Gör en exit i Fortum

Säljer aktier i Fortum

Jag har sålt hela innehavet i Fortum till 17 EUR. Totalavkastningen blev 66% där utdelningar står för 36% och kursuppgång för 30%. Jag har ägt Fortum sedan 2012/2013.

Senaste två månaderna har Fortum rusat från 14 EUR till 17 EUR (+21%). Bakom kursuppgången är Fortums avsikt att köpa EON:s 47% av Uniper. Marknaden är positiv eftersom det har funnits en oro över vad Fortum ska göra med sin gigantiska kassa efter elnätsförsäljningen. Nu går alltså hela kassan åt till förvärvet samtidigt som man kommer låna pengar.

Fortums köp av Uniper

Vad får Fortum för pengarna? Uniper har tillgångar som är kraftigt avskrivna. Flera av dessa tillgångar kommer antagligen Fortum att sälja av då de inte passar in i bolagets strategi. Frågan är vem som är köpare av tillgångarna och hur mycket man kan få ut? Jag väljer istället att titta på Unipers kassaflöde för att bedöma intjäningen. Då blir det tydligt att Uniper kanske har underinvesterat i ett par år, CAPEX ligger bara på ca 30% av löpande kassaflöde.

Jag tycker inte att priset för Unipers kassaflöde är särskilt bra. Och jag tror Unipers fria kassaflöde kan vara övervärderat just nu. För mig ser det ut som att Unipers plus Fortums kassaflöde inte räcker till för att täcka utdelningen på 1,10 EUR. Visst Fortum kan låna mellanskillnaden eller köpa fler bolag som tillför kassaflöde. Men problemet är att Fortum kommer att ha en nettoskuld istället för nettokassa. Jag gillar inte räntekostnader samtidigt som verksamheten kräver hög CAPEX. Speciellt inte när räntan ligger på botten.

Svårt att göra antaganden om vinsten

Min försäljning beror på att jag inte är nöjd med de kassaflöden som Fortum kommer att ha efter förvärvet. Med det sagt så kan säkert Fortum skaka fram värden genom att sälja lågt värderade tillgångar i Unipers balansräkning. Det är svårt att värdera Fortum eftersom bolaget är under omvandling. Det i sällskap med att bolaget har tillgångar i Ryssland, elprisets svängningar, politiska regeländringar och huvudägaren i finska staten gör att det blir för många faktorer som är svåra att förutse.

Fortum har varit en god investering tack vare höga utdelningar och den senaste kursuppgången. Ungefär runt 13-16% per år blir avkastningen om man slår ut den. Helt okej för ett Large Cap med kapitalintensiv rörelse.

Kassan är nu hög på 35% av totala portföljen. Jag har brist på idéer då mycket ser dyrt ut. Men dyrare kan bli dyrare.

2 svar på ”Gör en exit i Fortum”

  1. Jag gjorde en liknande bedömning där den största delen av intjäningen kommer gå åt att betala av skulder. Skulle de hålla uppe utdelningen känns det som att risken ökar explosionsartat i bolaget. Dock har jag ingen koll alls på Uniper så det kan hända att det finns värden att avyttra.

    Ska bli mycket intressant att se vad som händer med utdelningen och även hur marknaden kommer reagera på det (känns som en typisk utdelningsaktie).

    • Hej Hugo,
      Tror du är rätt ute med ditt antagande, större delen av kassaflödet kommer att gå till capex och återbetalning av skulder. Fortum äger man ju endast för utdelningarna, så om den är i fara så känns det bättre att sälja. Någon tillväxt finns ju inte för bolaget, så om utdelningen sänks så följer aktiekursen med. Men antagligen har ledningen någon plan för avyttring av tillgångar som kortsiktigt håller uppe utdelningen. Ska bli intressant att se hur ledningen gör!

Kommentarer är stängda.