Investerarskydd

Investerarskydd betyder att du som privatsparare har en statlig garanti på att du får tillbaka dina pengar ifall en finansiell aktör går i konkurs. Investerarskyddet omfattar värdepapper såsom aktier, obligationer, optioner, terminer, fondandelar och kontanter på din ISK, KF eller VP-konto.

Investerarskyddet ska inte blandas ihop med statlig insättningsgaranti som är en helt annan sakDen statliga insättningsgarantin gäller nämligen endast sparkonton och bankkonton.

Investerarskyddet gäller endast vid:

  • ett belopp på högst 250 000 kronor per institut och person
  • om en bank eller ett värdepappersbolag har slarvat bort ägandeuppgifter på dina värdepapper
  • institutet har gått i konkurs och du inte kan få ut dina värdepapper

Normalt så behöver inte investerarskyddet träda in om du äger aktier på ett investeringssparkonto eller VP-konto. Men om olyckan är framme och bankens finansiella system kraschar så kan ägarinformation försvinna. Jag känner dock inte till något sådant nutida exempel. Men i en sådan situation så ska investerarskyddet skydda upp till ett belopp på 250 000 kr. Investerarskyddet gäller däremot inte för värdeförändringar på dina aktier och värdepapper.

Observera: Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar omfattas inte av skyddet eftersom de inte är finansiella instrument.

Du blir informerad av Riksgälden och konkursförvaltaren om möjligheten till ersättning. – Källa: Riksgälden.se

investerarskydd

Mer information om investerarskyddet hittar du här hos Riksgälden. På deras hemsida kan du läsa om:

  • När skyddet träder i kraft
  • Hur du ska göra för att få ut dina pengar
  • Vilka tillgångar som omfattas
  • När utbetalningen sker
  • Vilka banker och institut som är anslutna till investerarskyddet
  • Lagar och direktiv som gäller