Folkaktier – Populära svenska aktier

Av PlaceraPengar.nu | februari 15, 2021
0 Kommentarer
Folkaktier

En folkaktie är inte en egen form av aktie, utan är ett sätt att beskriva en aktie som många människor äger. Dessa aktier är populärare än andra och består vanligtvis av flera små ägare. Folkaktierna, å andra sidan, kommer dock från större och väletablerade företag som har funnits på marknaden under en längre tid. Några exempel på populära och bra folkaktier är bland annat Telia och Hennes & Mauritz.

Topplista på folkaktier

Det finns mängder med olika folkaktier att välja mellan när du vill skapa en bra bas i din portfölj eller när du helt enkelt vill sprida dina risker. Att hitta folkaktier idag är inte svårt, men för att få till en bra avkastning är det rekommenderat att ändå ha koll på hur topplistan för 2021 ser ut. Här nedan listar vi några av de mest eftertraktade folkaktierna just nu.

Vad är en folkaktie?

Innan vi går djupare in på huruvida en folkaktie är en bra investering till din portfölj eller inte, ska vi först reda ut vad aktien är och vad det innebär för dig som sparare. Som tidigare nämnt kan man säga att en folkaktie är en aktie som ägs av många människor samtidigt och som anses vara mycket populära. Tittar man på hur de ser ut idag kan man också se att majoriteten av alla folkaktier har en hel del gemensamt.

  • Företagen är väletablerade och har funnits länge
  • Företagen är relativt stora och finns tillgängliga på Stockholmsbörsen
  • Det finns en stabil och hållbar verksamhet
  • Många små aktieägare investerar i dem
  • Handlas i antingen A-aktie eller B-aktie
  • Börsnoterade

Folkaktier är oftast B-aktier

Ett karaktärsdrag som går att hitta på majoriteten av alla folkaktier är att de har flera aktieslag. De består av bland annat A-aktier och B-aktier. Den främsta skillnaden mellan dessa aktieslag är hur röstantalet ser ut på en bolagsstämma. Idag är det mycket vanligt att företag och verksamheter väljer att satsa på B-aktier. På så sätt kan de få in mycket mer kapital och samtidigt kunna utöka den ägarbas som finns, men utan att makten för huvudägarna ska behöva minska.

En B-aktie ger en mycket mindre rösträtt när det är dags för bolagsstämma. Jämför man med A-aktien är det inte ovanligt att B-aktien endast ger en tiondel av din rätt att rösta, till skillnad mot A-aktien där du får betydligt mer. Utöver detta fungerar aktieslagen på nästan precis samma sätt. Oavsett vad det är för folkaktie som du äger kommer du att få ta del av utdelningen. Tittar man på likviditeten kan man dock se att B-aktier visat sig vara bättre, även om också kursen är relativt snarlik mellan de båda alternativen. Du kan läsa mer om hur du köper aktier här.

Folkaktier har ofta välkända varumärken

En av de största karaktärsdrag hos folkaktien är att den kommer från kända och populära bolag som har funnits på marknaden länge. De är stabila företag som har visat sig hållbara i många situationer och som fortsätter att utvecklas framåt. Tittar man på vad det är för företag som finns med på listan över mest populära folkaktierna kan man tydligt se att det är just företag som majoriteten av befolkningen i Sverige känner till. Det är kläd- och elektronikföretag, men också många banker. Återigen är det viktigt att man inte blandar ihop folkaktier med aktier från företag som är tillfälligt intressanta. De bästa aktierna som är småspararvänliga är de som inte späder ut sina aktieägare och kan växa vinsten under 10-20 år.

Är folkaktier en bra bas i portföljen?

Folkaktier är ett utmärkt sätt för dig att balansera din portfölj och få ta del av bra utdelning. Om du redan äger någon av ovanstående aktier idag bör du se till att ha kvar dessa, av flera olika skäl. Om du ännu inte äger någon av dem är det hög tid att börja fundera på saken. Till att börja med är de mycket stabilare än många andra aktier och historisk har de varit bra utdelningsaktier. Genom att kombinera flera olika folkaktier i din portfölj kan du dessutom få en mycket fin och bra riskspridning.

Om du vill ha ha mer riskspridning så är en bra bas i aktieportföljen så kallade investmentbolag. Då får du en korg med olika aktier under ett paraply. Till exempel Investor som ägs av familjen Wallenberg innehåller aktier som ABB, SEB, Atlas Copco, Husqvarna och Electrolux.