Varför vill entreprenörer börsnotera sina företag?

Börsnotera företag

Varför väljer en entreprenör att börsnotera sitt bolag? Oftast är det för att bolaget behöver kapital för att växa snabbare eller för att göra en exitvinst och ta hem lite pengar för det man byggt upp under åren. Normalt tar det 6-12 månader att notera ett bolag och det kostar ca 2-3 miljoner kronor.

Vanligaste orsakerna till att börsnotera ett företag

 • Bolaget behöver kapital för att expandera snabbt
 • Ledningen vill förvärva ett eller flera andra bolag
 • Sprida ägandet av bolagets aktier
 • Öka synligheten för bolagets varumärke i media
 • Grundarna vill göra en exit och tjäna en massa pengar
 • Få ett bättre förhandlingsläge mot kunder, leverantörer och banken
 • Att använda egna aktier som betalning vid köp av bolag
 • Man kan göra anställda till delägare genom optionsprogram

Nackdelar med att notera för en entreprenör

 • Du måste leverera löpande rapporter och möta media samt investerare varje kvartal
 • Det är dyrt att börsnotera ett bolag och timing är viktigt då marknadens humör varierar
 • I en börsnedgång där du förlorar börsvärde riskerar du ditt ägande till aktivistfonder
 • Svårt att förklara för marknaden varför vissa långsiktiga investeringar måste göras
 • Negativa tidningsrubriker kan skada varumärket
 • Krångliga regelverk och strika rapporteringsregler för insiderhandel

Hur börsnoterar en entreprenör sitt bolag?

Att börsnotera sitt bolag tar tid och är en process. Kraven är högre på OMX Nasdaq om du jämför med t.ex. Aktietorget, Firsth North, NGM Equity och beQutoed. Här kommer fyra steg som du måste ta dig igenom.

1. Jurdisk process – Du anlitar advokater som hjälper dig förbereda en börsnotering. Normalt går juristerna igenom alla legala handlingar, avtal, styrelse, organisation, försäkringar, tvister, bolagsordning. Advokaterna tittar också på skatter, ägarförhållanden, skulder, imateriella tillgångar osv. Den juridiska due diligencen är mycket kostsam, men är ett viktigt steg till IPO.

2. Välja mäklare – Du gör en förfrågan på vilka investmentbanker eller banker som kan hjälpa dig att börsnotera ditt bolag. Det handlar om ge rådgivning för en lyckad IPO, värdering av aktien, prissättning samt att stödköpa vid första handelsdagarna. Värderingen av aktien sker med hjälp av olika modeller samt relativvärdering till andra noterade bolag i samma bransch eller liknande bransch. Med mäklarnas erfarenhet så minskar risken för att en felprissättning ska ske. Exempel på duktiga mäklare: Carnegie, Erik Penser, Nordea och Avanza.

3. Redovisning. prospekt, noteringsprocess – Du anlitar någon av de större redovisningsbyråerna för att få hjälp med att gå igenom all bokföring. Ett prospekt med riskinformation, motiv till notering, bolagsbeskrivning upprättas så att marknaden kan få information om vad de eventuellt ska teckna aktier i. Du behöver också arbeta med den valda marknadsplatsen (börsen) och uppfyllda deras krav på informationspolicys, antal aktieägare, pressriktlinjer m.m. Exempel på bra börsrevisorer: Ernst & Young, PwC, KMPG, Deloitte

4. Marknadsföring och teckningsperiod – När du valt mäklare och vilka banker som ska få teckningsrätter att dela ut så gäller det att uppdatera hemsidan med ”investerare”-segment och kompletta årsredovisningar. Prospekt ska finnas publicerat och utvalda banker ska ha tillgång till dem för att deras kunder ska kunna läsa på under teckningsperioden. VD:n i bolaget kan åka runt på investerarträffar och presentera bolaget för fonder eller privatinvesterare. Många bolag väljer att annonsera i affärstidningar och på olika internetsidor för att öka chansen till fullteckning. Under goda år på börsen så kan ditt bolag bli övertecknat vilket ofta innebär att aktiekursen stiger under inledande börsvecka.

Detaljerade krav för att börsnotera ett bolag på Nasdaq OMX Stockholm finns här.

Kostnad för att ta sig till börsen

Att börsnotera ett företag kan kosta flera miljoner kronor med prospekt, rådgivare, presentationer, mäklare och annonser. Normalt kostar det 2-4 miljoner kronor i engångskostnader om du vill in på huvudlistan. Förutom kostnader för börsnotering så tillkomer en anslutningsavgift och årlig avgift gör att vara noterad. Kostnaderna är mindre för småbolag men blir allt högre ju större bolaget är. Det är dock stor skillnad i avgifter för ett bolag på aktietorget och ett large cap bolag på Nasdaq OMX.

 • Exempel Aktietorget: 12.500 kr per månad. Anslutningsavgift 50.000 kr.

Lämna en kommentar