväxt och som befinner sig i tidiga utvecklingsstadier inte betala utdelningar alls eller endast en liten del av sina vinster som utdelning till aktieägarna.

Företag inom mer mogna och stabila branscher, såsom livsmedelsindustrin eller fastighetsbranschen, brukar vanligtvis ha högre utdelningsandelar av vinsten. Men även där varierar det beroende på företagets strategi och ekonomiska situation.

Generellt sett anses utdelningsandelar mellan 30-50% av företagets vinst vara ganska vanliga för mogna och stabila företag. Men det är viktigt att notera att det inte finns någon fastställd eller optimal utdelningsandel, utan det är upp till varje företag att fatta beslut om hur mycket av sin vinst de vill använda för att betala utdelningar till aktieägarna.