Var får jag den bästa räntan?

Bra sparande
Tillgångsslag som ger bäst ränta varierar över tid. Om reporäntan i Sverige går ner så följer inlåningsräntan med ner hos bankernas sparkonton. Det gör att sparkonton får en lägre sparränta som inte ger en tillfredsställande avkastning på dina pengar. Om du hittar ett sparkonto som ger 2% ränta så måste du fortfarande titta på vad inflationen ligger på i Sverige. Om inflation till exempel är 2% (som är Riksbankens mål) så får du ta 2%-2%= 0% real avkastning på dina pengar. Med andra ord så behåller du pengarnas värde, men inte mer än så. Om du vill ha en avkastning som faktiskt ger mer pengar så behöver du titta på sparkonton som ger den bästa sparräntan över 5-6% per år.

Ger guld en hög ränta?

Guld investering

Guld är ingen placering som avkastar ett kassaflöde, det vill säga ingen ränta eller utdelning på dina investerade pengar. Däremot är guld ett skydd mot inflation i tider av hög inflation i samhället. Guld är också en klassisk tillgång i tider av osäkerhet och ekonomiska kriser. Eftersom guld inte skapar ett värde över tid så är det extremt viktigt att du köper fysisk guld när priset är lågt i förhållande till värdet. Det betyder att du gör vinsten vid köpet, därför kan guld sägas vara en investering om du köper det till ett lägre pris än vad andra sedan är villiga att betala för guldet. Om du inte vill investera i fysiskt guld så kan du fortfarande få exponering mot guld genom guldfonder.

Aktier avkastar 10% ränta per år

Köpa aktier via aktiehandel


Att köpa aktier via aktiehandel innebär i praktiken att du köper små delar av ett börsföretag. Skulle du köpa 300 aktier i HM så äger du faktiskt en bit av företag Hennes & Mauritz. När du investerar och byter dina pengar mot andelar i HM så får du betalt med en ränta som kallas utdelning. Anledningen till att du får betalt är för att du som ägare skjuter till pengar för nya investeringar, löner, verksamhetsförbättringar eller andra satsningar som HM kan tänkas göra. Förutom utdelningen så växer kursen på aktien i takt med att eget kapital och vinster ökar för HM. Därmed kan du räkna med en totalavkastning på ca 7-10% per år på dina aktier. Köper du aktierna i en kris så kan du köpa in dig till en högre direktavkastning, vilket resulterar till en ännu högre ränta på dina pengar. De bästa aktierna som har en hög tillväxt kan med tiden generera en avkastning på 15-30% per år om du lyckas köpa dem billigt på en allmän börsnedgång.

Har du blivit rekommenderad fonder?

Fonder spara pengar


Banker, staten, PPM och bekanta tipsar ofta om fonder som placering, och visst kan väl fonder ge en bra ränta med riskspridning. En fond förvaltas ofta av en fondförvaltare som köper och säljer aktier i företag som är börsnoterade. Det är olika, men i varje fond finns en god riskspridning mellan 10-100 stycken företag. Den stora riskspridningen är bra för dig som är småsparare om du jämför med att köpa aktier i bara ett företag. Den stora riskspridningen har en baksida och det är att avkastningen ofta blir i linje med index (dvs genomsnittet på marknaden). Riskspridningen och att ha en förvaltare som tar hand om dina pengar kommer till ett pris, ofta tar fondförvaltare en så kallad fondförvaltningsavgift på ca 1,5-3%. Det betyder att att om fonden avkastar 5% på ett år så får du kvar 3,5-2% i avkastning som du sedan ska skatta 30% på om du säljer fonden. Fonder lämpar sig för dig som är nybörjare eller vill att någon annan ska förvalta dina pengar.

Avkastningen blir bäst med lång horisont

Gemensamt för alla placeringstillgångar och investeringar är att avkastningen blir större ju längre tiden går. Det har att göra med ränta på ränta effekten och att skatten blir lägre då inga försäljningar görs. Har du dessutom inga avgifter eller lågt courtage så blir resultatet ännu bättre. Många är idag besvikna på sitt allmänna pensionsspar och har börjat privatspara på sparkonton och i aktier. Det finns flera tips på hur du sparar pengar långsiktigt på bästa sättet här.