Volati är en förvärvsmaskin värd att äga

Volati analys aktie
Warren Buffett brukar säga att “The stock market is a no-called-strike game. You don’t have to swing at everything — you can wait for your pitch”. Volati har ett liknande synsätt som är ”Tacka hellre nej till en bra affär än riskera att tacka ja till en dålig”. Som aktieägare vill du ha en ledning som kan allokera kapital i linje med de här idéerna.

Volati är en mindre industrigrupp som växer kraftigt främst via förvärv till bra priser. Värderingen på aktien är hög men kanske ska den vara det? Tillväxten, ledningen och framtidsutsikterna är goda och med en nettokassa och starkt kassaflöde finns möjligheterna till att förvärva fler bolag i framtiden.

Om börsnoteringen

 • Nyemission där priset är fast på 58 kronor per stamaktie
 • Minsta teckning är 200 st aktier, vilket motsvarar 11 600 kr
 • Teckningsperiod 21-28 november
 • Första handelsdag 30 november
 • Enligt prospektet är det endast en anmälan per investerare som får göras. Nordea, Carnegie och Nordnet har rätt att endast skriva in första anmälan som kommer in.
 • Ankarinvesterare Didner & Gerge, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken fonder och finansmannen Peter Lindell
 • Målet med tilldelningen är att ge en bred spridning bland allmänheten
 • Volati tar in högst 1,2 miljarder kronor (700 miljoner kr tecknas av ankarinvesterare)

Volati finns i 15 olika länder

Volati är ett konglomerat som förvärvar välskötta bolag till låga multiplar och vidarutvecklar dessa långsiktigt för att skapa värden för aktieägarna. De köpta bolagen har alltid beprövade affärsmodeller och starka kassaflöden som Volati sedan kan allokera om till nya förvärv och investeringar. Bolagen som ingår i koncernen är vad många skulle säga ”tråkiga”, vi pratar om verksamhetsområden inom bl.a. lantbruksartiklar, beslag, spannmålstorkar, etiketter och saneringsprodukter. Jag ser det som en fördel att ledningen letar värden i tråkiga bolag som normalt inte attraherar kapital.

Volati grundades 2003 av Karl Perlhagen och Patrik Wahlén. Sedan 2004 har ledningen gjort 22 förvärv vilka har delats in i affärsområdena Handel, Industri och Konsument. Koncernen har runt 40 rörelsedrivande bolag i 15 olika länder. En investerare i Volati kan tolka verksamheten som alldeles för spretig eller tvärtom som stabil på grund av diversifierade inkommande kassaflöden.

Varför vill Volati ta in kapital?

Målet med noteringen är att få in kapital så att man kan fortsätta göra bra förvärv och växa sitt kassaflöde. Ledningen utvärderar årligen ett hundratal förvärvsmöjligheter och man ser idag många möjligheter på marknaden.

2015 genomförde Volati en nyemisson av preferensaktier för cirka 850 mkr för att finansiera förvärvet av Lomond Industrier. EV/EBITDA-multipeln för Lomond-förvärvet blev 7,9. Prefensaktier är normalt negativt eftersom bolag får betala ut en hög ränta via beskattat kapital och risken ökar för stamaktieägare. Dessa nackdelar får vägas mot vad kapitalet användes till och hur skuldfinanseringen såg ut i övrigt vid tidpunkten. I det här fallet tycker jag att det har det varit klokt att välja finansiering via preferenskapital.

Lönsam tillväxt

Historiken imponerar och Volati har under perioden 2005-2015 visat en CAGR (Compound Annual Growth Rate) i EBITA om 38%. Under perioden 2011-2015 uppgick CAGR till 27%. Under 2011-2015 var den genomsnittliga avkastningen på eget kapital 42%.

Volati har historiskt förvärvat bolag till i snitt EV/EBITDA 5-6 vilket får anses som ett rimligt till ett lågt pris i dagens lågränteklimat. Eftersom man tittar på små till medelstora bolag så är konkurrensen mindre om förvärvsobjekten. Bolaget har endast sålt tre bolag sedan start så förvärven görs alltid med ett långsiktigt ställningstagande.

Det finns en risk att multiplarna för förvärvsobjekt kommer att bli högre framöver än historiskt. Men ledningen kan eventuellt parera detta med att fortsätta göra tilläggsförvärv i befintliga bolag samt att titta på lite mindre bolag där köpkonkurrensen är lägre.

Största aktieägare i Volati

Om övertilldelningsoption utnyttjas kommer ägarlistan se ut som i tabellen. Att Volati har fått med sig Didner & Gerge och entreprenören Peter Lindell får ses som en kvalitetssignal.

