Aktieägare

Aktieägare är de privatpersoner eller juridiska personer som riskerar sitt egna sparade kapital i ett onoterat eller noterat aktiebolag. Detta riskkapital är en förutsättning för att företag ska kunna utvecklas och växa. Aktieägare har en viktig roll i samhället eftersom de är starten på det maskineri som skapar jobb, samhällsnytta och lönsamhet.

Om du köper och äger 100 st aktier i H&M så är du en delägare i bolaget.

Anledningen till att en aktieägare är villig att tillskjuta kapital är för att man tror på företaget och dess framtid. Förhoppningen hos aktieägaren är att man ska få tillbaka hela det satsade beloppet plus ränta i form av utdelningar eller kursuppgång. Därför blir nyckeltalet Price / Earnings viktigt eftersom ett PE-tal på 10 berättar för investeraren att det tar 10 år att få tillbaka sina pengar med dagens vinst.

Aktieägarnas belöning är vinsten företaget gör, den delas lika mellan aktieägarna i förhållande till hur stor andel (antal aktier) de äger i bolaget. Aktieägande skapar förutsättningar för nästa generation som ska växa upp i Sverige, därför vill staten gärna uppmuntra aktieägande och entreprenörskap. Idag är det billigt att köpa aktier och du kan enkelt göra det online via nätmäklare, här är en guide på hur du kommer igång och köper.

Aktieägare har makten

Aktieägarna är de som har störst makt och ansvar i ett bolag. Det är nämligen aktieägarna som utser en Styrelseordförande som sedan utser Styrelseledamoter, som i sin tur tillsätter en VD som sköter den operativa verksamheten med underchefer och anställda. Hur ett bolag ska arbeta bestäms på bolagsstämman varje år där aktieägarna får rösta om beslut.

Uppdragsgivaren för en VD är alltid aktieägarna.

Ett företags uppgift är att förvalta aktieägarnas pengar varsamt samt att ge avkastning i form av ökade vinster. En klok aktieägare väljer därför en bra Styrelseordförande som man har förtroende för. Är du en mindre aktieägare så bör du också välja att investera i bolag som har en större huvudägare som tar ansvar, är engagerad och är aktieägarvänlig. Kontrollera att den större aktieägaren är aktiv i sin bevakning och håller vad han eller hon lovar. Aktieägare som har ett familjebolag bakom sig är ofta mycket ansvarsfulla och långsiktiga då familjens rykte, kapital och framtida generationer står på spel.

aktieägare familj

Aktieägare i onoterade bolag

Om du är en aktieägare i ett onoterat bolag så får du vara aktiv och hjälpa bolaget hur mycket du vill. Är du en större aktieägare i ett onoterat bolag så finns många regler att förhålla sig till.

Funderar du på att köpa aktier i ett onoterat bolag? Se till att läsa årsredovisningar som finns publicerade på hitta.se eller proff.se och bygg dig en uppfattning. Om du har kontakter, spetskunskap, tillgång till lokaler eller kunder som aktiebolaget behöver så kan du höra av dig till befintliga ägare av ett onoterat bolag och fråga om du kan bidra med kapital, erfarenhet och kunskap. En aktieägare med bra historik och rykte kan vara mycket viktigt för ett bolags image gentemot banker, samhället och andra intressenter.