Avdragsgill ränta

Vad finns det för möjligheter till ränteavdrag? Du får som privatperson göra 30% avdrag på de låneräntor du betalat under ett inkomstår. Hur mycket ränta du har betalat står förtryckt på din deklaration. Banker och kreditinstitut lämnar nästan alltid in en kontrolluppgift till Skatteverket, men kontrollera alltid att dina lån finns listade i din deklaration. Lånar du via revers från en privatperson så måste du ange personnummer och adress under övriga upplysningar i din deklaration för att räntan ska bli avdragsgill.

Ingen räntereduktion på studielån: Ett CSN lån med ränta är inte avdragsgill. Där är har staten redan justerat för ränteavdrag, det är därför räntan är så låg på studielånet.

Hur fungerar ett ränteavdrag?

Det är vanligt att låna pengar idag och ofta behöver man finansiera ett bostadsköp eller låna till konsumtion. Större delen av svenska befolkningen har idag bolån och betalar varje månad en ränta till banken eller kreditföretaget. Den räntan är vidare avdragsgill med 30% upp till 100 000 kronor om året. Har du räntor på mer än 100 000 kronor så får du endast dra av 21% på den överskjutande delen.

Viktigt att veta är att du inte får dra av förvaltningsavgifter eftersom det är en tilläggsavgift vid avbetalning. Det är endast låneräntan som du betalar in som du får göra avdrag på.

avdragsgill ränta

Räntereduktion är en statlig subvention

Ränteavdraget i Sverige har gynnat de som äger sitt boende och har stora lån eftersom du får kvitta kostnaderna för låneräntan mot både ränteintäkter (inkomst av kapital) och din lön (inkomst av tjänst). Det har gjort att svenskarna har kunnat ta större lån än vad som egentligen vore möjligt. Dagens låga styrräntan gör att det blir ännu billigare att låna pengar. Eftersom det är så billigt att låna pengar så har bostadspriserna stigit sedan 1994 i Sverige.

Ränteavdrag leder till bostadsbubbla

Idag har vi något som liknar en bostadsbubbla och unga människor har svårt att ge sig in på bostadsmarknaden. Regeringen har velat stimulera ekonomin och bostadsbyggande, men så här i efterhand kan vi se att nybyggandet har stått still.

Regeringen diskuterar idag att ta bort ränteavdraget. Problemet är att de styrande är rädda för en bostadskrasch ifall de tar bort reduktionen på 30%. I värsta fall skulle det skapa en liknande finanskris som vi hade 1990-1994. År 1990/1991 sänkte man ränteavdraget från 50% till 30% vilket anses ha bidragit till kraschen. Dessutom skulle hushållen få svårt att konsumera, och det är ett stort problem eftersom konsumtionen har drivit Sveriges BNP sedan 2008.

För året 2012 låg ränteavdragen på cirka 32 miljarder kronor i Sverige och ränteutgifterna var cirka 108 miljarder kronor (källa: Wikipedia).