Investor – köpvärt investmentbolag 2022?

Investmentbolaget Investor

Det är populärt att investera i investmentbolag och vi har många investmentbolag på börsen. En av de populäraste investmentbolagen är Investor som utgör en bra bas i en sparportfölj.

Investor har många bolag inom hälsovård vilket gör att bolaget är ett av de mer defensiva investmentbolagen vi har i Sverige. Investor har också en hög andel onoterade bolag, vilket är ett intressant inslag. Investor har historiskt slagit index och senaste 10 åren har aktiens utveckling varit +408%. Utdelningen har i genomsnitt ökat med 9% årligen de senaste 5 åren och 13% de senaste 10 åren.

Fakta Investor
VDJohan Forssell
OrförandeJacob Wallenberg
BranschInvestmentbolag
ÄgareFamiljen Wallenberg
Aktiekurs233 kr
Utveckling 5 år+172%
Utveckling 10 år+408%
Utveckling 20 år+714%
Beräknad substansrabatt7% (2022-01-04)
Ordinarie direktavkastning2,7%
Antal ägare på Avanza278 632 st
Största innehavAtlasCopco (16%)
ABB (11%)
AstraZeneca (10%)
Andel onoterat28%
Förvaltningskostnad0,11%

Statistik från investorab.com och egna uträkningar. Obs siffror kan behövas uppdateras.

Investor innehav

Börsnoterade bolag

Noterade bolagAndel av substans
Atlas Copco16.09%
ABB10,56%
AstraZeneca10.47%
SEB7,32%
EQT5.59%
Ericsson4,87%
Epiroc4,72%
SOBI4,45%
SAAB1,95%
Electrolux1,65%
Wärtsilä1,64%
Husqvarna1,48%
Electrolux Professional0,39%

Här kan vi se att kvalitetsbolaget Atlas Copco är det största innehavet. Även ABB är ett stort innehav. ABB har nyligen fått en ny VD i Björn Rosengren som bland annat gjorde en så kallad turn-around i Sandvik. Det finns en stor förbättringspotential i ABB som har låga marginaler jämfört med konkurrenter.

Av de noterade bolagen så är Atlas Copco, ABB, Wärtsila, Epiroc, Electrolux och Husqvarna mer konjunkturkänsliga och cykliska. Även bankverksamheten i SEB kan vara känslig i dåliga tider då kreditförluster ökar. AstraZeneca, SOBI och SAAB är mer icke-cykliska och stabila oavsett konjunktur.

Investor har många intressanta bolag som är exponerade mot strukturell tillväxt såsom 5G, AI, robotisering och automatisering. Dessa trender kommer accelerera ytterligare efter Coronakrisen/Covid-19.

Onoterade bolag

Onoterade bolagAndel av substans
Mölnlycke Health Care12.66%
Nasdaq4.29%
EQT Fondinvesteringar4.01%
Permobil2.23%
Laborie2.20%
3 Scandinavia1,50%
Sarnova1,37%
BraunAbility1,19%
Piab0,85%
Vectura0,73%
Grand Hotell0,03%

Här kan vi se att Patricia Industries har flera hälsovårdbolag som är spännande och ocykliska som Mölnycke, Permobil, Laborie, Sarnova och BraunAbility.

Patricia Industries

Patricia Industries äger onoterade dotterbolag och är en del av investmentbolaget Investor. De äger främst företag i Norden och Nordamerika inom branscher som hälsovård, finansiella tjänster och teknologi. I styrelsen sitter Marcus Wallenberg och Jacob Wallenberg.

Ocykliska innehav i Patricia Industries

Mölnlycke Health Care är det största onoterade bolaget i Patricia Industries. Bolaget erbjuder sjukvårdsprodukter som munskydd, operationslakan, sjukvårdsklädsel, operationshandskar, kirurgiska instrument och produkter för sårbehandling.

Laborie erbjuder utrustning och förbrukningsartiklar för urologiska och gastrointestinala sjukdomar som till exempel engångskatetrar.

Permobil tar fram eldrivna och manuella rullstolar samt sittdynor och accessoarer till rullstolar.

Sarnova är en leverantör av sjukvårdsprodukter till akutsjukvård, sjukhus, skolor och myndigheter.

BraunAbility är en tillverkade av rullstolsanpassade fordon och rullstolshissar.

Investors onoterade bolag är välskötta och det finns en bra balans mellan onoterade bolag och noterade kärninnehav. Det finns även en bra balans mellan cykliska och icke-cykliska innehav. Vi uppskattar att cirka 40% av Investors bolag är icke-cykliska. Hälsobolagen växer stadigt så andelen defensiva innehav lär öka i framtiden.

Investor har en hög andel onoterat

Investor är ett av de investmentbolag med högst andel onoterade bolag av totala portföljen. Bara Latour som ägs av familjen Douglas har en högre andel onoterat. Sen har vi förstås renodlade private equity-bolaget Ratos som har som affärsidé att enbart utveckla onoterade bolag.

