Investeringsstrategier för nya investerare

Investeringsstrategier

Investeringsstrategier hjälper investerare att utnyttja deras portfölj maximalt.

Alla investeringsstrategier har ett mål gemensamt: att maximera avkastning till så låg risk som möjligt. De bästa strategierna ska hjälpa dig att nå dina finansiella mål samtidigt som de ska hålla en risknivå som gör att du kan sova på nätterna. Investeringsstrategin som du väljer kan påverka allt från vilka tillgångar och aktier du väljer till hur du ska välja att handla dessa tillgångar.

Viktiga slutsatser om investeringsstrategier:

  • De bästa investeringsstrategierna gör att du tjänar mer pengar till lägre risk.
  • Den bästa strategin för dig hänger på hur länge du vill investera dina pengar, hur mycket tid du är villig att lägga på att hitta och analysera investeringar och hur stor riskvilja du har.
  • Många investerare kombinerar olika strategier för att hitta en mer personlig investeringsstil. Många har till exempel både tillväxtaktier och värdeaktier i sin portfölj.

Populära investeringsstrategier

Det finns många olika sätt att investera pengar, men här kommer några av de mer populära investeringsstrategierna.

Köp-och-behåll investeringar

Köp-och-behåll brukar också kallas buy-and-hold och syftar på att du håller i en aktie eller fond under många år, oftast 7-10 år eller mer. De investerare som håller med på denna investeringsstrategi brukar säga att man lägger aktierna i byrålådan och slänger bort nyckeln. Det som många glömmer är dock att det är viktigt att utvärdera aktierna varje år. Utvecklats underliggande bolag som du har tänkt dig?

Idén med köp-och-behåll är du inte ska bli rädd för börsnedgångar. Snarare har du möjlighet att köpa mer aktier i börskrascher då din investeringshorisont är på 10 år. Investeringar som lämpar sig för buy-and-hold är indexfonder och investmentbolag. Har du mycket kunskap om aktier så kan du också direktinvestera i enskilda aktier.

Tillväxtinvestering

Tillväxtinvestering handlar om att köpa aktier i bolag som växer sin omsättning och vinst snabbare än 10% per år. Om tillväxtbolagen kan växa och skala upp sin verksamhet så kan mycket värde skapas för aktieägarna. Tillväxtaktier har högre risk än värdeaktier eftersom de har högre multiplar och konkurrensen är hård. Du kan dock tjäna mer pengar på tillväxtaktier då aktiekursen följer den snabbt växande vinsten över tid.

Självklart kan du kombinera buy-and-hold och tillväxtinvestering. Det vill säga du köper småbolag som växer och håller dem under lång tid.

Investeringssparkonto är bästa kontot

Idag är den bästa sparformen investeringssparkonto eftersom skatten är så låg. Dina försäljningar och utdelningar i kontot blir skattefria, istället betalar du en låg schablonskatt. Kontot är normalt avgiftsfritt på nätmäklarna och du slipper deklarera dina affärer. Du kan äga både aktier och fonder på ett investeringssparkonto.

Du ska välja ett investeringssparkonto om du tror att din avkastning kommer att bli högre än brytgränsen, vilket är 1,53% för år 2019. Köper du till exempel en aktie med direktavkastning på 3% så vet du i förväg att du slår skattesatsen sålänge aktien inte går ner det vill säga.