Investeringskriterier

Under årens lopp har jag skaffat mig ett antal investeringskriterier som gärna får infinna sig innan ett aktieköp. Punkterna bör ses som vägledning och följs inte exakt, jag har lärt mig att man även måste vara lite flexibel som investerare. Du hittar till exempel inte stabila kassaflöden i små tillväxtbolag eller låga P/E-tal för kvalitetsbolag som genererar mycket cash. En tillsynes hög skuldsättning kan ibland vara missvisande om ett bolag har ett stort fritt kassaflöde som gör att ledningen kan betala tillbaka skulderna på 2-3 år. Här kommer mina punkter som är viktiga vid en investering:

 • Köpa aktier i bra bolag till ett rimligt pris och värdering
 • Verksamheten ska vara stabil och generera starka kassaflöden
 • Bolaget ska ha låg CAPEX justerat för förvärv/avytringar
 • Bolaget ska helst inte behöva spendera pengar på forskning & utveckling
 • Ledningen ska vara duktig på kapitalallokering. Förvärv till höga multiplar utanför kärnverksamheten är en röd flagg.
 • Storleken på bolaget spelar ingen roll, micro cap-large cap
 • Vid inledande position så finns viljan att äga bolaget minst 3-5 år och längre om jag gillar vart bolaget är på väg
 • Bolaget ska helst ha en stabil eller ökande ROE över tid
 • Rörelsemarginalen får gärna vara över 15%
 • Långfristiga skulder ska gå att betala tillbaka på 3-4 år
 • Bolaget får gärna ha en moat (vallgrav) kring sin affärsmodell
 • Marknadspositionen ska helst vara 1:a eller 2:a
 • Jag bör förstå vad bolagets kunder vill ha, ”vad är grejen för kunderna?”
 • Vad är det som gör att bolaget kan höja sina priser mot kund?
 • Bolaget ska vara bättre än sina konkurrenter i lönsamhet och kostnadskontroll
 • Det bör finnas en huvudägare som tar ansvar och har betydande aktieinnehav. I småbolag så får gärna huvudägaren också vara VD eller Styrelseordförande.
 • Ledningen ska historiskt ha tagit sina finansiella mål på allvar.
 • EV/EBIT bör vara så låg som möjligt
 • Owner Earnings bör överstiga 7-8%% per år vid inköp av bolag som inte växer så mycket. Owner Earnings på 5% per år är okej för tillväxtbolag.
 • Var befinner sig bolaget i värdekedjan? Var görs pengarna?
 • Stabil eller ökande bruttomarginal. rörelsemarginal och vinstmarginal
 • Omsättningen bör växa över tid