Har Byggmax blivit ett sämre bolag?

Byggmax ser vid första anblick intressant ut med starka kassaflöden och hög omsättningstillväxt. Men bakom dessa tal gömmer sig en trend mot lägre lönsamhet, förändrad strategi och en gigantisk goodwillpost. Jag gillar inte de nya förvärven där tillväxt premieras framför lönsamhet.

Byggmax och verksamheten

Byggmax som investering

Byggmax är lågprisalternativet när det gäller byggvaror, man vill sälja kvalitativa produkter till lägsta priset. Affärsmodellen har varit mycket likt H&M, men under 2015-2016 har affärsmodellen ändrat inriktning till det negativa tycker jag (mer om det sen). Affärskedjan startade 1993 och börsnoterades av riskkaptitalbolaget Altor 2010. En typisk kund för Byggmax är 25-60 år och bor i villa. Målgruppen är hemmafixare som till exempel målar om huset, bygger terass eller sätter upp staket. Bara 1/5 av kunderna är företagare, men jag tror andelen kommer öka i takt med att lokala aktörer konkurreras ut. Konsumenterna underhåller och renoverar sina hus vår till höst och efterfrågan är stabil eftersom det varje sommar är underhållsprojekt (alla som äger en villa vet vad jag menar).

Byggmax konkurrerar med pris

Butikerna är centralstyrda och är belägna på billiga lägen utanför stadskärnor för lägre hyror. Byggmax har inget centrallager, varorna levereras direkt till butikerna. Byggmaxbutikerna behöver inte ändra sina lager speciellt mycket år till år eftersom det ofta är samma varor som efterfrågas varje säsong. Tidigare mellan åren 2008-2014 skrev man i årsredovisningarna att sortimentet på endast 1300 produkter var en stor fördel. Nu efter förvärven av Skånska Byggvaror och Buildor är man mer tyst om detta då dessa e-handlare har uppåt 60 000 produkter. Byggmax konkurrerar med pris, så ju fler produkter desto mer prispress. Bolaget har en prisgaranti och använder sig inte av rea, kampanjer eller rabatter. Butikerna startade i Sverige och sedan har ledningen öppnat fler med intåg i Norge 2007 och Finland 2008.

Magnus Agervald har varit VD under perioden 2009-2016. Under sensommaren 2016 meddelade han sin avgång och in kommer Mattias Ankarberg som tidigare har varit ansvarig för H&M:s försäljning och markandsföring globalt.

Konkurrenter finns det gott om

Några konkurrenter i Sverige, Norge och Finland är Bauhaus, K-rauta, Byggmakkar, Maxbo, Coop Bygg, Optimera, Bygger’n, XL Bygg, Neumann Bygg och Kesko. Konkurrensen är hård både via fysiska butiker och näthandel. Eftersom det inte finns några inträdesbarriärer eller vallgravar så måste Byggmax vara slimmade och kostnadseffektiva. Det här har man lyckats bra med genom att leasa, köpa in billigt, hyra fastigheter, ha mindre personal och så vidare. Balansräkningen är därför mycket tunn.

Finansiella målen har inte uppfyllts

För att se hur bolaget har presterat gillar jag att titta på vilka mål ledningen har haft och hur man lyckats leva upp till dem. Finansiella mål för 2008-2015 var:

  • Att ha en omsättningstillväxt på 15% organiskt genom att öppna fler butiker och öka försäljning i befintliga
  • Att hålla minst 11% i rörelsemarginal under tillväxten

Har ledningen levererat efter sina mål?

  • Omsättningstillväxt: 2008 +19%, 2009 +16%, 2010 +13,5%, 2011 +9,3%, 2012 +3,5%, 2013 +4,1% 2014 +10,3%, 2015 +16,5%
  • Rörelsemarginal (justerad för större engångskostnader): 2008 11.4%, 2009 11,1%, 2010 10,5%, 2011 9,3%, 2012 8,2%, 2013 7,7% 2014 8,4%, 2015 8,3%

– 3 av 8 år klarade bolaget sitt mål om en omsättningstillväxt på 15%. Varje år då ledningen missade sina mål så förklarade man det med lägre konsumtion, osäkerhet i ekonomin eller dåligt väder. 2011 förklarade man en sämre försäljning med högre räntor och elkostnader för konsumenterna.
– 2 av 8 år klarade man en rörelsemarginal på 11%. Här förklarade man missarna med en sämre försäljning.

