Investerarskydd

Investerarskydd betyder att du som privatspanare har en statlig garanti på att du får tillbaka dina pengar ifall en finansiell aktör går i konkurs. Investerarskyddet omfattar värdepapper såsom aktier, obligationer, optioner, terminer, fondandelar och kontanter på din ISK, KF eller VP-konto.

Investerarskyddet ska inte blandas ihop med statlig insättningsgaranti som är en helt annan sakDen statliga insättningsgarantin gäller nämligen endast sparkonton och bankkonton.

Innehållsförteckning:
Vilka belopp gäller för investerarskyddet?
Gäller investerarskydd för fonder?
Investerarskydd för ISK
Investerarskydd för KF
Hur får man sin ersättning?
När gäller inte investerarskyddet?
Skillnad mellan investerarskydd och insättningsgaranti

Investerarskyddet gäller endast vid:

  • ett belopp på högst 250 000 kronor per institut och person
  • om en bank eller ett värdepappersbolag har slarvat bort ägandeuppgifter på dina värdepapper
  • institutet har gått i konkurs och du inte kan få ut dina värdepapper

Normalt så behöver inte investerarskyddet träda in om du äger aktier på ett investeringssparkonto eller VP-konto. Men om olyckan är framme och bankens finansiella system kraschar så kan ägarinformation försvinna. Jag känner dock inte till något sådant nutida exempel. Men i en sådan situation så ska investerarskyddet skydda upp till ett belopp på 250 000 kr. Investerarskyddet gäller däremot inte för värdeförändringar på dina aktier och värdepapper.

Observera: Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar omfattas inte av skyddet eftersom de inte är finansiella instrument.

Du blir informerad av Riksgälden och konkursförvaltaren om möjligheten till ersättning. – Källa: Riksgälden.se

investerarskydd

Vilka belopp gäller för investerarskyddet?

När investerarskyddet träder in kan du få ersättning om upp till 250 000 kr. Denna summa gäller per institut, vilket innebär att om du har högre summor placerade, kan det vara värt att överväga att sprida ut investeringarna över flera olika aktörer – åtminstone om du vill vara garanterad ersättning för dina förlorade pengar om institutet skulle gå i konkurs.

Till exempel: om du har 500 000 kr investerat hos Avanza och de går i konkurs, är du garanterad att få tillbaka maximalt 250 000 kr av dessa via ditt investerarskydd.

Om du istället sparar 250 000 kr hos Avanza och 250 000 kr hos Nordnet, och bägge dessa går i konkurs är du garanterad att få tillbaka 250 000 kr från Avanza och 250 000 kr från Nordnet – alltså får du tillbaka hela ditt investerade belopp.

Gäller investerarskydd för fonder?

När du sparar i fonder ser upplägget i grunden något annorlunda ut gentemot många andra investeringar. Det beror på att de fondandelar du äger hör till en fond som förvaltas av ett fondbolag. Det innebär i korthet att fondbolaget sköter förvaltningen av fonderna, medan själva värdepappren som regel förvaras hos något annat finansinstitut – oftast någon av de större bankerna.

Det innebär att om det institut som förvaltar dina fonder går i konkurs ska fonderna vara skyddade från institutets egna tillgångar, så att fonderna inte påverkas.

Om det ändå av någon anledning skulle bli så att du inte kan få ut dina fondandelar på grund av att din fondförvaltare eller det institut där fondandelarna förvarats gått i konkurs, så kommer investerarskyddet att träda i kraft. Du har med andra ord ett garanterat skydd på upp till 250 000 kr även när du sparar i fonder.

Investerarskydd för investeringssparkonto (ISK)

När du har dina investeringar på ett ISK (vi rekommenderar ISK hos Avanza) hos ett institut som går i konkurs ska detta egentligen inte påverka dina investeringar. Detta beror på att du har dina investeringar bundna i till exempel aktier eller fonder, och dessa i sin tur ägs ju av andra än det institut som gått i konkurs.

Det är dock så att om denna konkurs skulle medföra att du på något vis inte längre har tillgång till dina placeringar kommer investeringsskyddet träda in, och det ersätter då dina förluster upp till 250 000 kr.

