3 begrepp som alla investerare måste förstå

Innan du börjar värdera aktier efter nyckeltal och relationsmått så är det viktigt att känna till grunderna. Ingen investerare har långsiktigt spöat index utan att känna till hur räntor, inflation och obligationer påverkar börsen och aktier.

Styrränta påverkar avkastningskravet

Vad en investerare måste känna till

Ränta är priset på pengar och fungerar som gravitationen. Den är alltid där och påverkar ekonomin i olika grad. När räntan är hög så tynger den företag och privatpersoner och ekonomin saktar in. När räntan är låg så blir allt lättare och värdeuppgångar sker på tillgångar. Idag när räntan är kring 0% så har avkastningskraven på Stockholmsbörsen krypit ner till 4-5% om året. Historiskt har avkastningskravet varit 7-10%, men då har också räntan varit 4-5% och högre. När centralbankerna sänker styrräntan och den befinner sig på låga nivåer så stiger aktier i värde. Motsatt händer när räntan höjs eller blir hög, då sjunker aktier i värde. Läs mer om styrränta här.

Inflation är din fiende

Som spararare eller investerare är inflation din motvind och ständiga uppförsbacke. Inflation minskar nämligen värdet på dina pengar varje år. Riksbankens inflationsmål är 2%, vilket betyder att du som investerare måste ha en avkastning över 2% för att få en realavkastning. Har du en avkastning under inflationen så krymper din förmögenhet och köpkraft. Pengars värde ligger i vad du får för dem, inte hur mycket du har i antal. Centralbanker som svenska Riksbanken, europieska ECB och amerikanska FED har i många år tryckt nya pengar för att öka penningmängden så att inflationen tar fart. Läs mer om inflation här.

Obligationer är populärt att jämföra med

En obligation är ett lån och både företag och stater kan ställa ut obligationer. För att du lånar ut pengar till dem så får du en kupongränta. En investerare brukar jämföra aktier och avkastningskraven mot den riskfria räntan. Oftast brukar investeraren då ta räntan på statsobligationer, eftersom staten troligtvis inte går i konkurs. Är avkastningen på aktier betydligt högre än en statsobligation så är det klokt att äga aktier. Eftersom obligationer ger en fast ränta så ökar obligationer i värde när räntan sjunker. Om motsatt händer och räntan stiger så minskar obligationer i värde. Läs mer om obligationer här.

2 svar på ”3 begrepp som alla investerare måste förstå”

 1. Hej! Varför är det så impopulärt att investera i obligationsmarknaden för tillfället? Borde inte obligationer gett en bra avkastning när räntorna fallit de senaste åren?

  Mvh

  • Hej Elis!
   Det brukar vara populärt att investera i obligationer när räntan är hög, eftersom alternativet är tryggare än aktier. Om räntan sedan sjunker från den nivån så ökar obligationerna i värde. Idag när räntan redan är kring noll, så kan egentligen bara räntan gå upp från den här nivån, vilket gör obligationer riskfyllda. Som investerare vill man inte sitta med en obligation på 1% ränta när du kanske kan köpa den till 5% ränta om 3 år. Nu är det bara ett exempel, ingen kan förutse hur räntan kommer att röra sig. Men exemplet visar lite på risken.

   Som du säger så har det varit bra att äga obligationer senaste 15 åren. Kommande 15 åren lär nog tala till aktiers fördel eftersom obligationerna är så högt värderade. Warren Buffett har kallat obligationsmarknaden för en bubbla.

Kommentarer är stängda.