Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg är en av sveriges största näringslivsprofiler. Han kan beskrivas som en industriman eller finansman som via Lundbergsföretagen (LE Lundbergs) äger fastigheter i Stockholm och övriga Sverige samt har stora aktieinnehav i börsnoterade bolag som Industrivärden, Holmen, Handelsbanken, Hufvudstaden och Indutrade. Fredrik Lundberg är känd för sin långsiktighet och konservativa belåning i sina egna bolag. Många liknar Fredrik Lundberg med amerikanska investeraren Warren Buffett eftersom båda är långsiktiga, har tålamod och använder bra kassaflöden för att allokera kapitalet till nya investeringar.

Fredrik Lundberg bor på Djursholm i Stockholm och hans familj består av fru och två döttrar. Han är bördig från Norrköping där hans far Lars Erik Lundberg började sin bana med byggföretag och fastigheter. Fredrik Lundberg blev VD i familjeföretaget när han var 29 år gammal. Fredrik har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm samt KTH och är därmed civilekonom och civilingenjör.

Intervjuer med Fredrik Lundberg

Fredrik Lundberg är en investerare och företagare som jag beundrar, hans handlingar tyder på självbehärskning och ett otroligt tålamod. Två bra egenskaper om du ska lyckats med långsiktiga placeringar och ledarskap. Fredrik är idag VD i L E Lundbergföretagen, Styrelseordförande i Fastighets AB L E Lundberg, Hufvudstaden, Holmen, Industrivärden och Indutrade samt Vice ordförande i Handelsbanken och Styrelseledamot i Skanska. Med så många… Läs Mer »