InvestmentbolagAndel onoterat
Ratos100%
Latour35%
Investor28%
Kinnevik26%
Lundbergs26%
Byggmästare A J Ahlström15%
Spiltan13%
Bure12%
Traction4%
Industrivärden0%
Svolder0%
Öresund0%

EQT

Investor äger 18% av det börsnoterade EQT som är ett riskkapitalbolag med affärsidé att investera i och utveckla företag. EQT förvaltar cirka 40 miljarder euro och har 20 fonder som investerar i bolag. Nyckelpersoner är Ordförande Conni Jonsson och VD Christian Sinding. EQT har ett börsvärde på 153 miljarder kronor och har stigit +88% sedan börsnoteringen i september 2019. Historiskt har EQT levererat en årlig omsättningstillväxt på 10% och en EBITDA-tillväxt på 12% per år.

Några företag som EQT har i sin portfölj:

  • Anticimex
  • Bluestep Bank
  • Eton
  • Karo Pharma
  • Musti Group
  • Stendörren

Substansrabatt i Investor

Den beräknade substansrabatten är 21% när vi skriver den här artikeln. Det är varken lågt eller högt utan lagom. Senaste 5 åren har substansrabatten som högst varit 29% och som lägst 0,30%. Medel senaste 5 åren är alltså kring 18-19%.

Investor är en av de aktier som har högst substansrabatt just nu. Så här ser substansrabatten ut när vi jämför mellan investmentbolagen.

InvestmentbolagSubstansrabatt
Spiltan26%
Investor21%
Kinnevik20%
Industrivärden13%
Svolder8%
Traction-9%
Bure Equity-9%
Lundbergsföretagen-16%
Latour-34%
Creades-59%

Beräknat substansvärde den 2020-06-17.

Som vi kan se så har Spiltan, Investor och Kinnevik högst substansrabatt. Medan bolag som Creades, Latour och Lundbergsföretagen handlas till tvåsiffriga premier. Att vissa investmentbolag handlas till substanspremie beror på alla indexfonder och ETF:er som finns där ute enligt sparexperter. Dessa passivt förvaltade fonder köper aktier oavsett värderingen på en aktie.

Varför Investor handlas till en substansrabatt på 20% är oklart. Normalt beror en hög substansrabatt på dålig historik eller en hög förvaltningskostnad. Men Investor har varken hög kostnad eller dålig historik. Historiskt har dock Investor dragits med en substansrabatt eftersom marknaden tror att Investor värdesätter maktambitioner framför att skapa aktieägarvärde. Investor har dock slagit index historiskt, så oavsett vad marknaden tycker så har bolaget levererat till sina aktieägare. Under den senaste tioårsperioden har den årliga genomsnittliga totalavkastningen uppgått till 18 procent, jämfört med 12 procent för SIXRX
avkastningsindex.

Lästips: Bästa investmentbolagen 2022

Förvaltningskostnad

Förvaltningskostnaden är viktig att hålla koll på, precis som förvaltningsavgiften för fonder. Ju lägre avgift ju bättre är en generell regel här. Jämfört med fonder så har investmentbolag en låg förvaltningskostnad. Investor har till exempel bara en förvaltningsavgift (kostnad/substans) på 0,11% vilket är lågt jämfört med en aktivt förvaltad Sverigefond som brukar ha 1,5% i avgift.

Investor är bland de investmentbolag med lägst förvaltningskostnad. Bara Latour med 0,02% och Lundbergs med 0,07% har lägre kostnad för sin förvaltning.

Investor A-aktie eller B-aktie?

I Sverige har vi A- och B-aktier. Skillnaden är att A-aktier är röststarka medan B-aktier används när du endast vill ha en kapitalplacering. Som småsparare investerar du normalt i B-aktier eftersom du ändå aldrig kommer upp tillräckligt stor andel röster. Men det är ändå viktigt att kolla i vilken kurs Investor A och B handlas i innan du köper aktier. Det är ofta som Investor A är billigare än Investor B. Det som skiljer aktierna åt är att Investor B har högre likviditet (aktien är lättare att köpa stora poster i). Likviditeten i Investor A räcker dock gott och väl åt en småsparare.

Handla Investor hos Avanza

Investor är den mest ägda aktien på Avanza, hela 123 365 st Avanza-kunder har Investor B i portföljen. Och 42 928 st äger Investor A i portföljen. Totalt är det 166 293 st som äger Investor-aktien hos Avanza.

Du kan handla Investor-aktien i ett investeringssparkonto, aktie- och fondkonto och kapitalförsäkring.

Om VD Johan Forsell

Johan Forsell har varit VD för Investor sedan 2015 då han efterträdde Börje Ekholm. Dessförinnan var han medlem av ledningsgruppen sedan 2006. Han har varit anställd inom Investor-sfären sedan 1971. Utbildningen är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Johan Forsell äger totalt 83 621 st aktier i Investor, vilket till kursen 513 kr motsvarar ca 43 miljoner kronor.

Om Investor och Wallenberg

Investor är ett stort svenskt investmentbolag som ägs av familjen Wallenberg via stiftelser som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (20% av kapital), Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (1,9% av kapital) och Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (1,4% av kapital). Andra stora ägare i Investor är pensionsbolagen Alecta och AMF.

Investor grundades 1916 som en avknoppning från SEB och börsnoterades året efter. Investor har över 20 000 anställda inom gruppen och tillgångarna är bokförda till över 400 miljarder kronor.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.