Investerarskydd för kapitalförsäkring (KF)

Den som har en kapitalförsäkring omfattas inte av investerarskyddet. Istället finns det andra skydd i kapitalförsäkringen som ska träda in i händelse av en konkurs.

Det finns också väldigt många regler som försäkringsbolagen måste förhålla sig till för att så långt som möjligt undvika en konkurs – till exempel måste de ha ett kapital och en buffert som överstiger den skuld som bolaget har till sina försäkringstagare.

De som tecknat försäkringarna har dessutom förtur gentemot många andra fordringsägare vid en eventuell konkurs – detta är dock inte någon garanti för att du får tillbaka dina investeringar, eftersom det till exempel kan hända att värdet på de tillgångar som försäkringsbolaget kraftigt har sjunkit i värde precis innan konkursen, så att inga pengar finns som backup.

Hur får man sin ersättning?

Om det är så att du investerat pengar hos en aktör som gått i konkurs kommer Riksgälden att kontakta dig om det finns något investerarskydd som träder in.

De kommer dock inte att automatiskt starta något ärende som ger dig rätt till ersättning, utan de kommer endast informera dig om hur läget ligger till, och därefter är det upp till dig själv att göra en ansökan om att få tillbaka dina förlorade investeringar via investerarskyddet.

För att inte gå miste om några pengar är det viktigt att du framställer ditt krav så snart som möjligt, eftersom du bara har möjlighet att kräva ersättning inom ett års tid från det att konkursbeslutet tagits. Se därför till att göra din ansökan omgående.

När gäller inte investerarskyddet?

Även om investerarskyddet är väldigt täckande, finns det också tillfällen då det inte träder in. Den kanske viktigaste punkten att ha koll på är att det endast är summor upp till 250 000 kronor per institut som ersätts. Allting du förlorar utöver dessa pengar kommer du inte att få någon ersättning för via investerarskyddet – åtminstone inte så länge du har hela summan investerad hos ett och samma institut.

Investerarskyddet gäller inte heller för dig som har sparat pengar på ett vanligt sparkonto eller bankkonto – för denna typ av sparande gäller istället den allmänna insättningsgarantin, vilken vi ska förklara närmare nedan.
Det är också så att för att investeringsskyddet ska träda in i händelse av en konkurs krävs det att det institut där du valt att placera dina pengar faktiskt är anslutet till Riksgäldens investerarskydd.

En övervägande majoritet av alla aktörer har denna anslutning, men om du känner dig minsta osäker kan du alltid gå in på Riksgäldens hemsida och klicka dig in på deras informationssida om just insättningsgaranti och investeringsskydd. Där kan du hitta en länk med information om alla finansiella institut i Sverige som är anslutna till skyddet.

Skillnad mellan investerarskydd och insättningsgaranti

Skillnaden mellan investerarskyddet och insättningsgarantin är egentligen inte så jättestor. Det första gäller på investeringar, medan det senare gäller på insättningar – precis som det låter alltså.

Insättningsgarantin gäller på de pengar du satt in på till exempel ett sparkonto eller lönekonto, och den ersättning du kan få från denna är avsevärt högre än investerarskyddet.

Insättningsgarantin träder, precis som investerarskyddet, in om det finansiella institut där du har dina pengar går i konkurs. Men medan ett investerarskydd ersätter summor upp till 250 000 kronor, täcker istället den statliga insättningsgarantin summor upp till 1 050 000 kronor. Det finns också vissa undantagsfall där du via insättningsgarantin kan få högre ersättning om ända upp till fem miljoner kronor. Detta är till exempel om den insättning du gjort är kopplad till någon livshändelse, så som att du precis sålt din bostad eller liknande.

Precis som med investerarskyddet är det inte alla institut som är knutna till insättningsgarantin, och gemensamt för de bägge är att oavsett vilket sätt du väljer att placera dina pengar bör du säkerställa att det institut där du har dina placeringar är anslutet till antingen investeringsskyddet eller insättningsgarantin.

Mer information om investerarskyddet hittar du här hos Riksgälden. På deras hemsida kan du läsa om:

  • När skyddet träder i kraft
  • Hur du ska göra för att få ut dina pengar
  • Vilka tillgångar som omfattas
  • När utbetalningen sker
  • Vilka banker och institut som är anslutna till investerarskyddet
  • Lagar och direktiv som gäller