ABB styckar inte av Power Grids

Idag har ABB kapitalmarknadsdag i Zürich i Schweiz och i samband med denna lämnar ledningen besked om att affärsområdet Power Grids inte kommer att knoppas av. Christer Gardell som driver fonden Cevian har länge velat göra sig av med Power Grids eftersom lönsamheten är mycket sämre än de andra delarna.

ABB analys och nya mål

Om jag minns rätt så har Gardell ett genomsnittsköpspris på omkring 185 kr, så aktierna har endast stigit med +5% sedan dess. Men om vi tittar på Gardells kalkyl så hade ABB-aktien varit värd 300 kr efter avknoppning av Power Grids. Då hade Cevian gjort +62% på aktiekursen och eventuellt mer ifall Power Grids blev börsnoterat. Nu blir det ingen styckning av ABB eftersom Ulrich Spiesshofer och Investor inte vill ha det så. Istället pratar ledningen om att öka aktieägarvärdet i Power Grids-divisionen genom att sälja av olönsamma delar. Själv undrar jag om detta verkligen är det bästa för aktieägarna, jag misstänker att VD:n vill ha en så stor omsättning som möjligt eftersom hans ersättning bygger på den. Christer Gardell kommenterade beslutet på DI.se med att ledningen kommer att hållas ansvarig för att uppfylla en värdestegring till 300 kr.

Fria kassaflödet är starkt

Power Grids är en kapitalintensiv del av ABB och som effekt av det så får bolaget som helhet sämre marginaler och lönsamhet. ABB:s rörelsemarginal ligger idag på 8% mot historiska 12% och avkastning på eget kapital ligger på 12%, vilket är låga siffror trots hög skuldsättning. Nu är det dock viktigt att komma ihåg att vinsten är missvisande på grund av avskrivningar. Fria kassaflödet och vinsten skiljer sig åt betydligt senaste två åren. Kassaflödet har faktiskt förbättrats senaste två åren och bolaget pratar om en ny kassaflödesstruktur, vilket stämmer överens med Spiesshofers uttalande idag:

“Over the last two years, ABB has become faster, leaner and more efficient. We have continuously improved margins and further strengthened our cash generation.” – VD Ulrich Spiesshofer

Det här leder till ökat aktieägarvärde genom högre utdelningar, återköp av aktier samt förvärv. ABB har för mig blivit lite av en stabil kassako som kan generera stora mängder cash till aktieägarna. Man ska däremot inte förvänta sig någon större tillväxt.

Aktieägarvärden i ABB

Punkter som kan ändå skapa högre aktieägarvärden kommande år:

  • ABB höjer marginalmålet för Power Grids till 10-14 procent med start 2018, upp från dagens 8-12 procent.
  • Nytt återköpsprogram om upp till 3 miljarder dollar under perioden 2017-2019.
  • Besparingsprogrammet på tjänstemannasidan utökas med 30 procent till 1,3 miljarder dollar.
  • Troligt med utdelningshöjningar kommande år.
  • Skulle oljepriset stiga och dollarn sjunka så förbättras resultaten.
  • Fler mindre avyttringar av verksamheter som inte tillhör kärnverksamheten.
  • Förvärv kan påverka positivt.

ABB:s Finansiella mål

Mål 2015-2020

Revenue growth 3-6%
Operational EBITA 11-16%
Operational EPS growth CAGR 10-15%
Free cash flow conversion to net income >90%
Cash return on investment % Mid-teens

Mål 2015-2020 Divisoner, Operational EBITA %

Electrification Products 15-19%
Robotics and Motion 14-19%
Industrial Automation 11-15%
Power Grids 10-14% (Målet för PowerGrids kommer att gälla från och med Jan. 1, 2018.)

Värdering av aktien idag

Idag kostar ABB-aktien 195 kr vilket är 36% högre än när jag köpte aktier på 143 kr. Aktien är inte dyr idag, men nära fullvärderad tycker jag. Det finns ingen säkerhetsmarginal för den som köper aktier på dagens kurs. Jag behåller aktien och ser fram emot återköpsprogram, utdelningshöjningar och kostnadsbesparingar kommande år. Jag räknar med en värdeökning på 7-10% per år för mina aktier i ABB. Skulle ledningen klara av att öka rörelsemarginalen så finns det mer uppsida i aktien.

Äger du aktier i ABB?

Lämna en kommentar