Engelska skolan ser intressant ut

Internationella Engelska Skolan (IES) är en omtyckt svensk friskola som ska börsnoteras den 29 september. Teckningsperioden är 20-28 sept och 25% av aktierna säljs om erbjudandet tecknas fullt ut. Börsvärdet kommer bli knappt 2,1 mdr kronor. Bolaget är intressant även om den politiska risken är hög.


Investeringar i skola
IES grundades av Barbara Bergström 1993 och är idag en mycket omtyckt skola bland föräldrar och elever. Varumärket är starkt och köerna för att komma in på skolan är långa. Skolan har 21 400 elever fördelat på 30 skolor vid skolstarten för läsåret 2016/17. Skolverksamhet är från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiets tredje årskurs.

En av ankarinvesterarna vid notering är Öresund med Mats Qviberg vilket i aktiesammanhang är ett kvalitetstecken. Barbara Bergström kommer efter noteringen fortsätta äga en betydande del av bolaget.

Jämförelse med konkurrenten AcadeMedia

Engelska skolan nyckeltal: P/E 16,6, P/S 1,2, P/B 2,9, Bruttomarginal 87%, Rörelsemarginal 9,5%, ROE 17%, Skuldsättningsgrad 0,6, EV/EBIT 12
AcadeMedia nyckeltal: P/E 18, P/S 0,67, P/B 1,9, Bruttomarginal 69%, Rörelsemarginal 6%, ROE 10,7%, Skuldsättningsgrad 1,4, EV/EBIT 15

Vid en snabb jämförelse av nycketalen så ser vi att Engelska skolan är billigare, har bättre lönsamhet samt har lägre skulder. Nyckeltal kommer från sajten Börsdata.se.

Engelska skolan har en sund lönsamhet

Omsättningen är idag 1,8 mdr kronor och den har växt med ca 12% i snitt senaste 3 åren. Rörelseresultatet har hängt med och har växt med ca 10% per år. Under tiden har verksamheten haft en stabil rörelsemarginal. Ledningen har som mål att Internationella Engelska Skolan ska växa med 10% organisk tillväxt med potential för förvärv. Målet för rörelsemarginalen är 8%. Konkurrenten AcadeMedia har idag en rörelsemarginal på 6%

Skolverksamhetens kassaflöde är stadigt

Löpande kassaflöde senaste 3 åren har varit:

 • 2013: 103 mkr
 • 2014: 167 mkr
 • Q42016: 181 mkr

Investeringsverksamheten har bestått av materiella anläggningstillgångar, vilket främst utgörs av inventarier till skolorna (möbler, skolgårdar, IT, renoveringar). Det årliga underhållet i form av inventarier och etableringskostnader gör att CAPEX-snittet hamnar på 40% senaste 3 åren. Det är troligt att CAPEX-nivån kommer ligga på den här nivån även i framtiden om expansionstakten fortsätter. IES investerar omkring 10 mkr per ny etablerad skola, så det är orättvist att säga att hela posten materiella anläggningstillgångar är löpande underhåll för verksamheten. Kassaflödet ser stabilt ut vilket tyder på förutsägbara intäkter och kostnader (om man bortser från politiska risker).

Finansieringsverksamheten är sund och det finns inga räntekostnader att tala om då bolaget i princip är obelånat.

Balansräkning med mycket goodwill

Engelska skolan har goodwill som är bokfört till 661 mkr. Egna kapitalet är 730 mkr så det är en betydande goodwillpost (90% av eget kapital). Enligt prospektet är goodwillposten ett resultat av försäljningen av Engelska Skolan i Sverige AB till TA Associates år 2012. Inför börsnoteringen har man valt att förenkla bolagsstrukturen och fusionera ägarbolagen vilket gör att man övertar denna goodwillpost. Goodwill är något som ökar risken för en investerare. Nu är dock Engelska skolan utan lån med stark lönsamhet och växande kassaflöden, så värdet av goodwillposten borde inte ifrågasättas vid ett nedskrivningstest.

I kassan finns 233 mkr vilket får anses vara mycket då fria kassaflödet genererar kring 120 mkr på ett år.

Det finns inga fastigheter i balansräkningen vilket beror på att man hyr skolbyggnader. Hyresavtalen är enligt prospektet långa på omkring 10-20 år.

Finansiella mål

 • Tillväxt – 10% organisk tillväxt med potential för förvärv
 • Lönsamhet – 8% rörelsemarginal (idag 9,5%)
 • Skulder – Soliditet minst 40%
 • Utdelning – 30% av nettovinsten skall delas ut om inte möjlighter till förvärv finns

Engelska skolan är en intressant investering

Engelska skolan är en intressant investering om du vill ge dig in i välfärdssektorn. Det finns en stor politisk risk där många vill se att ett vinsttak införs. En stor aktör som Engelska skolan borde klara en sådan reglering bra, till bekostnad av tillväxt och investeringar. Som aktieägare bör man vara beredd på mycket negativ publicitet i media och starka åsikter kring vinster inom skola. Marknaden ogillar osäkerhet så aktiekursen kan nog svänga rejält i perioder. Den defensiva investeraren bör hålla sig borta då politiska regleringar är utom kontroll för bolaget.

Värdering: Till introduktionspriset på 52 kr får Engelska skolan ett P/E-tal på 16,6 vilket är högst rimligt med sin tillväxttakt och starka kassaflöden, dessutom har bolaget knappt några skulder. Bolaget värderas även lägre än konkurrenten AcadeMedia vilket är obefogat då man växer snabbare och har högre lönsamhet. Jag kommer teckna en mindre post då det borde finnas en bra uppsida. Men risken är hög då politiska regleringar kan förändra vinsten för bolaget.

 • Di rekommenderar teckning av IES-aktien, ser uppsida till 70 kr
 • Börspodden tycker man ska teckna Engelska skolan
 • Börsveckan tycker värderingen är attraktiv, ser uppsida till 65 kr inom ett år
 • Privata Affärer tycker man ska teckna
 • SvD Börsplus råder teckna och att aktien är köpvärd upp till 60 kr

Aktier går inte att teckna via Avanza har jag märkt. Utan man måste teckna via Handelsbanken eller Nordnet. Första handelsdag är 29 september. Tilldelningen kan bli liten eller utebli helt då det är få aktier som säljs och intresset är stort.

Ska du teckna aktier i IES?

Uppdatering 29/09-2016: Jag sålde mina tilldelade aktier i Engelska skolan vid börsöppning eftersom aktien rusade +40%. Tilldelningen blev för liten och det blev inget tillfälle att köpa mer aktier.

Disclaimer: Jag som är författare av det här inlägget kommer att teckna aktier i Engelska Skolan. Det här inlägget ska inte ses som rådgivning då jag är lekman på aktieanalyser. All investering sker under eget ansvar och jag garanterar inte korrektheten i det här inlägget. Analysen kan innehålla felaktigheter i siffror, uträkningar, feltolkningar eller utelämna viktig information. Jag råder alla att göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier är en riskfylld placering som kan innebära stora förluster. Källor till den här analysen: Engelska skolans börsprospekt.

2 svar på ”Engelska skolan ser intressant ut”

Kommentarer är stängda.