Hur gör man en klassresa till övre medelklass eller överklass?

Klassresa

Klassresa är ett känsligt och omstritt begrepp i Sverige. Det beror på att att landet Sverige ska stå för jämställdhet. I den här artikeln får du reda på vad en klassresa är, vilken klass du tillhör och hur du gör en klassresa uppåt.

Vad innebär en klassresa idag? Att göra en klassresa är när du som person klättrar från t.ex. arbetarklass till medelklass. Politikerna kallar det social rörlighet och Sverige är ett av världens bästa länder på det. Idag gör folk en klassresa genom sina högskole- och universitetsstudier. Det gör att dessa personer sedan kan få en hög löneutveckling på ett kontor. En annan väg till medelklassen är pengar som kan skaffas genom eget företagande och hårt arbete.

En stor påverkan till att välja högre studier är föräldrarnas inställning till studier, yrke och deras inkomst. Därför blir det allt viktigare att födas i rätt familj för att få en ljus framtid.

Vilka klasser finns i samhället?

  • Arbetarklass (socialgrupp 3), tidigare kallad ”kroppsarbetarnas klass”.
  • Medelklass (socialgrupp 2).
  • Överklass (socialgrupp 1), tidigare kallad ”den högre klassen”.

I ett kapitalistiskt samhälle så belönas föränderlighet, flexibilitet och prestation. De människor som lever upp till dessa kvaliteter tjänar mer pengar i samhället.

Vilka fördomar finns om de olika klasserna?

Arbetarklassen

Arbetarklassen bor trångt i förorten eller i glesbygden och hyr normalt sitt boende. Personerna saknar utbildning efter högstadiet eller gymnasiet. Det är inte viktigt att barnen skaffar sig en utbildning. Föräldrarna är ofta skilda och barnen är mycket ensamma hemma. Ofta har man många barn. Tid finns normalt inte till att följa med på barnens aktiviteter.
Privatekonomin är i dåligt skick och inkomsten är låg. I arbetarklassen är man sjukare oftare och har generellt en mer negativ inställning till livet då man lever hårt. Användandet av cigaretter, snus och narkotika är högst i arbetarklassen. När de har semester så reser man inom Sverige eller stannar hemma. Arbetarna tycker det är ”viktigt att veta sin plats i samhället” och ser en stolthet i praktiska yrken. Exempel på jobb: städare, diskare, lastbilschaufför, fabriksarbetare, svetsare

Medelklassen

Medelklassen äger sitt boende och bor i villa eller bostadsrätt i bra områden och har nyare bilar. De är akademiker med högskole- eller universitetsstudier och är medvetna om att studier är viktigt. De jobbar generellt på kontor och byter sin tid mot pengar. Medelklassen har mål i livet och strävar efter mer. De reser utomlands ett par gånger per år. Typiska resmål är Thailand på vintern, Fjällen på sportlovet och Spanien på sommaren. Ofta har de stora lån då en hög inkomst möjliggör ett större boende. De sparar normalt överskottet från lönen i fonder, till pensionen eller amorterar på bolånet. Medelklassen är den klass som betalar mest skatt och bär samhället på sina axlar.

I den lägre medelklassen hittar du t.ex. lärare, sjuksköterskor, poliser eller statligt anställda med lägre löner. I den övre medelklassen hittar du chefer, småföretagare, advokater, jurister och läkare. Övre medelklassen brukar förutom att ha en hög inkomst av tjänst även ha betydande inkomster av kapital.

Överklassen

Överklassen är rika eller adeln som är en mycket liten och privilegierad grupp som ofta bor på Östermalm eller i Djursholm och har flera boenden i landet eller utomlands. Personerna har hög utbildning och har maktpositioner som är tongivande i samhället. Föräldrarna är sällan skilda. Många arbetar inte utan lever på kapital och andras arbete. De har ett överskott av tid och pengar som de kan lägga på sina barn eller fritidsaktiviteter. Vissa förvaltar sina gårdar och slott. Kultur och socialt nätverk anses viktigt. Personerna befinner sig utomlands stora delar av året. Överklassen brukar också kallas ägandeklassen då de äger stora företag, fastigheter, aktier, gårdar, mark och skog.

Boktips: Den nya överklassen: en bok om Sveriges ekonomiska elit

Klassresa från medelklass till överklass

När man talar om en klassresa i Sverige så är det när personer går från en arbetsklass till en medelklass. Det är Sveriges bild av en framgångssaga. Inte lika ofta talar man om en klassresa från medelklassen till överklassen. Detta har att göra med att inte många vet vad som krävs för att tillhöra överklassen.

Att göra en klassresa till överklassen är svårt för att din familj måste ha rätt historia, släktband, sociala koder, tillgång till kapital, stort nätverk och rätt kulturell inblick. Överklassen uppfostrar sina barn med rätt etikett, koder och värderingar som är svårt för utomstående att kopiera. Att endast ha pengar räcker inte för att tillhöra överklassen. Då anses du istället vara en nyrik uppkomling och lite vulgär eftersom du spenderar mycket pengar på ytliga och vräkiga lyxprylar.

Lästips: Så blir du rik i Sverige

Enklaste vägen till överklassen är att gifta in sig i en adlig eller rik familj. Annars måste du skaffa dig en gedigen utbildning och arbeta hårt som specialist eller företagare och använda ditt kapital till att öka ditt inflytande. Om du sedan lär dig de sociala koder som finns och lär dig om teater, opera, konst och klassisk musik så har du en chans att börja umgås med överklassen.

Boktips: Överklassen i Sverige

Exempel på personer som gjort en klassresa i Sverige: Leif GW Persson, Göran Persson, Jan Björklund.

Omvänd klassresa ner till arbetarklass

Omvänd klassresa är när du klättrar nedåt i klasserna. Det kan vara att du flyttar utomlands och plötsligt diskrimineras för ditt ursprung och språk och inte får samma jobb som din utbildning kvalificerar dig för. Andra anledningar kan vara att familjen misslyckats med företag eller utvecklat ett missbruk, då brukar barnen få börja om i arbetarklassen.

Exempel personer som växt upp i välbärgade familjer men sedan fått ekonomiska problem och tappat sin tidigare höga socioekonomiska status och hamnat i en lägre klass: Stellan Skarsgård, Ingvar Oldsberg, Mikael Persbrandt.

Det finns många orsaker till varför en person kan göra en omvänd klassresa, bland annat ekonomiska svårigheter, företagskonkurs, skilsmässa eller hälsoproblem.

Klassförakt och klasshat

Att göra en klassresa är en kamp och det krävs en stark person. Du blir ifrågasatt av den klass du kommer ifrån men också din nya klasstillhörighet. Du kommer att känna dig delad hela livet men dina barn kommer naturligt tillhöra den nya klassen. En klassresenär kännetecknas med att han/hon inte känner sig hemma någonstans.

Lästips: Stealth wealth – Hur du förblir osynligt rik

Arbetarklassen föraktar det akademiska språket som medelklassen uttrycker sig med. Och medelklassen föraktar överklassens distans och abstrakta sociala koder. Vidare så föraktar medelklassen och överklassen den lägsta klassens svordomar och dåliga beteende.

Vilken klass tillhör du i samhället? Har du gjort en klassresa?