10 fonder med högst rating från Morningstar

Fonder rating

Här listar vi de de fonder som har högst rating efter Morningstars fondbetyg 2020.

Vad är Morningstar-rating? Det är ett mått på hur fonder har utvecklats historiskt. Med andra ord: ju fler stjärnor en fond har, ju bättre riskjusterad avkastning har fonden haft.

Sverigefonder med högst rating

FondRatingUtv. 3 år
1.CF Tillväxt Sverige★★★★★+52%
2.Cliens Småbolag★★★★★+100%
3.Handelsbanken Sverige Tema★★★★★+64%
4.Lancelot Avalon★★★★★+98%
5.Lannebo Sverige Hållbar★★★★★+48%

Den Sverigefond med högst rating är CF Tillväxt Sverige som har portföljinnehav som Momentum Group, Kinnevik och Atlas Copco. Förvaltningsavgiften är 1,35% per år och förvaltare är Simon Blecher på Carnegie.

Den fond som haft bäst utveckling och samtidigt fått fem stjärnor är Cliens Småbolag med duktige Carl Sundblad som förvaltare. Fonden äger små tillväxtbolag som Lime, Addtech, Beijer Ref, Lagercrantz och Addnode. Förvaltningsavgiften är 1,35% och samlad fondförmögenhet är 2,8 mdr kronor.

Globalfonder med högst rating

FondRatingUtv. 3 år
1.AMF Aktiefond Global★★★★★+44%
2.CS (Lux) Security Equity★★★★★+56%
3.Coeli Global Selektiv R SEK★★★★★+55%
4.Fidelity Global Focus A★★★★★+44%
5.Handelsbanken Global Index★★★★★+42%

Bäst rating bland globalfonder har AMF Aktiefond Global som haft låg risk och bra avkastning historiskt. Fonden har fem stjärnor och har haft en avkastning på +44% senaste tre åren. Några av de största innehaven är Microsoft, Alibaba och Alphabet. Störst exponering har man mot USA med 55% av fonden. Förvaltare är Björn Lind och han förvaltar 18 mdr kronor.

Hur viktigt är fonders betyg?

Det betyg som Morningstar sätter baseras på historisk avkastning och risk. En fonds historik och betyg är viktigt om det har varit samma fondförvaltare under mätperioden. Annars så kan framtida avkastning bli annorlunda med en ny fondförvaltare. Det är viktigt att man tar rygg på fondförvaltare som har erfarenhet med bra track-record på börsen.

De stjärnor du kan se på fondlistorna på Avanza är från Morningstar. De flesta banker och nätmäklare använder rating från Morningstar då det kan anses som en standard i fondbranschen.

Riskinformation: Fonders tidigare värdeutveckling och avkastning är inte någon garanti eller säker vägledning för den framtida utvecklingen och avkastningen.