Trine – Plattform för hållbara investeringar i solenergi

Investera i solenergi genom Trine

Med hjälp av Trine kan du som privatperson få ett enkelt och smidigt sätt att investera dina pengar i projekt där solenergi står i fokus. Hemsidan erbjuder en plattform där privatpersoner och projektbolag kan mötas och få en bättre ekonomi med hjälp av varandra. Projektbolagen som presenteras är varierande, men alla har de ett gemensamt mål, nämligen att fokusera på solenergi.

Innehållsförteckning
Vad är Trine?
Hur funkar Trine?
Varför investera i solenergi?
Så börjar du investera genom Trine
Vilken avkastning kan man få?
Risker med att investera
Vilka omdömen har Trine fått?

Vad är Trine?

Trine kan enkelt förklaras som en plattform där investerare och projektbolag kan föras samman. En investering på plattformen betyder att du kan tjäna pengar på att bolaget du investerar i gör sina amorteringar. Utöver själva amorteringen kommer du också att tjäna på den ränta som finns. Det vanligaste är att räntan ligger någonstans mellan 6-10 %, men räntan varierar beroende på hur hög eller låg risken i projektet är.

Bolaget Trine har lagt ner mycket tid på användarvänlighet och det är något som man tydligt kan se på hemsidan. Under varje projekt kan du själv ta reda på hur hög eller låg ränta som du får och det gör att du kan planera dina investeringar bättre. Genom att placera dina pengar i solenergi får du inte bara en bra riskspridning i din portfölj, utan du gör även en grön investering som hjälper människor över hela världen.

Kort om Trine: Trine erbjuder privatpersoner en möjlighet att investera i lån till solenergientreprenörer i Afrika, som i sin tur använder lånen för att erbjuda byar på landsbygden solenergi. Familjerna får möjlighet att köpa solenergi till ett pris som är lägre än kostnaden för fotogen och diesel, som vanligtvis är alternativet till solenergi.

Hur funkar Trine?

Det finns många orsaker till varför du bör göra en miljöinvestering och tjäna pengar samtidigt, men hur fungerar egentligen Trine och vad är det hela processen går ut på? Enkelt förklarat börjar du som investerare med att välja ett lån som du vill placera dina pengar i. Här kan du välja att månadsspara om du så skulle önska. Lånevillkoren kan skilja sig mellan de olika projektbolagen, beroende på storlek, risk eller område. Du får själv välja hur mycket du vill investera, men minsta belopp ligger på 250 kronor.

När lånet är fullt finansierat skickas pengarna över till projektbolaget. Projektbolaget har nu ett ansvar att använda pengarna till att distribuera solenergi produkter till sina kunder eller verksamheter. När projektbolaget har betalat tillbaka lånet får du ta del av avkastningen.

Varför ska man investera i solenergi?

Solenergi är något som har fått otroligt mycket uppmärksamhet under de senaste åren. Allt fler människor väljer att installera solpaneler på sina villor och företag byter till solenergi för att göra en större insats för miljön, för att spara pengar och för att använda sig av förnyelsebara energikällor. En investering i solenergi betyder således att du gör en etisk investering och att du kan hjälpa människor att få behovet av elektricitet uppfyllt. Allt detta, samtidigt som du kan tjäna pengar.

Så börjar du investera genom Trine

Det är tydligt att Trine värnar om sina kunder och vill att investeringen ska vara så enkel som möjligt. Därför har de sett till att registreringsprocessen är onekligen enkel. För att komma igång behöver du först och främst se till att besöka hemsidan Trine.com. Där skapar du dig ett konto och väljer om du vill investera manuellt eller om pengarna ska föras över automatiskt och månadsvis.

Efter detta val går du vidare till att besvara några enkla kontrollfrågor och väljer därefter vilka projekt som är mest intressanta för dig. Det minsta investeringsbeloppet ligger på 250 kronor och du placerar dessa som du själv önskar. Nu är investeringen klar och du har kommit igång!

Vilken avkastning kan man få?

Att göra en insats för miljön är väldigt bra, men hur man än vänder och vrider på det är det avkastningen som en investerare är intresserad av att veta mer om. Trine är ett utmärkt alternativ om du vill säkerställa att du får en bra avkastning på dina pengar och samtidigt låta dina pengar göra nytta. Tittar man på Trines årsavkastning ligger denna någonstans mellan 4-10,5 %. Jämför man med många andra investeringar så är avkastningen förhållandevis bra. Vi rekommenderar att du använder dig av Trine som ett komplement och ett bra sätt att sprida riskerna i portföljen.

Risker med att investera

I de allra flesta fall så genererar en investering en bra avkastning och mer pengar på banken, men det är viktigt att vara medveten om att det också kan gå ”åt andra hållet”. Med det menar vi att du måste vara förberedd på att det finns en risk att du förlorar ditt kapital om ett projektbolag inte betalar tillbaka lånet i tid. Trine erbjuder dock ett investeringsskydd för alla sina kunder. Investeringsskyddet garanterar att du får tillbaka 60 % (minst) av ditt kapital om projektet inte skulle bli som projektbolaget tänkt sig och de inte har möjlighet att betala tillbaka pengarna. På det sättet finns det ändå en säkerhet med att investera i solenergi. Som mest kan du förlora 40 % av ditt kapital, men inte mer än så.

Observera att det höga skyddet inte gäller på alla projektbolag som du kan låna till. Skyddet kan variera och det är viktigt att läsa igenom vad som gäller!

Vilka omdömen och recensioner har Trine fått?

Tittar man på omdömen från tidigare och nuvarande kunder är det tydligt att majoriteten är väldigt nöjda med den investering som Trine erbjuder. Många värderar möjligheten att kunna tjäna pengar (och samtidigt göra nytta) väldigt stort och med tanke på den miljömedvetenhet som människor har nu är Trine helt rätt i tiden. Även recensioner från andra bolag och privatpersoner tyder på att Trine vet vad de håller på med. Vissa upplever att många projekt inte lyckas och att avkastningen därav uteblir, men som tidigare nämnt finns det alltid risker med att investera.

Sammanfattning

Göra nytta för miljön, hjälpa människor och samtidigt tjäna pengar låter som en dröm, men med hjälp av Trine kan du göra precis det! Trine är en sida som kopplar ihop investerare med bolag som arbetar med olika projekt där solenergi står i fokus. Sidan är mycket enkel att använda sig av och du kan hantera dina investeringar från datorn såväl som mobiltelefonen. Att det finns en gräns för minimibelopp är kanske inte helt ovanligt, även om vi tycker att man hade kunnat skippa det helt och hållet. Överlag är Trine en bra sida där miljö och ekonomi kan slås samman.

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.