Checklista: Hur hittar man riktigt bra aktier att äga?

Checklista för att investera i aktier

När du letar efter bra aktier att investera i så kan en checklista hjälpa dig. Med hjälp av en checklista så undviker du dåliga bolag och undviker att investera i bolag du inte förstår.

 • Uthållig organisk tillväxt – kan företaget växa av egen kraft under en längre tid? En hög organisk tillväxt är tecken på kvalitet. Organisk tillväxt har lägre risk än förvärvad tillväxt.
 • Duktiga på förvärv – Har ledningen i bolaget varit duktiga på förvärv historiskt? Titta på vilka multiplar ledningen köpt bolagen till och hur har momentum varit efter köp? Har omsättning och marginaler stigit eller sjunkit hos det förvärvade bolaget eller koncernen som helhet?
 • Fragmenterad marknad – En fragmenterad marknad består av många mindre bolag som ännu inte konsoliderats till ett fåtal större aktörer på en marknad. Bolag som har förvärv som en del av sin tillväxtstrategi gillar fragmenterade marknader.
 • Marknad som växer – Om marknaden som ett bolag verkar på växer så blir det lättare för själva bolaget att växa också. Det blir lägre konkurrens på marknaden då man slipper ta marknadsandelar av varandra, vilket är kostsamt.
 • Bolag som växer snabbare än marknaden – Om ett bolags omsättning växer snabbare än marknaden så betyder det att man tar marknadsandelar av någon annan. Vilket är ett styrketecken.
 • Sök uthållig tillväxt – Leta efter strukturell tillväxt/trend istället för cyklikalitet. Strukturell tillväxt ger stöd åt vinster i lågkonjunktur.
 • Investera i oupptäckta bolag – Hitta aktier som inte har någon analytikertäckning så är dina odds till avkastning bättre.
 • VD med högt aktieägande – Bolag där ledningen äger mycket aktier ökar incitamenten för att de ska tänka som ägare och vara försiktiga med aktieägarnas pengar. VD får gärna vara ung så risken för pension kan räknas bort.
 • Betala premie för bolag med bra ledning. En ledning som är duktig på att allokera kapital och kan göra bra förvärv är värt att betala mer för. Du kan betala 20% premie för bolag där ledningen kan hantera kapital.
 • Leta trend i samhället – Trender är starka underliggande drivkrafter i ett företags försäljning, exempel på trender: urbanisering, djurhälsa, digitalisering, åldrande befolkning, robotisering
 • Våga ha en koncentrerad portfölj – Riskspridningens effekt avtar efter 20-30 aktier. En rekommendation från många duktiga investerare är max 10-15 innehav i portföljen, och minst 5-8 innehav.
 • Möjlighet att bli globala – Bolaget du investerar i ska helst ha en produkt som kan internationaliseras utanför Sverige. Ett bolag med globala tillväxtambitioner kan göra att tillväxtresan blir längre.
 • Marginalförbättring – Ett bolag får gärna ha möjlighet att förbättra marginalerna i verksamheten. På det sättet kan aktievärdet stiga betydligt om rörelsemarginal går från t.ex. 5% till 12%.
 • Återkommande intäkter – Om ett företag har återkommande intäkter så behövs ingen nyförsäljning. Det gör att man får lägre kostnader eftersom man inte behöver lägga pengar på försäljning och marknadsföring. Återkommande intäkter brukar leda till att det är lättare att växa omsättningen varje år.
 • Starkt kassaflöde – Bolag med starkt kassaflöde gör det lättare för ledningen att driva företaget. Ett stabilt kassaflöde gör det lättare att betala räntor, utdelningar, löner och leverantörer.
 • Börsvärde under 5-10 miljarder – Om du investerar i bolag med litet börsvärde så är du oftast före fonder. Om företaget är bra och växer så kommer börsvärdet och likviditeten öka vilket gör att fonder kan börja köpa aktien. Det gör att aktien stiger i värde på grund av multipelexpansion.
 • Mindre bolag kan förvärva till låga multiplar – Småbolag kan köpa små företag till låga priser eftersom konkurrensen om dem är mindre.
 • Hög bruttomarginal ger hög hävstång på sista raden – Bolag med höga bruttomarginal (>50%) men låg EBIT-marginal (10-15%) får enorm vinsttillväxt om tillväxten fortsätter.
 • Betala inte för mycket – Se till att du inte betalar mer än än 20-25x på nästa års vinst om det är ett tillväxtbolag som växer 20-30% per år.
 • Hitta småbolag i lönsam nisch med bra uthållig tillväxt där de kan bli marknadsledare.
 • Stor marknadsandel – En stor andel av marknaden gör att företaget kan sätta priset så att ingen prispress uppstår.
 • Kan bolaget växa snabbare än sin marknad? – Om ett företag har en organisk tillväxt som är snabbare än sin marknad så visar det att man tar marknadsandelar.
 • Stark balansräkning – Om bolaget har en låg skuldsättning och lite goodwill i balansräkningen så minskar risken vid fallande omsättning och vinst. Aktier med lite skulder brukar falla mindre i börskrascher.

”Börsbolag med omsättning på 2 mdr – 15 mdr har stor potential därför där kan förändringar och tillväxtfrågor drivas väldigt effektivt och du får en väldigt bra värdetillväxt under den resan.” – Jan Svensson, VD Latour

Insynsköp

När det gäller insynsköp så är det viktigt att titta på vad VD (CEO) och Ekonomichef (CFO) gör med sina pengar. Om de köper aktier för stora belopp så brukar det vara ett bra tecken. Om du är intresserad av att kolla insynsköp i ett bolag så kan du använda dig av Finansinspektionens insynsregister här.

Tillväxtbolag i Sverige som har många av kriterierna

Aktierna i listan är ingen rekommendation. Kom ihåg att alltid göra din egen aktieanalys och att aktiepriset är viktigt för att en investering ska bli bra. Du kan förlora hela ditt investerade kapital när du köper aktier.

Mer tips på hur du blir en bra aktieinvesterare hittar du under våra tips på aktieböcker.