Stora förändringar för Byggmax 2015-2016

När jag satt och läste årsredovisningar så var jag positivt överraskad över disciplinen hos ledningen att växa organiskt med relativt god lönsamhet och starka kassaflöden. Men när jag kom fram till 2015 blev jag negativt överraskad. Byggmax valde i årsslutet att köpa e-handelsbolaget Buildor AB för 130 mkr. Buildor hade 2015 en omsättning på 55,6 mkr och ett negativt resultat på 4,1 mkr. Sedan köpte man Skånska Byggvaror Group AB för 936 mkr när bolaget endast gör 21,8 mkr i vinst (936/21,8= P/E 43). Strax efter de här två förvärven ändrar man i rapporten 2016 Q1 de finansiella målen till:

  • Nettoomsättningen ska växa 15% per år över tid inklusive förvärv (innan var det utan förvärv)
  • EBITA-marginalen ska vara 9% (nu börjar ledningen prata EBITA istället för rörelsemarginal och sänker från 11% till 9%. En varningssignal om att lönsamheten är i fara).

Skånska byggvaror och Buildor är dåliga förvärv

Det ser ut som att ledningen har tappat tålamodet med att öppna butiker under Byggmax-varumärket och istället lockas av att låna pengar billigt med fokus på tillväxt framför lönsamhet. Som investerare blir jag orolig, jag hade föredragit ett mindre och lönsammare Byggmax framför den här typen av tillväxt. Nu sitter man istället med fallande marginaler (Skånska har 6% vinstmarginal) och Buildor går med förlust samtidigt som skuldsättningsgraden är höga 2,7 för koncernen. Samtidigt består balansräkningen nästan uteslutande av goodwill, vilket har blivit en betydande risk nu när lönsamheten faller. Bankerna kan ta bolagen från aktieägarna om det vill sig illa. Utdelningen sänktes för att man måste amortera av skulden kommande år. Mitt uppe i alla förändringar så väljer Magnus Agervald att avgå. Dessutom är inte längre Lannebo och Öresund bland de större ägarna längre. Det finns ingen stark ägare som tar ansvar för var bolaget är på väg.

Det är möjligt att man kan få upp marginalerna i Skånska Byggvaror och Buildor när man slår av på tillväxten, men de stora lagren och konkurrensen på nätet går mig tveksam. Det är lätt hänt att tillväxt kostar mer än det smakar. Dessutom känns det som alla stjärnor står rätt för Byggmax just nu. Vad händer med försäljningen nu när rotavdragen fasas ut? Vad händer om bolåneräntan går upp samtidigt som vi har amorteringskrav? Vad händer om det blir en prisnedgång i fastigheter? Vad händer när konkurrenter sänker priser då Byggmax har prisgarantier?

Jag väljer att inte att köpa aktier i Byggmax. Därför gör jag ingen värdering på om Byggmax-aktien är billig eller inte i det korta perspektivet. Aktien har dock redan gått ner mycket sedan förvärven. Men fortfarande finns det många aktörer som blankar aktien när jag tittade på Finansinspektionen.se. Några som gillar Byggmax-aktien just nu är tidningarna Aktiespararna och Börsveckan.

Köper du aktier i Byggmax?

Disclaimer: Jag som är författare av det här inlägget äger inga aktier i Byggmax. Det här inlägget ska inte ses som rådgivning då jag är lekman på aktieanalyser. All investering sker under eget ansvar och jag garanterar inte korrektheten i det här inlägget. Analysen kan innehålla felaktigheter i siffror, uträkningar, feltolkningar eller utelämna viktig information. Jag råder alla att göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källor till den här analysen: Årsredovisningar 2008-2015 och kvartalsrapporter Q1-Q2 2016.

Lämna en kommentar