Folkaktier – Populära svenska aktier

Folkaktier

En folkaktie är inte en egen form av aktie, utan är ett sätt att beskriva en aktie som många människor äger. Dessa aktier är populärare än andra och består vanligtvis av flera små ägare. Folkaktierna, å andra sidan, kommer dock från större och väletablerade företag som har funnits på marknaden under en längre tid. Några exempel på populära och bra folkaktier är bland annat Telia och Hennes & Mauritz.

Topplista på folkaktier

Det finns mängder med olika folkaktier att välja mellan när du vill skapa en bra bas i din portfölj eller när du helt enkelt vill sprida dina risker. Att hitta folkaktier idag är inte svårt, men för att få till en bra avkastning är det rekommenderat att ändå ha koll på hur topplistan för 2023 ser ut. Här nedan listar vi några av de mest eftertraktade folkaktierna just nu.

Vad är en folkaktie?

Innan vi går djupare in på huruvida en folkaktie är en bra investering till din portfölj eller inte, ska vi först reda ut vad aktien är och vad det innebär för dig som sparare. Som tidigare nämnt kan man säga att en folkaktie är en aktie som ägs av många människor samtidigt och som anses vara mycket populära. Tittar man på hur de ser ut idag kan man också se att majoriteten av alla folkaktier har en hel del gemensamt.

 • Företagen är väletablerade och har funnits länge
 • Företagen är relativt stora och finns tillgängliga på Stockholmsbörsen
 • Det finns en stabil och hållbar verksamhet
 • Många små aktieägare investerar i dem
 • Handlas i antingen A-aktie eller B-aktie
 • Börsnoterade

Folkaktier är oftast B-aktier

Ett karaktärsdrag som går att hitta på majoriteten av alla folkaktier är att de har flera aktieslag. De består av bland annat A-aktier och B-aktier. Den främsta skillnaden mellan dessa aktieslag är hur röstantalet ser ut på en bolagsstämma. Idag är det mycket vanligt att företag och verksamheter väljer att satsa på B-aktier. På så sätt kan de få in mycket mer kapital och samtidigt kunna utöka den ägarbas som finns, men utan att makten för huvudägarna ska behöva minska.

En B-aktie ger en mycket mindre rösträtt när det är dags för bolagsstämma. Jämför man med A-aktien är det inte ovanligt att B-aktien endast ger en tiondel av din rätt att rösta, till skillnad mot A-aktien där du får betydligt mer. Utöver detta fungerar aktieslagen på nästan precis samma sätt. Oavsett vad det är för folkaktie som du äger kommer du att få ta del av utdelningen. Tittar man på likviditeten kan man dock se att B-aktier visat sig vara bättre, även om också kursen är relativt snarlik mellan de båda alternativen. Du kan läsa mer om hur du köper aktier här.

Vad är en A-aktie för något?

En A-aktie är en typ av makt-aktie som är vanligt förekommande på de flesta börser. Det är den vanligaste typen av aktie och ger vanligtvis ägaren rätt att delta och rösta på bolagsstämman. A-aktier är vanligtvis utgivna av bolag som är noterade på en börs och ger ägaren möjlighet att ta del av företagets vinster i form av utdelningar och möjlighet till kapitalappreciering.

Det finns också B-aktier som inte ger rösträtt på bolagsstämman, men ger ägaren möjlighet till avkastning i form av utdelningar och kapitalappreciering. B-aktier är vanligtvis utgivna av bolag som är noterade på en börs och är ett vanligt investeringsalternativ.

De flesta bolag har både A- och B-aktier, men det kan varierar från bolag till bolag.

Folkaktier har ofta välkända varumärken

En av de största karaktärsdrag hos folkaktien är att den kommer från kända och populära bolag som har funnits på marknaden länge. De är stabila företag som har visat sig hållbara i många situationer och som fortsätter att utvecklas framåt. Tittar man på vad det är för företag som finns med på listan över mest populära folkaktierna kan man tydligt se att det är just företag som majoriteten av befolkningen i Sverige känner till. Det är kläd- och elektronikföretag, men också många banker. Återigen är det viktigt att man inte blandar ihop folkaktier med aktier från företag som är tillfälligt intressanta. De bästa aktierna som är småspararvänliga är de som inte späder ut sina aktieägare och kan växa vinsten under 10-20 år.

Är folkaktier en bra bas i portföljen?

Folkaktier är ett utmärkt sätt för dig att balansera din portfölj och få ta del av bra utdelning. Om du redan äger någon av ovanstående aktier idag bör du se till att ha kvar dessa, av flera olika skäl. Om du ännu inte äger någon av dem är det hög tid att börja fundera på saken. Till att börja med är de mycket stabilare än många andra aktier och historisk har de varit bra utdelningsaktier. Genom att kombinera flera olika folkaktier i din portfölj kan du dessutom få en mycket fin och bra riskspridning.

