Styrränta

Styrränta

Styrränta är samma begrepp som reporänta. Styrräntan bestämmer Riksbanken (Sveriges centralbank) som via finansiella verktyg styr priset på pengar i Sverige. Reporäntan reglerar alltså hur mycket det kostar för bankerna att låna pengar av Riksbanken. Om styrräntan är låg så kommer bankernas ränta på bolån också vara låg, och tvärt om.

Styrränta styr efterfrågan på pengar

Med andra ord kan man säga att Riksbanken styr efterfrågan på lån och sparande i vårt land. När räntan är låg vill fler låna pengar till bostäder och bilar, vilket gör att samhällsekonomin och BNP växer genom kredittillväxten. Anledningen till att Riksbanken väljer att ha en låg ränta är att tillväxten är låg, och man försöker stimulera privatpersoner och företag till att investera och konsumera. Är det istället en stekhet högkonjunktur så kommer Riksbanken försöka kyla av ekonomin genm att höja styrräntan. Då blir det dyrare att låna och människor och företag väljer istället att samla pengar i sparkonton eller räntefonder.

Riksbankens prognoser

Varje år gör Riksbanken flera prognoser om hur framtida räntebana kommer att se ut. Målet för Riksbanken är en inflation på 2%, vilket man anser som en rimlig nivå för en sund ekonomi. Att målet är just 2% är något man har bestämt, men det är inget som säger att inflationsmålet istället ska vara 1% eller 4%. Argumentet till att inflation är bra är för att skulderna minskar varje år och att köpkraften minskar. Detta gör att alla kan låna mer och att staten får in högre skatteintäkter på grund av prishöjningar i ekonomin.

Andra länders reporänta

Om andra ekonomier som USA, Japan eller Kina har låga eller höga styrräntor påverkar även andra länder. Ett land kan inte höja sin reporänta allt för mycket utan att dess valuta och inflation blir för stark. Detta gynnar inte exporten för ett land, vilket slår mot företagens lönsamhet och tillväxt. Världens länder och banker sitter idag ihop, och på flera håll kan vi se valutakrig och problem med hög import i västvärlden.

Låg styrränta negativt för sparare

En låg styrränta är dåligt för småsparare som sparar på fasträntekonton och vanliga sparkonton. Eftersom låga räntor från Riksbanken gör att bankerna kan låna in pengar billigt, så behöver de inte allmänhetens inlåning. Därför sänker bankerna sparräntan (eftersom det är en kostnad att betala ut räntor). Folk som har höga bostadslån och billån gillar däremot en låg styrränta för att de blir så billigt. Dessutom får de göra ränteavdrag på 30% i deklarationen mot skatten på inkomst av tjänst och kapital.