Gröna investeringar i fonder och aktier

Gröna investeringar

När man pratar om gröna investeringar så betyder det att man investerar i fonder, aktier och obligationer som är hållbara. Det vill säga underliggande bolag arbetar aktivt med miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Här kommer tips på gröna investeringar där du kan placera pengar.

Gröna fonder

FondUtv. 5 årAvgift
1.Nordea Klimatfond BP SEK+111%1,50%
2.SEB Hållbarhetsfond Sverige+81%1,25%
3.CB Save Earth Fund RC+74%1,00%
4.Länsförsäkringar Global Hållbar A+68%1,50%

Bäst avkastning har gröna fonden Nordea Klimatfond som placerar pengar i företag som är involverade i investeringar som leder till effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana investeringar är utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, biobränsle och jordbruk.

Tips! Jämför de bästa hållbara fonderna här.

Gröna aktier

AktieUtv. 3 årVerksamhet
1.Eolus Vind+645%Vindkraft
2.Nibe+245%Energieffektivisering
3.Absolent+202%Luftrening
4.Arise+178%Vindkraft
5.Garo+73%Laddstolpar

Bästa gröna aktie är Eolus Vind som projekterar och bygger upp vindkraftanläggningar. Utvecklingen har varit +645% senaste tre åren vilket är mycket bra. Historiken på ett år är +117% för aktien.

Tips! Jämför fler hållbara aktier här.

Gröna obligationsfonder

FondUtv. 5 årAvgift
1.SPP Grön Obligationsfond A+4,28%0,30%
2.Öhman FRN Hållbar A+4,05%0,60%

SPP Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i projekt inom klimatomställningen. Det kan handla om allt från hållbar avfallshantering, förnyelsebar energi, vattenrening och luftrening.

Fonden väljer bort företag som bryter mot FN:s regelverk för mänskliga rättigheter och man väljer också bort företag inom tobaksbranschen, kolbranschen och bolag som sysslar med palmolja och oljesand.

Sänker man avkastningen med gröna investeringar?

Svaret är nej. Avkastningen har varit bra för gröna fonder och aktier. Bästa gröna fonden Nordea Klimatfond har haft en avkastning på +111% senaste tre åren. Och Elous Vind som är en grön aktie har haft en utveckling på +645% senaste åren. Detta trots Coronakrisen och en sämre konjunktur.

Däremot kan avgiften på gröna fonder vara högre eftersom de oftast förvaltas aktivt. Men det finns även bra hållbara indexfonder som kan ge en bra avkastning till en lägre avgift.

Vad kvalificerar sig som grönt och hållbart?

EU har tagit fram miljömål som de vill att företag och stater ska sträva mot. Miljömålen är:

  • Minska klimatförändringar genom att minska utsläpp av växthusgaser
  • Minska skadlig påverkan på framtida klimat
  • Mer hållbar användning och skydd av vatten- och marina resurser
  • Mer fokus på återanvändning och återvinning
  • Förebygga nedsmutsning
  • Skydd och återuppbyggnad av biologisk mångfald och ekosystem

Företag som har fler än 500 anställda kommer behöva rapportera hur mycket och i vilken omfattning deras aktiviteter bidrar till dessa miljömål. Det gör att investerare kan välja att endast investera i gröna aktier och fonder som uppfyller EU:s krav och mål.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar i fonder eller aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.