Att förlora pengar på aktier

Att förlora pengar på aktier

Handel med aktier kan vara riktigt lönsamt med stora vinster. Men du kan också göra stora förluster. En av de viktigaste lärdomarna som investerare är att du måste lära dig att ta förluster och förstå att det är en del av spelet. Du kan inte få rätt i alla aktieaffärer.

“Being wrong is acceptable, but staying wrong is totally unacceptable.”
― Jack D. Schwager, Stock Market Wizards

En daytrader brukar högst riskera 2% av sitt kapital i en enskild aktieaffär. De är också medvetna om att du får vara nöjd om du får rätt 6/10 gånger.

Vanliga situationer att förlora pengar i på börsen

  • Du vill tjäna tillbaka dina pengar i samma aktie
  • Ett bolag går allt sämre och sämre och du sitter och väntar på att trenden ska vända
  • Bolaget gör nyemisson på nyemission men omsättning och vinst ökar inte
  • Bolaget visar vinst men kassaflödet är inte positivt och kassan minskar stadigt
  • Du har köpt aktier i ett tillväxtbolag med höga multiplar, det visar sig sedan att tillväxten minskar vilket resulterar i en snabb multipelkontraktion
  • Du köper utdelningsaktier med 9% direktavkastning och P/E 8. Det visar sig sedan att vinsten och kassaflödet minskar. Utdelningen sänks till 2% och P/E-talet är nu istället P/E 20 på ett bolag som inte växer
  • Du säljer aktier som stigit mycket i din aktieportfölj och köper de som gått ner

“If you don’t stay with your winners, you are not going to be able to pay for the losers.”
― Jack D. Schwager, Market Wizards: Interviews With Top Traders

Ta förluster när du har fel

Om du vill lyckas långsiktigt med aktier så är det viktigt att ta förluster när du har fel om ett bolag. Det kan vara att du tappat förtroendet för ledningen eller att bolaget inte levererar resultat efter sina mål. Det kan också vara att bolaget inte lever upp till din analys och dina estimat på framtiden.

Riskspridning gör att du kan ta igen förlustaffärer

Även riskspridning är viktigt så att du kan komma tillbaka från förlustaffärer. Nyckeln är att inte förlora en för stor del av ditt kapital, då blir det svårt att ta igen avkastningen. En förlust på -50% kräver en vinst på 100% för att komma tillbaka på 0. Därför är det klokt att ett innehav inte utgör mer än 5-10% av aktieporföljen. När du har mer erfarenhet och kunskap så kan du välja att koncentrera portföljen som i teorin bör leda till högre avkastning.

Lämna en kommentar