Kommande utdelningar på aktier 2021

Kommande utdelningar

Corona-pandemin har under året raderat ut utdelningarna på börsen under året. En del bolag som inte tagit stöd från staten har fortsatt delat ut, men generellt har det varit få bolag som gett utdelning. Investerare med renodlad utdelningsportfölj har haft det tufft. Men hur ser utdelningsåret ut att bli nästa år 2021?

Kommande utdelningar

Då flera läkemedelsbolag har meddelat att de är redo för att rulla ut vaccin så är det många analytiker som ser positivt på normala utdelningar våren 2021. I listan nedan hittar vi de utdelningsaktier som har högt direktavkastning 2021 enligt Factset. Kom ihåg att detta är prognoser från analytikerna.

AktieP/E 21Dir.avk 21 (%)
Resurs7,510,4
Nobina10,47,6
Nilörngruppen127,5
Clas Ohlson117,2
Tele216,76,9
SEB10,46,6
Cibus15,76,2
Angler Gaming10,26,2
Byggmax116,2
Handelsbanken10,36,2
Nordea10,66,1

Källa: Factset

I listan hittar vi som vanligt mycket bank där alla banker är representerade förutom Swedbank. Vi har också några coronaförlorare som inte hämtat sig som Resurs, Nobina, Nilörngruppen och Clas Ohlson.

Inställda utdelningar

Inför utdelningssäsongen mars-maj var det få bolag som behöll sina utdelningar i år. Osäkerheten med spridningen av Covid-19 var som störst när utdelningarna skulle klubbas igenom. Många bolag valde också att använda statliga stöd för permitteringar och liknande vilket gör att de inte kan dela ut pengar. Regeringen har varit ute och sagt att de bolag som ger en utdelning trots att de tagit mot statliga stöd kan få böter. En bransch där utdelningar har varit politiskt känsligt är bankerna. Till exempel så ställde Handelsbanken in sin utdelning som de inte ställt in sedan bankkrisen 1992.

Bolag som återinförde utdelning under hösten

Under hösten såg läget betydligt bättre ut med lägre smittspridning och V-formad återhämtning i ekonomin. Det har gjort att många företag som Securitas, Essity, Kinnevik och AstraZeneca har eller ska dela ut i år. Detta har skett trots varningar om en våg två av viruset. Bolagen har helt enkelt bedömt att deras kassaflöden och balansräkning är i tillräckligt bra skick för att kunna göra utdelningar trots osäkerheten i världen.

Aktier som hade stabil eller ökande utdelning under Corona

Under året har det funnits aktier som behållit sin utdelning eller till och med höjt den. Dessa bolags aktier kan därmed kallas ”kvalitetsaktier”. Här kommer en exempellista på aktier.

AktieVerksamhet
SBBSamhällsfastigheter
Tele2Telekom
TeliaTelekom
Swedish MatchSnus
EssityHygienartiklar
SecuritasSäkerhet
AstraZenecaLäkemedel
LifcoSerieförvärvare
LagercrantzSerieförvärvare
Evolution GamingLivecasino
Angler GamingCasinooperatör
FortnoxBokföring
SagaxFastigheter
WihlborgsFastigheter
Vitec SoftwareMjukvara
BahnhofBredband
NibeVärmelösningar
AxfoodMat

Det som är gemensamt för dessa bolag är stabila kassaflöden från diversifierade affärsområden eller intäkter från icke-konjunkturkänsliga branscher. Lifco, Lagercrantz och Nibe är exempel på industribolag som har flera hundra dotterbolag vilket gör intäkterna diversifierade. Medan SBB, Swedish Match, Essity och Bahnhof är mer ett spel på icke-cykliska branscher.

  • Castellum – Höjt utdelningen i 22 år i rad
  • Wihlborgs – Högt utdelningen 14 år i rad
  • Tele2 – Utdelning varje år sedan 2003
  • Axfood – Inte sänkt utdelningen sedan 2008
  • AstraZeneca – Aldrig sänkt utdelningen

Hur ska man definiera en utdelningsportfölj?

Man brukar kalla en aktieportfölj med 10-16 aktier med hög direktavkastning för en ”utdelningsportfölj”. Här premierar man höga utdelningar istället för tillväxt. Portföljen brukar generellt bestå av mogna bolag som inte växer mer än BNP. Kravet brukar vara att direktavkastningen för varje bolag ska överstiga 4 procent för innevarande år, annars är det inte utdelningsaktier. Helst ska bolaget också ha en positiv förväntad utdelningstillväxt under innevarande år. Och utdelningsandelen av vinsten/fria kassaflödet bör inte vara högre än 100% för att utdelningen ska vara hållbar.

En utdelningsportfölj brukar passa den som är mindre aktiv med sina investeringar. Utdelningen blir en stor del av totalavkastningen varje år därför passar en utdelningsportfölj de som ska gå i pension och vill ha lite extra pengar att leva på.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.