Börjar köpa in Novo Nordisk

Novo Nordisk analys aktie

Danska diabetesjätten Novo Nordisk gick ner 15% den 28 oktober då ledningen justerade ner sin tillväxtprognos från 10% till 5%. Totalt har aktien rasat 40% sedan toppen i januari 2016. Aktien har gått från en tillväxtvärdering till vad som nu allt mer liknar en normal värdering. Bakom eventuellt sämre tillväxt ligger prispress, ökad konkurrens, utgående amerikanska patent samt oro för vad Hillary Clinton kan tänkas hitta på i USA. Hon gillar inte höga läkemedelspriser.

Värdering av Novo Nordisk

Novo Nordisk aktie ser rimligt prissatt ut förutsatt att bolaget kan växa sitt fria kassaflöde med 5% per år. Enligt min prognos är det P/FCF 15 för 2016, vilket inte är illa för en kassaflödesmaskin där 37% av omsättningen omvandlas till fritt kassaflöde. För 2016 har ledningen gjort en bedömning om att CAPEX hamnar runt 7 miljarder, vilket bör resultera i 38-41 mdr i fritt kassaflöde. Jag räknar med att bolaget kan leverera 15 dkk i FCF/aktie för helåret. Vilket då ger 6% i avkastning på dagens 240 dkk. Eftersom marknaden prissätter aktier efter vinst per aktie så kommer avkastningen antagligen bli något högre eftersom aktieåterköpen minskar antalet utestående aktier och därmed ökar VPA.

Bolaget har fantastiska marginaler som ökat över tid och en enorm lönsamhet på investerat kapital. Med en nettokassa och kapitalsnål verksamhet så finns gott om utrymme för fortsatta utdelningshöjningar och återköp av aktier. Kassaflödet har varit stabilt ökande och man kan inte bli annat än imponerad av hur välskött bolaget är. Det här får du betala EV/EBIT 12 för just nu, vilket är lågt för den här typen av kvalitetsbolag. Andra kvalitetsbolag som KONE handlas till EV/EBIT 16 och Orion till EV/EBIT 18. Konkurrenterna Sanofi (EV/EBIT 18) och Eli Lilly (EV/EBIT 27) handlas till betydligt högre multiplar. Vad jag kan utläsa så har inte Novo Nordisk en sämre pipeline än dessa två, men det är svårt att avgöra egentligen. Forskning och utveckling är viktigt för den här typen av bolag, så jag förväntar mig inte lägre kostnader där. Det är snarare försäljningspersonal som kommer att ryka vid besparingspaket.

Jag har börjat bygga en position i Novo Nordisk på 240 dkk och har som mål att köpa fler aktier. Bolagets marknadsvärde borde ligga någonstans i intervallet 280-320 dkk. Så det finns en säkerhetsmarginal om jag har fel eller att siffrorna förvärras ytterligare kommande år. Men Mr Market får gärna handla ner aktien runt 200 dkk.

Novo Nordisk och framtiden

Med tanke på en åldrande världsbefolkning och allt större överviktsproblem så räknar jag med att efterfrågan på diabetesprodukter kommer att vara stabil och ökande. Om Novo Nordisk fortsätter som de gjort hittills så bör en stor del av tårtan vara deras. Men kapitalismen är grym och i en så lönsam bransch kommer fler vilja vara med och dela på vinsterna, så det återstår att se hur stark vallgraven är för Novo Nordisk. Konkurrenterna Sanofi och Eli Lilly är dock inte i närheten av Novo Nordisk lönsamhet, vilket bådar gott för Novo på lång sikt. Med ökad prispress så får vi nog räkna med lägre omsättningsökning och sämre bruttomarginal för Novo framöver. Vill det sig illa så kanske tillväxten blir lägre än 5% kommande år, det måste man ha i bakhuvudet.

Om du tycker direktinvesteringar i aktier är för hög risk så kan du kolla in vår topplista med läkemedelsfonder här.

1 svar på ”Börjar köpa in Novo Nordisk”

Kommentarer är stängda.