Aktieutdelning

Aktieutdelning är en utbetalning av kontanter eller aktier i dotterbolag från ett aktiebolag till dess aktieägare. Anledningen till att ett bolag ger en aktieutdelning är för att ersätta aktieägarna för den risken de är villiga att ta genom att ”låna ut” sitt kapital.

aktieutdelning

Tolka aktieutdelning

Direktavkastning är ett vanligt mått för att ta reda på hur hög utdelning ett bolag har. För att få fram måttet så tar du utdelningen i förhållande till aktiekursen.

Direktavkastning = Utdelning i kronor / Aktiekurs

Normalt så kommer utdelningen från vinsten bolaget gör, därför pratar man om utdelningsandel som är procentuellt mått på hur stor andel av vinsten som delas ut.

Om ett aktiebolag har en stor utdelningsandel av vinsten så kan det tolkas som att bolaget inte behöver kapitalet för investeringar eller tillväxt. Om ett bolag inte ger någon utdelning så kan det betyda att ledningen tror att de kan få en högre avkastning på eget kapital inom verksamheten än vad aktieägarna kan få. En annan anledning är att aktieudelningar beskattas med 20%.

Beslut om årets aktieutdelning sker ofta under bokslutet (Q4-rapporten) som kommer i januari-februari. Rätten till utdelning har du som står som ägare till aktien under den så kallade avstämningsdagen.

Detta räknas också som aktieutdelning:

  • Återköp av aktier
  • Inlösen av aktier

Utdelningsaktier

Aktier på Stockholmsbörsen som är kända för en hög direktavkastning kallas utdelningsaktier och är bland annat banker (Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SEB), teleoperatörer som Telia och Tele2, IT-konsulter som HiQ och investmentbolag som Investor och Industrivärden. Kom ihåg att aktieutdelning inte är allt, viktigaste är att vinsterna ökar över tid annars kan inte utdelningarna heller inte växa. Vill du vara riktigt säker på att utdelningarna är sunda så ska du titta på fria kassaflödet i Kassaflödesanalysen.

Utdelninsaktier har varit mycket populärt sedan finanskrisen 2008 eftersom utdelningarna ofta är mer stabila en kursutvecklingen. En annan anledning är den sänkta reporäntan som drivit ner sparräntorna på sparkonton till noll.