Vad menas med att inflationen äter upp pengar?

Inflation är Riksbankens metod för att skattetaxera dig som medborgare över tid. Inflation gör att dina pengar blir mindre värde över tid eftersom priset på varor, fastigheter och mat går upp i pris. Kontanter är därför inte en bra placering över tid. Det du behöver göra är att investera dina pengar i en tillgång som behåller sitt värde över tid, eller i bästa fall ökar ditt värde på dina pengar (se bästa sparräntan för att behålla värdet på likvider).

Riksbankens mål är att vi ska ha en inflation på 2% i Sverige. Under många har har vi inte varit i närheten av det målet, istället har vi pendlat runt 0%, vilket är mycket nära deflation. När vi i samhället har deflation så ökar värdet på pengar, vilket gör att du som konsument får en högre köpkraft. Deflation är inget man önskar då lån också blir större för privatpersoner och stater, deflation skapar också en lägre investeringsvilja hos företagen och investerare vilket borgar för färre jobb och skatteintäkter. Därför gör just nu centralbanker runt om i världen allt de kan för att stimulera ekonomin igenom att trycka nya pengar som kommer in i ekonomin. Deras förhoppning är att de nya pengarna ska öka tillgångsvärdena hos företag och befolkning så att de känner sig rika och investerar och konsumerar mera. En ökad konsumtion och investeringsvilja kommer så småningom leda till en högkonjunktur som sätter igång inflationen igen med de höjda räntorna.

Inflationen äter på dina pengar