Vad är en bra churn för ett SaaS-bolag?

En bra churn rate är 5% eller lägre

Ett SaaS-bolag erbjuder sin programvara som en prenumeration med betalning per månad eller år. Det viktigaste nyckeltalet för ett SaaS-företag är churn rate (kundbortfall), där en bra churn är under 5% per år. Det betyder att endast 5% av totala kundstocken avslutar sin prenumeration per år.

Vad är ett SaaS-bolag?

Ett SaaS-bolag (Software as a Service) är ett företag som levererar programvara som en tjänst via internet. Istället för att kunden köper programvaran och installerar den på sin dator eller server, så tillhandahåller SaaS-bolaget programvaran som en molntjänst som kunden kan använda via en webbläsare eller en annan enhet.

SaaS-bolag erbjuder oftast sina tjänster som en prenumeration, där kunden betalar en månadsavgift eller en årlig avgift för att få tillgång till programvaran. Fördelarna med att använda en SaaS-tjänst inkluderar tillgänglighet från olika platser och enheter, automatiserad programuppdatering och hantering, och möjligheten att betala för programvaran enligt användning.

Exempel på SaaS-bolag:

Vad är en bra churn för ett SaaS-bolag?

En ”bra churn” eller churn rate (kundtapp) för ett SaaS-bolag, det vill säga ett mjukvarubolag med produkter, beror på flera faktorer såsom bransch, företagsstorlek, produkter och kundsegment. Generellt sett är en låg churn rate önskvärd, vilket indikerar att företaget behåller en stor andel av sina kunder över tid. Vad är då en låg churn?

En rimlig churn rate för ett SaaS-bolag varierar vanligtvis från 5-10% per år, men detta kan variera beroende på företagets specifika situation och målsättningar. En churn rate under 5% anses riktigt bra. Det är viktigt att notera att en hög churn rate kan ha en negativ inverkan på företagets tillväxt, intäkter och lönsamhet. Exempel på börsnoterade SaaS-företag med låg churn rate är Fortnox (< 5%) som sysslar med bokföringsprogram via molnet och Lime Technologies (< 5%) som erbjuder egenutvecklade CMR-lösningar. Båda dessa företag har alltså en churn under 5% enligt deras årsredovisningar.

För att minska churnen kan SaaS-bolag använda sig av olika strategier som exempelvis att förbättra kundsupporten, erbjuda bättre produktutbildning, löpande förbättring av produktkvaliteten och ökad kundinteraktion. Det är viktigt att kunderna upplever att de får mycket värde för pengarna som matchar deras behov, rätt nivå på prissättning är därför viktigt. Om priset inte motsvarar förväntningarna och konkurrenter samtidigt visar på ett bättre erbjudande så kommer kunderna byta till deras produkter och tjänster.

Ett tips för att minska churn är att erbjuda årsprenumeration istället för månadsprenumeration. Företag med årliga abonnemang har ofta 40-60% lägre churn. Anledningen till detta är mer motiverade kunder som noga tänkt igenom sitt köp och vill lära sig produkten.

Därför är det viktigt att hålla koll på churn rate

Churn rate, eller kundavhopp, är ett viktigt mått för SaaS-bolag och andra företag som erbjuder prenumerationsbaserade produkter eller tjänster. Detta beror på att churn rate visar hur många kunder som väljer att avsluta sin prenumeration inom en viss tidsperiod.

Det är viktigt att hålla koll på churn rate av flera anledningar:

  • Kostnadseffektivitet: Att behålla befintliga kunder är oftast mer kostnadseffektivt än att locka till sig nya kunder. Forskning visar att det kostar ca fem gånger mer att förvärva en ny kund än att behålla en befintlig. En hög churn rate kan innebära att företaget måste investera mer resurser i marknadsföring och försäljning för att kompensera för förlorade intäkter.
  • Lönsamhet: Ett högt antal kundavhopp kan ha en negativ inverkan på företagets lönsamhet. Företaget kan tvingas sänka priset på sina produkter eller tjänster för att behålla befintliga kunder eller för att locka till sig nya kunder, vilket kan påverka företagets marginaler och lönsamhet.
  • Tillväxt: En hög churn rate kan ha en negativ inverkan på företagets tillväxt. Om företaget förlorar fler kunder än det lyckas locka till sig, kan det leda till minskad omsättning och intäkter, vilket kan göra det svårt för företaget att växa och investera i nya produkter eller tjänster.

Därför är det viktigt för företag att ha en låg churn rate och att arbeta aktivt för att minska antalet kundavhopp genom att förbättra produktkvaliteten, kundtjänsten och marknadsföringsstrategierna.

Det är också viktigt att hålla koll på frivillig churn och ofrivillig churn. Frivillig churn innebär
att kunden på egen begäran slutar att vara kund på ett företag. Ofrivillig churn innebär att företaget gör sig av med kunden för att kunden betalar för lite/inte är tillräckligt lönsam.

Vad betyder CRM inom SaaS?

CRM står för Customer Relationship Management och används inom SaaS för att beskriva programvarulösningar som är utformade för att hjälpa företag att hantera och förbättra relationen med sina kunder. CRM inom SaaS innebär att företag kan använda en molnbaserad programvara för att samla, analysera och använda data för att förbättra kundrelationer, säljprocesser och marknadsföringsaktiviteter.

CRM inom SaaS innebär också att programvaran kan användas från vilken enhet som helst med internetuppkoppling, vilket ger företagen möjlighet att hantera kundrelationer på ett effektivt sätt även när de är på språng. Funktioner som vanligtvis finns inom CRM i SaaS-lösningar inkluderar försäljningshantering, kundtjänst, marknadsföring och analys av kunddata.

Exempel på CRM-lösningar inom SaaS inkluderar amerikanska Salesforce och svenska Lime.