Skatt på aktier

Skatt på aktier betalar du om du gör en kapitalvinst på ett vanligt VP-konto (aktie- och fondkonto). Skatten utlöses i samband med en försäljning av ett värdepapper, normalt redovisar du försäljningen på blanketten K4. Skatten i inkomstslaget kapital är idag 30% och gäller oavsett hur länge du har ägt dina aktier.

Gör du en förlust på ett VP-konto så kan du kvitta din förlust mot en vinst i ett annat värdepapper. Så planera dina köp av aktier och försäljningar om du äger dina aktier på ett VP-konto.

Skatt på utdelningar

Skatt på aktier

Du måste också skatta 30 procent på utdelningar som du får in på ditt VP-konto. Detta trots att bolaget som du får utdelningen ifrån redan har betalat bolagsskatt. Äger du utländska aktier så betalar du först 15% källskatt (ibland mer) i bolagets hemland och sedan 30% i skatt här i Sverige.

Skatten blir hög för en privatperson och insikten i bolagen är dålig. Därför väljer många privatpersoner att starta egna företag istället eller köpa hyresfastigheter eftersom du kan påverka mer.

Lägre skatt på investeringssparkonto

Idag finns två alternativ till det äldre VP-kontot. Det första är en Kapitalförsäkring (KF) där du står som förmångsgivare, vilket innebär att banken äger din försäkring åt dig. Du betalar ca 1% i skatt per år och du kan handla fonder och aktier i din KF. Tekniskt sätt så äger du alltså inte dina aktier utan du äger försäkringen. Använder du en kapitalförsäkring så behöver du inte deklarera.

Det andra alternativet är Investeringssparkontot (ISK) som staten skapade för att uppmuntra sparande i aktier. Här äger du som privatperson dina aktier och du betalar samma skatt som i en KF, nämligen ca 1% per år. Utdelningar från svenska aktier är skattefria. Du tjänar alltså på att äga aktier med hög direktavkastning i ett investeringssparkonto. Du behöver heller inte deklarera dina försäljningar och köp av aktier. Själv så har jag investerat största delen av min aktieportfölj via en ISK.

I jämförelse med VP-konto så är investeringssparkontot och kapitalförsäkringen mycket smidigare att använda. Även skatten blir lägre för dessa kontona. Det är dock rimligt att anta skattehöjningar för ISK i framtiden, då statslåneräntan är ovanligt låg. När väl räntan börjar stiga så kommer också ISK och KF som sparformer vara mindre attraktiva eftersom avkastningskraven ökar för att få en positiv realavkastning.

På ett VP konto skattar du på vinsten. På en Kapitalförsäkring eller Investeringssparkonto skattar du på hela innehavet.