Analys Swedencare

Swedencare aktie

Swedencare (SECARE) utvecklar, marknadsför och säljer receptfria premiumprodukter för den globala husdjursmarknaden, främst till hundar och katter i dagsläget. Försäljningen sker i huvudsak via egna försäljningsbolag och återförsäljare som vetrinärer, djuraffärer och apotek. Bolaget blir det första noterade bolaget inom djurhälsa i Norden och har som mål att vara ett tillväxtbolag med hög lönsamhet.

Bolaget har också lanserat webbutiker för e-handel direkt mot slutkonsument på animal.se och teethandgums.se (understiger 1% av total omsättning).

Efter förvärv av Informpet Ltd, SwedencareUSA Inc och SARL Buccosanté  i början av året kommer nu 75% av försäljningen från dotterbolag medan återförsäljarkanalen svarar för 25%.

Jag har haft svårt att hålla tassarna borta och tecknade samt köpte aktier i samband med börsnoteringen. Bolaget är litet och risken är betydligt större än mina andra investeringar, därför utgör innehavet en mindre del av aktieportföljen.

Algråvara hemligheten bakom PlaqueOff

Swedencare har ingen egen produktion utan istället används externa producenter i Sverige, Frankrike och USA. I produkterna används algråvara som Swedencare beställer av producenter. Som jag har förstått det plockas algerna utanför Norges och Canadas kuster.

ProDen PlaqueOff utgör ca 90% av försäljningen
Produkterna är främst ProDen PlaqueOff som utgör 89% av försäljningen för 2015. Förra räkenskapsåret såldes enligt bolaget 740 000 burkar. PlaqueOff som är ett algpulver med patent säljs i burkar av olika storlekar, till rimliga priser. Pulvret häller du över hunden eller kattens vanliga mat. Husdjuret får sedan i sig kosttillskottet som går ut i blodet, och via blodet når ämnena munsalivet som sedan successivt tar bort plack och tandsten. En bonus är att produkten även tar bort dålig andedräkt.

Produkten har flera gånger utsetts till bästa hälsoprodukt för hundar av Storbritanniens största tidning för hundägare, Your Dog.

Alternativet till PlaqueOff är att borsta tänderna med en tandborste på sitt husdjur. Vilket är något vi husdjursägare inte alltid har tid eller lust med (inte katten eller hunden heller för den delen).

Husdjursägare blir allt mer medvetna om sina husdjurs hälsa och idag är de en del av familjen, så försäljningstrenden kommer troligtvis förbli positiv för Swedencare. Bolaget har också uttalat att man eventuellt ska undersöka hästmarkanden för ProDen PlaqueOff. Idag säljs produkten i över 50 länder, där största marknaderna är Europa och USA.

Dental Bites utgör ca 10% av försäljningen
Produkten har samma funktion som pulvret, men kommer istället i godisform. 185 000 påsar såldes 2015.

Djurhälsoprodukter bör ha bra prishöjningsförmåga

Målet är att ha en större produktmix med fler varumärken, tanken är att fortsätta med högmarginalprodukter i premiumsegmentet. Det borde också finnas pricing power i de här produkterna, dvs att Swedencare kan höja priserna eftersom konsumenterna tänker med hjärtat. Produkterna måste användas dagligen för att bibehålla resultatet, vilket ger repetitiva intäkter och stabila kassaflöden för bolaget.

Prispressen bör enligt Swedencare vara lägre för djurhälsoprodukter än för människoprodukter. Djurmarknaden behöver inte hålla på med hårda förhandlingar med myndigheter och försäkringsbolag. Kostnader för utveckling av produkter blir också lägre eftersom inte lika många prövningar krävs.

Trender som gynnar Swedencare

1. Humanisering av katter och hundar där husdjuret blir en viktig del av familjen. Detta och oron för djurens hälsa gör att konsumenter spenderar mer på husdjursprodukter.

2. Människor blir allt mer ensamma och husdjurets villkorslösa kärlek blir allt viktigare psykologiskt. Husdjursägare vill därför förebygga sjukdomar och dålig hälsa.

3. Ökat intresse för raskatter och rashundar ökar också intresset för premiumprodukter. Enligt min uppfattning har familjer med rasdjur också bättre privatekonomi och mer pengar att spendera.

4. Lata ägare av husdjur leder till fettma hos katter och hundar. Speciellt naturfoder med kosttillskott efterfrågas alltmer.

Ledningens mål och tillväxtutsikter

På kort sikt är Swedencares målsättning att etablera sig som ett av Nordens ledande djurhälsovårdsbolag. På längre sikt vill man bli en betydande aktör på den globala marknaden inom djurhälsovård.

Finansiella mål

Swedencare har kommunicerat en prognos kring omsättningsökning och EBITA-marginal. Så här ser tillväxtmålen ut:

  • 2016: 60 msek och EBITA-marginal 30% (tror jag hörde detta mål i en videointervju med VD)
  • 2017: 80 msek och EBITA-marginal 30%
  • 2020: 200 msek och EBITA-marginal 30%

Utdelning: Swedencare planerar inte att ge någon utdelning till aktieägarna. Kapitalet ska istället användas till förvärv och andra värdeskapande aktiviteter. Bolaget skrev i sitt prospekt att man återkommer till frågan om utdelning när man uppnått 200 miljoner kronor i omsättning.

Tillväxtambitioner

Bolagets plan är att växa via förvärv av produktbolag, produkträttigheter, försäljningsrättigheter samt organiskt. Bolaget har som mål att år 2017 kunna erbjuda sina kunder
minst tre starka varumärken.