Om du vill ha ha mer riskspridning så är en bra bas i aktieportföljen så kallade investmentbolag. Då får du en korg med olika aktier under ett paraply. Till exempel Investor som ägs av familjen Wallenberg innehåller aktier som ABB, SEB, Atlas Copco, Husqvarna och Electrolux.

Fördelar med folkaktier?

Det finns flera fördelar med att investera i folkaktier. Här är några av de vanligaste:

 • Möjlighet till hög avkastning: Folkaktier kan ge högre avkastning än vad som erbjuds av traditionella investeringar som obligationer och bankkonton.
 • Delaktighet i företagets övergripande strategi: Som aktieägare har man rätt att delta och rösta vid bolagsstämman, vilket ger möjlighet att påverka företagets övergripande strategi.
 • Möjlighet till att ta del av företagets vinster: Som aktieägare har man möjlighet att ta del av företagets vinster i form av utdelningar.
 • Möjlighet till kapitalvinst: Om företaget går bra kan aktiekursen stiga, vilket kan leda till en ökning av aktieägarnas totala kapital.
 • Diversifiering av portföljen: Investering i folkaktier kan hjälpa till att diversifiera en portfölj, eftersom det ger möjlighet att investera i ett brett spektrum av företag och branscher.

Aktier som har flest ägare på Stockholmsbörsen

På Stockholmsbörsen finns det många aktier med många ägare, men några av de mest populära är:

 • Ericsson – Ericsson är ett svenskt företag som är världsledande inom telekom- och nätverksteknologi. Aktien har många ägare och är ett välkänt och stabilt investeringsalternativ.
 • H&M – H&M är ett av världens största modekedjor och har många ägare som investerat i företaget på grund av dess starka varumärke och långsiktiga affärsmodell.
 • Nordea – Nordea är Nordens största bank och är välkänd för sina finansiella tjänster. Aktien har många ägare och är ett välkänt och stabilt investeringsalternativ.
 • SEB – SEB är en ledande nordisk bank som erbjuder finansiella tjänster till privatpersoner och företag. Aktien är välkänd och har många ägare.
 • Atlas Copco – Atlas Copco är ett svenskt företag som tillverkar och säljer industriell utrustning och verktyg. Aktien har många ägare och är ett välkänt och stabilt investeringsalternativ.

Vad gör en aktie populär och trendig?

Det finns flera faktorer som kan göra en aktie populär och trendig:

 • Stark ekonomisk historik: Om ett företag har stark ekonomisk historik, med höga intäkter och vinster, kan det göra aktien populär bland investerare och förtjäna en hög multipel.
 • Tillväxtpotential: Om ett företag har en stark tillväxtpotential, med höga förväntningar på framtida intäkter och vinster, kan det göra aktien populär bland investerare.
 • Nyheter och media-uppmärksamhet: Om ett företag är i nyheterna eller får mycket uppmärksamhet i media eller social media, kan det göra aktien populär bland investerare.
 • Branschtrend: Om det finns en trend i en viss bransch, som exempelvis automatisering, robotisering eller hälsovård, kan det göra aktier i företag inom denna bransch populära bland investerare.
 • Analytikerns rekommendationer: Analytiker kan rekommendera aktier till investerare, vilket kan göra aktien populär bland investerare.

Folk gillar aktier med utdelning

Det finns flera anledningar till varför många människor gillar att investera i aktier med utdelning:

 • Kontinuerlig stabil avkastning: Aktier med utdelning ger investeraren en kontinuerlig avkastning i form av utdelningar, vilket kan vara attraktivt för de som söker en källa till passiv inkomst.
 • Signal om företagets hälsa: En företags förmåga att betala utdelningar kan vara en signal om att det är ett stabilt och välmående företag.
 • Möjlighet att kompensera för inflation: Om utdelningen ökar över tid kan det hjälpa till att kompensera för inflation och hålla på köpkraften.

Det är viktigt att notera att det finns också företag som inte betalar utdelningar, men som kan vara attraktiva investeringar på grund av sin starka tillväxtpotential. Dessa aktier kallas tillväxtaktier.

Varför äger folk bara 1 aktie?

Att bara äga en aktie är riskfyllt och kan göra att du förlorar ditt kapital permanent. Det finns flera anledningar till varför vissa människor väljer att äga bara en aktie:

 • Ingen tid eller kunskap att göra en bred diversifiering: Vissa människor kan inte eller vill inte lägga tid och kraft på att undersöka och diversifiera sin portfölj med flera olika aktier.
 • Tro på en enskild aktie: En person kan ha stark tro på en enskild aktie och tror att den kommer att ge en god avkastning.
 • Begränsade medel: Vissa personer kan ha begränsade medel och väljer därför att investera i en enskild aktie istället för att sprida sina pengar över flera aktier.
 • Riskbenägenhet: Vissa personer kan vara mer riskbenägna och väljer därför att satsa allt på en enda aktie i hopp om att få en högre avkastning.