AktieägareKapital %
Karl Perlhagen (Grundare)42
Patrick Wahlén (Grundare)23
Didner & Gerge5
Fjärde AP-fonden4
Handelsbanken Fonder3
Mårten Andersson (VD)3
Mattias Björk (CFO)2,6
Peter Lindell (Investerare, Rite Ventures)2
Mats Andersson (Delägare Lomond)1,7
Övriga12

Finansiella mål

 • Justerad EBITA ska uppgå till 700 mkr senaste före utgången av 2019 (vilket ungefär är en fördubblig av dagens EBITA).
 • Genomsnittlig årlig organisk EBITA-tillväxt ska ske med 5%
 • Kassaflödesgenerering ska överstiga 85% per år
 • Utdelningsandel på 10-30%. Eftersom Volati är duktiga på värdeskapande och har som mål att ge en hög avkastning på investerat kapital så är det bättre om bolaget återinvesterar det fria kassaflödet i nya bolag istället för att dela ut pengarna till oss aktieägare. Bolaget har preferensaktier som har förtur till utdelning i de fall där kassaflödet blir lägre än beräknat. Utdelning kan därför helt utebli för stamaktieägare.
 • Avkastning på justerat eget kapital ska överstiga 20%

Värdering av Volati-aktien

Volati marknadsvärderar sina tillgångar så bolaget ska inte värderas som ett investmentbolag. Istället är det lämpligt att jämföra Volati med börsnoterade bolag som Lagercrantz eller Addtech.

Relativvärdering nyckeltal

Volati värderas efter nyemission till 4,7 mdr. Hur står sig värderingen mot jämförbara bolag? Nyckeltal kommer från Börsdata.se.

 • Volati (Börsvärde 4,7 mdr), P/E 25, P/S 1,5, P/B 4,5, EV/EBITA 14,6, EBIT 9,6%, ROE 18%, Nettokassa ca +200 mkr
 • Lagercrantz (Börsvärde 5,5 mdr), P/E 21, P/S 1,8, P/B 5,1, EV/EBITA 14,8, EBIT 10,8%, ROE 24%, Nettoskuld 26%
 • Addtech (Börsvärde 8,6 mdr), P/E 23, P/S 1,2, P/B 5,5, EV/EBITA 14,6, EBIT 7,8%, ROE 26%, Nettoskuld 25%
 • Lifco (Börsvärde 21 mdr), P/E 24, P/S 2,4, P/B 4,6, EV/EBITA 17,2, EBIT 14%, ROE 20%, Nettoskuld 32%
 • Indutrade (Börsvärde 21 mdr), P/E 22, P/S 1,6, P/B 5,1, EV/EBITA 14,8, EBIT 10%, ROE 23%, Nettoskuld 36%

Hela gruppen värderas med historiskt höga multiplar. Marknaden gillar bolag som kan förvärva sig till tillväxt, priserna på objekten är rimliga och finansieringsmöjligheterna är goda med låga bankräntor och riskvilligt kapital på börsen. Affärsmodellen gör också att den förvärvade vinsten värderas upp till samma multipel som det börsnoterade bolaget. Volati är rimligt värderad till sektorn men har större möjligheter att växa fragment då man är minst i klassen och har en nettokassa. Eftersom Volati växer från en mindre storlek så borde Lagercrantz vara ett bra bolag att jämföra med.

Summering

Börsen gillar bolag som är lönsamma och kan förvärva billigt under sin egen värdering. Börsklimatet är bra för nynoteringar och Volatis aktie kommer med stor säkerhet få en bra start på börsen. Efter att bolaget tagit in 1,2 mdr så finns det efter amortering av banklån cirka 200 mkr i nettokassa som kan användas till förvärv. Det starka fria kassaflödet hjälper till att fylla på kassan i snabb takt.

Även om noteringskursen inte lämnar mycket till en säkerhetsmarginal så kommer jag att teckna aktier i Volati och sedan behålla ett tag för vidare utvärdering. Men jag tror det är viktigt att Patrik Wahlén och Karl Perlhagen finns med på resan eftersom ledare med rätt kunskap om allokering av kapital är sällsynt.

Vad säger andra om Volati?

 • Affärsvärlden: Teckna aktien, ”Börsen älskar den här typen av bolag och den historiska utvecklingen övertygar”.
 • Privata Affärer, Magnus Alfredsson: Teckna aktien, ”Volati blir nytt klipp”.
 • Dagens Industri: Teckna aktien, ”Vi knorrar lite över priset, men tecknar aktien”.

Ska du teckna eller köpa aktier i Volati?

Lämna en kommentar