10 Lärdomar från börsen under Coronakrisen

Lärdomar från börsen under Coronakrisen

Under början av året 2020 var många optimistiska och börsen steg kraftigt med +7% fram till den 20 februari. Ingen trodde att Covid-19 skulle sprida sig från Kina till Europa och det var svårt att beräkna den ekonomiska effekten. Börsnedgången blev brutalt snabb och skrevs in i historieböckerna.

Börsnedgången blev kraftig på Stockholmsbörsen och var flera dagar ner 5-8%. Under vissa dagar i mars var börsen ner tvåsiffrigt. Den 23 mars vände börsen upp igen när det såg som mörkast ut. Börsen vände alltså innan ekonomin vände, vilket är en viktig lärdom. Kurvan över antalet döda i Italien började plana ut och centralbankerna öppnade penningkranarna. Börserna världen runt fick mark under fötterna. Stockholmsbörsen hann falla mer än 30% vilket är ett av de största fallen på så kort tid.

Lärdom 1 – Det är svårt att tajma marknaden

Ett börsras går fort. Du hinner ofta inte sälja alla dina aktier eller fonder. Det är dessutom omöjligt att veta om börsen ska gå ner 8%, 20% eller 50%. Börsen hade en lång uppgångstrend i ryggen och med dagens passiva kapital i indexfonder och ETF:er så går raset mycket snabbt.

Lärdomen är att det är svårt att träffa botten. Om du har en kassa så är det bästa du kan göra att köpa i flera etapper på vägen ner. Du kommer dock aldrig träffa botten. Utan man får börja köpa när man tycker aktierna matchar ens eget avkastningskrav.

Lärdom 2 – Behåll din strategi

När allting faller och du ser dina pengar krympa för varje dag som går är det viktigt att ha en fast strategi. Är din strategi till exempel buy-and-hold så ska du sitta still och köpa fler aktier för varje månadslön. Det är fel tidpunkt att börja med hävstångsinstrument som Bear & Bull om det inte varit din strategi sedan tidigare.

I mitten av mars när börsen var ner 30% så började folk prata om att börsen skulle ner mer och många sålde sina aktier till förlust och köpte instrument för att korta börsen.

Lärdom 3 – Vikta om innehav

Våga vikta om dina innehav när börsen har fallit mycket. Om du ser en större uppsida i aktien A så är det bra att sälja aktie B för att fylla på i A. Det känns psykologiskt jobbigt när du säljer till förlust, men du ökar egentligen din uppsida när marknaden väl vänder.

Lärdom 4 – Balansräkningen blir avgörande

När marknaden inte kan räkna på vinster och kassaflöden och framtiden är svårbedömd så börjar man titta på vilka bolag som överlever en längre kris. Bolag som har en stark balansräkning med mycket kassa och lite skuldsättning blir tillflyktsställen. Helst skulle bolagen ha starka huvudägare som har pengar vid sidan av börsen.

Bolag som hade hög skuldsättning, dålig kapitalstruktur och mycket goodwill i balansräkningen såldes ut av fonder och privatpersoner.

Lärdom 5 – Likviditeten fryser

I börskraschen under Coronakrisen så frös obligationsmarknaden, det fanns med andra ord ingen likviditet för att sälja och köpa. Det gjorde att bolagen inte kunde refinansiera sina obligationslån. De bolag som behövde refinansiera sina skulder inom ett år såg sina aktier falla kraftigt.

Även på börsen så fanns ingen likviditet för att sälja aktier. I småbolagen fanns nästan inga tagare på köpsidan. Fonderna hade svårt att sälja aktier när fondsparare gjorde uttag ur sina fonder. Det gjorde att fondförvaltarna valde att sälja aktier i likvida aktier som Securitas. I börskrascher så sjunker de mest likvida aktierna, det behöver inte alltid vara de aktier som förtjänar det.

Till och med vissa fonder stängdes för köp och sälj vilket gjorde att sparare låstes in.

Under den här börskraschen fanns ingenstans att gömma sig, inte ens ränteplaceringar eller guld stod emot. Allt som var likvida tillgångar såldes av.

Lärdom 6 – Defensiva aktier höll emot bra

Defensiva aktier som Axfood (mat), ICA-gruppen (mat), AstraZeneca (läkemedel) och Essity (hygien) klarade sig relativt bra under nedgången jämfört med cykliska verkstadsaktier.

Telekom som annars brukar anses som en defensiv sektor höll inte emot börsnedgången denna gång.

Lärdom 7 – Utdelningarna ställs in

När likviditeten på obligationsmarknaden försvinner och bankerna inte vill låna ut pengar så ställer företagen in sina utdelningar. Framtidsutsikterna är helt enkelt för otydliga och företagsledningen vet inte om kassaflödena räcker.

Det fanns även politiska incitament till att ställa in utdelningarna helt. Om man behöll utdelningen så riskerade man att få böter om man mottagit stödpaket från staten.

Lärdom 8 – Marknaden är framåtblickande

I media och på sociala kanaler pratade alla om hur hemskt kvartal två skulle bli för bolagen. Men börsen vände upp innan Q2-siffrorna hann presenteras, varför det? Jo för att börsen är framåtblickande, alla visste redan om att Q2 skulle bli riktigt dåligt. Istället lyfte marknaden blicken och började räkna på nästa års vinster. Lärdomen är att marknaden är väldigt förlåtande, när förlusterna väl presenteras så har marknaden fokus på framtiden istället.

Lärdom 9 – Volatiliteten måste minska innan börsen vänder

När volatiliteten minskade och vi inte såg lika kraftiga fall och uppgångar så kunde vi se att börsen började bottna. När vi hade tre dagar med börsuppgång så började Stockholmsbörsen sakta klättra uppåt igen.

Lärdom 10 – Kvalitetsaktier studsar snabbast

När börsen väl vänder så studsar kvalitetsaktier snabbast tillbaka. Med kvalitetsaktier menar vi bolag som växer mer än 10% per år, har bra balansräkningar, bra ägare och varit populära/vinnare tidigare. Dessa aktier steg kraftigt och var tillbaka på toppnivåer efter några veckor medan index steg mer långsamt.

Den här gången kunde vi se bolag med digitala affärsmodeller och ESG-aktier stiga snabbast och fortsätta sin uppgång till nya all time highs.

Exempel på kvalitetsaktier 2021:

Dessa kvalitetsaktier återhämtade sig snabbt efter börsfallet och visade på bra siffror under kvartalsrapporterna efter Coronakrisen. Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Summering

Det som utmärker den här börskraschen är hur snabbt börsen föll. Normalt brukar det ta ett år för börsen att tappa 30%. Under Coronakrisen tog det bara en månad. Det fanns också få upprekyler under den här börskraschen.

Börskrachen 2020 var ingen strukturell eller cyklisk krasch, utan den var händelsedriven av en pandemi.

Riskinformation: Aktier och fonders tidigare värdeutveckling och avkastning är inte någon garanti eller säker vägledning för den framtida utvecklingen och avkastningen.