Asien: VD:n sa i en intervju att marknaden i Asien visar stark tillväxt 2016 eftersom de har förkärlek till alger. I Kina och Indien har intresset för husdjur ökat markant då det börjar ses som en statussymbol. Jag tror det är västerländska tidingar och realityserier som visar ikoner som Kim Kardashian med flera och deras kärlek för små rashundar och katter.

Marknaden för husdjurshälsa bedöms stå inför en konsolidering och där vill Swedencare bli en stor spelare globalt. Problemet för de små bolagen på markanden ska tydligen vara distributionsnätverket och kontakterna globalt. Något som Swedencare besitter enligt VD Håkan Lagerberg.

analys Swedencare

Foder- och godismarknaden

Totalt uppskattades den globala marknaden för foder och tillbehör till husdjur till cirka 800 Mdr SEK under 2014, av det svarade foder och godis till hundar och katter för 82 % eller cirka 660 Mdr SEK. Inom det segmentet svarade premiumfoder till hundar och katter för 18 % eller cirka 120 Mdr SEK. Premiumfoder för husdjur väntas växa med cirka 3 % per år till 2019.

Största ägare i Swedencare

Håkan Svanberg – ca 36%. Grundare av K3 Nordic.
Håkan Lagerberg – ca 17% (VD)
Johan Bergdahl – ca 17%
Dotterbolagschefer – ca 11%
Börje Ekholm – 1,4%. Tidigare VD Investor.
Thomas Eklund – 1,3%. Tidigare VD för Investor Growth Capital i Europa.
Per Malmström – 0,8% (Ordförande och CFO)

Vad jag kan utläsa från internet och bolagsstatistik är att ägarna är ett gäng entreprenörer. Enligt en nyhetsartikel på Swedencare.se så köpte Håkan Svanberg, Johan Bergdahl och Håkan Lagerberg upp Swedencare år 2014 via Treberg Holding AB för att de såg potential i verksamheten.
Bolaget har inga utestående optionsprogram idag. Huvudägarna har skrivit på ett lock-up-avtal för 12 månader.

Risker

Patentet för ProDen PlaqueOff utgår 2021, vilket gör det fritt fram för konkurrenter att kopiera produkten. Förhoppningsvis är varumärket och marknadsföringen runt produkten värt mer än patentet vid den tidpunkten. Planen för bolaget är också att öka antalet produkter, vilket minskar risken för patentutgång.

Bolaget befinner sig i tvist med ett svenskt bolag om patentet kring PlaqueOff. Det är dock inget nytt för Swedencare som finns på flera marknader och har varit utsatt för patentintrång flera gånger tidigare. Att konkurrenter försöker knäcka patentet kan tolkas som att produkten är riktigt bra i konkurrenters ögon. Risken är förstås att kostnader kan uppkomma i framtida tvister.

Återförsäljare som vetrinärer eller apotek kan välja att sluta sälja produkten. Vad jag förstår finns inga avtal som binder dem att fortsätta. De goda marginalerna på produkterna fungerar antagligen som lockelse att fortsätta.

Konkurrenter inom djurhälsovård

Zoetis – Siffror för 2015: Omsättning 40 Mdr SEK och Vinst efter skatt 3 Mdr SEK (Vinstmarginal 7%). EBIT 28% och ROE 29%. Amerikanskt med 9000 anställda och finns på över 120 markander. Aktien heter Zoetis Inc (NYSE:ZTS) och handlas kring P/E 63 i dagsläget. Zoetis ägdes fram till 2013 av Pfizer som därefter knoppade av djurhälsobolaget via en börsnotering.

Ecuphar – Belgiskt företag med en omsättning på ca 800 Msek.

VetPlus – Brittiskt företag med omsättning på drygt 250 MSEK och 150 anställda.

Värdering av Swedencare-aktien

Antal utestående aktier: 15,4 miljoner.
Swedencare uppvisar historiskt ingen väsentlig säsongsvariation i försäljning och resultat, enligt prospektet.

Q1 2016 hade Swedencare en omsättning på 14 mkr och en redovisad vinst 3,3 mkr efter skatt. Efter justering för kostnader på ca 800 tsek relaterade till noteringen vid Nasdaq First North, blir resultatet 4,1 mkr för Q1 2016.

Om jag räknar med att vinsten förblir 4,1 mkr även för Q2, Q3 och Q4 så blir årsvinsten 2016 16,4 mkr (VPA 1,06 kr).

Vid notering: Börsvärde post-money IPO 181 + 30 + 4,5 = 215,5 mkr (14 kr) / vinst efter skatt 16,4 mkr = P/E 13

Värdering 15 juni 2016: Börsvärde 262 mkr (17 kr) / vinst efter skatt 16,4 mkr = P/E 16

Även om det är framtida vinster vi pratar om så är P/E 16 billigt för Swedencare som historiskt har haft en organisk tillväxt på 17%. Risken finns såklart att Swedencare inte kan rapportera ett resultat enligt min spekulation.

Jag tecknade aktier vid IPO på 14 kr och har köpt fler aktier sedan dess. Det ska bli spännande att följa Swedencares rapporter framöver.

Källor till den här analysen: Swedencare börsprospekt, Swedencare.se, Årsredovisning och diverse intervjuer och videoinslag på webben. Källorna kan inte garanteras vara korrekta.

Disclaimer: Jag som är författare av det här inlägget, äger aktier i Swedencare (SECARE) när det här inlägget publiceras. Det här inlägget ska inte ses som rådgivning då jag är lekman på aktieanalyser. All investering sker under eget ansvar och jag garanterar inte korrektheten i det här inlägget. Analysen kan innehålla felaktigheter i siffror, uträkningar, feltolkningar eller utelämna viktig information. Jag råder alla att göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier är en riskfylld placering som kan innebära stora förluster.

Lämna en kommentar