Investera företagets pengar – Tips på investeringsalternativ

Investera företagets pengar

När företaget börjar gå så pass bra att det skapas ett överskott av pengar – då kan det vara värt att se över möjligheten att investera. De två viktigaste punkterna för alla typer av investeringar på börsen, oavsett om det gäller att investera företagets pengar eller sina egna är:

  • Investeringar på börsen går i genomsnitt upp någonstans mellan 7-9 % per år.
  • Investeringar på börsen innebär alltid en risk.

En god och en dålig nyhet med andra ord. Om det fanns någon möjlighet att investera i alla börser och aktier, hade man alltså i snitt tjänat 7-9 kronor per satsad hundralapp. Det låter väldigt bra, och det är viktigt att känna till att det inte rör sig om något nollsummespel. Börsen går uppåt, nästan alltid mer än inflationen.

Men – och det är stort men – det är minst lika viktigt att inse att det är fullt möjligt att förlora stora summor pengar på börsen. Det är alltid en risk och därför bör man bara investera så mycket pengar som man har råd att förlora.

Det är de två viktigaste sakerna att känna till som nybörjare: Det lönar sig i snitt att investera, men det kommer alltid med en risk.

Bör man investera företagets överskott?

En oskriven regel i investering bland privatpersoner, är att investera drygt 10 % av sin månadsinkomst. Denna ”regel” ska dock tas med en god nypa salt eftersom den förutsätter att personen har råd att eventuellt förlora 10 % av sin månadslön. Många kan spara mer, andra mindre.

Samma princip gäller i stort sett för företag. När du ska investera företagets pengar så är det viktigt att sätta en gräns. Om denna gräns är 3, 10 eller 50 % av företagets överskott beror på flera faktorer – det viktiga är att sätta en gräns och vara realistisk nog att kunna justera denna summa utifrån hur bra det går i företaget. Och ha alltid katastrofscenariot i huvudet – vad händer om vi förlorar hela investeringen? Det är extremt osannolikt, men kan inträffa. Att vara medveten om den risken gör det lättare att investera smart.

Vilka tillgångar är bäst att investera i?

Den stora frågan när du bestämt hur stor andel av företagets pengar som ska investeras, är vad man ska investera i. Nu talar vi inte om att investera i nya maskiner, nya lokaler eller ny personal. Vi talar om att investera företagets pengar. Det finns olika typer av tillgångar för detta ändamål, till exempel aktier, fonder, företagsobligationer, råvaror, valutor och mer. Vad som är bäst beror på flera saker, till exempel:

  • Hur hög risk företaget är villigt att ta
  • Om investeringen är kort- eller långsiktig
  • Hur mycket pengar företaget tänkt investera

Är man ute efter låg risk, är det en bra idé att sprida investeringarna till flera olika tillgångar. Fonder med stor riskspridning kan också vara en god idé. Normalt brukar högre risk vara fördelaktigt på längre sikt. Detta beror på att högre risk oftast innebär hög volatilitet (prisrörlighet). Med andra ord kan priset öka och sjunka ganska rejält under kort sikt, men jämnar ut sig till en högre avkastning långsiktigt. Som sagt är inget investeringsresultat skrivet i sten, men det är så det brukar fungera generellt.

Investera företagets pengar i aktier

Att investera företagets pengar i aktier kan vara en god idé, men överlag kräver det lite mer eftertanke och aktiv uppföljning av företaget. Att låta pengarna växa i ett par ”säkra” fonder eller ett sparkonto är praktiskt och enkelt. Men vill man kunna nå högre avkastning är aktier ofta det bästa valet.

När du ska investera i aktier med företagets pengar gäller i stort sett samma principer som vid privat handel med aktier. Skillnaden är så klart att det är företaget som äger pengarna och aktierna och att fler personer antagligen därför är inblandade. Att ”daytrada” aktier (köpa lågt och sälja högt i realtid) med företagets pengar är antagligen ingen bra idé, om du inte vet vad du gör och har företagets övriga ägare i ryggen.

Generellt rekommenderas det att investera företagets pengar långsiktigt och då kan även högriskaktier vara ett bra val. Allt handlar om hur mycket research som görs innan och att det görs regelbunden uppföljning för att kunna köpa och sälja snabbt om omständigheterna kräver det.

Går det att investera i fonder med företaget?

Det går absolut att investera i fonder med företagets pengar. För företaget som vill lägga ned så lite tid och energi som möjligt, men ändå kunna tjäna mer än om pengarna hade legat på ett sparkonto – då är fonder ett bra alternativ. Fonder förvaltas antingen aktivt eller passivt. Aktiv förvaltning innebär att en person eller en grupp aktivt arbetar med att maximera värdet och avkastningen i fonden. De följer nyheter och trender och investerar fondens pengar utifrån analyser av dessa. Passiva fonder följer normalt ett index av något slag och är alltså mer automatiskt.

Det finns för- och nackdelar med båda. Passiva fonder, så kallade indexfonder, som följer index tenderar att ha en relativt stadig avkastning. Aktiva fonder kan fluktuera mer, eftersom människor – på gott och ont – är inblandade. Tänk också på att välja en fond med låg förvaltningsavgift. Många stirrar sig blinda på kursgraferna och glömmer lätt att det kan skilja tusentals kronor i förvaltningsavgifter, beroende på hur mycket man investerar.

Ett par tips på populära fonder att äga som företag är Spiltan Aktiefond Investmentbolag som investerar i svenska investmentbolag som Investor, Industrivärden och Kinnevik. Även Avanza Global är populär då du får exponering mot techbolag i USA som Apple, Microsoft, Amazon.com, Tesla och Google.

Aktiebolagsform bäst om du har eget företag

Aktiebolag är generellt bäst när man ska investera företagets pengar. Eftersom aktiebolag är en egen juridisk person så är det bolaget som är ansvarigt för investeringarna. Som ägare har du inget personligt ansvar över företagets investeringar. Naturligtvis har du som ägare en ambition att företaget ska växa, men det är viktigt att känna till att du inte är personligt ansvarig.

Om du å andra sidan har enskild firma som bolagsform är det du personligen som är ansvarig över investeringarna. Det görs alltså ingen direkt skillnad om du investerar pengar från ditt företagskonto eller privatkonto eftersom du står som ansvarig. Även om du själv gör skillnad på investeringar som ska nyttjas av företaget och egna personliga investeringar så är det ingen skillnad ur ett juridiskt perspektiv. Du är ansvarig för investeringar i enskild firma – bolaget är ansvarigt för investeringar i aktiebolag.

När behöver man en LEI-kod?

Varje aktiebolag som vill handla med värdepapper (samlingsnamn för bevis på ägande av tillgångar som har ett finansiellt värde) behöver LEI-kod för att kunna bedriva denna handel. LEI är en engelsk förkortning för Legal Entity Identifier och är en global identifieringskod. Vill du investera företagets pengar i finansiella instrument behöver du alltså en LEI-kod. Din bank kan oftast hjälpa till med detta, annars kan du vända dig direkt till företag som Netlei som förse LEI-koder till företag.