PE-talet

P/E (Price/Earnings) är världens mest använda nyckeltal för att värdera aktier. Du använder nyckeltalet för att se hur många årsvinster du betalar för ett bolag.

Hur räknar man ut P/E-talet?

Price / Earnings = P/E-ratio

På svenska blir det

Aktiekurs / Vinst per aktie = P/E-tal

Räkneexempel:
Aktiepris: 100 kr
Vinst per aktie: 10 kr
P/E = 100 / 10 = 10

Antalet årsvinster man betalar
P/E-talet anger hur många årsvinster man betalar för en aktie. På börsen är det vanligt att man betalar 15 gånger en årsvinst (P/E 15). Utanför börsen på den onoterade marknaden brukar investerare betala P/E 5-8 för ett bolag.

Nedskrivningar och avskrivningar påverkar vinsten
Enstaka år eller kvartal kan P/E-talet bli missvisande eftersom man gör engångsnedskrivningar eller skriver av tillgångar på kortare tid än normalt. Detta kan göra att vinsten ser ut att vara mindre än vad den är. Därför kan det vara bra att ta genomsnittsvinsten på 3 år eller 5 år och dividera med aktiekursen för att få ut ett mer korrekt P/E-tal. Du kan också jämföra vinsten med fria kassaflödet för att få en mer klar bild över hur bolaget faktiskt utvecklas.

Vad är ett normalt P/E-tal?

Vanligtvis brukar P/E-talen i genomsnitt röra sig mellan PE 12-16 på Stockholmsbörsen OMX. Sedan skiljer sig talen kraftigt mellan bolag som växer snabbt och långsamt. Ett tips är att titta på det historiska P/E-talet och jämföra med dagens.

  • Om ett bolag växer mindre än 5% per år handlas aktien normalt till PE 5-12.
  • De bolag som växer 5-10% brukar handlas mellan PE 7-20.
  • Tillväxtbolag som växer över 10% brukar värderas till PE 15-25

En tumregel är att om ett bolag växer med 20% per år så ska aktien handlas till P/E 20 eller mer. Om bolaget är obelånat så brukar P/E-talet vara lite högre eftersom hela bolag tillhör aktieägarna. Om ett bolag har växt med 30% i fem år i rad och samtidigt handlas till P/E 15 så har du hittat en riktigt köpvärd aktie.

Kom ihåg att ett bolag inte kan växa snabbt för evigt. Få bolag klarar att växa snabbare än 25% per år. Därför kan det vara klokt att betala max P/E 25 för ett bolag som växer snabbare än 25%. På det sättet skyddar du dig på nedsidan, som kan bli stor när marknaden omvärderar en snabbväxare till en normalväxare.

Peter Lynch om P/E-talet och tillväxt

”The p/e ratio of any company that’s fairly priced will equal its growth rate … If the p/e of Coca-Cola is 15, you’d expect the company to be growing at about 15 percent a year, etc. But if the p/e ratio is less than the growth rate, you may have found yourself a bargain. A company, say, with a growth rate of 12 percent a year … and a p/e ratio of 6 is a very attractive prospect. On the other hand, a company with a growth rate of 6 percent a year and a p/e ratio of 12 is an unattractive prospect and headed for a comedown.”

”In general, a p/e ratio that’s half the growth rate is very positive, and one that’s twice the growth rate is very negative.”

Källa: Boken One Up On Wall Street

Peter Lynch’s formula

”A slightly more complicated formula enables us to compare growth rates to earnings, while also taking the dividends into account. Find the long-term growth rate (say, Company X’s is 12 percent), add the dividend yield (Company X pays 3 percent), and divide by the p/e ratio (Company X’s is 10). 12 plus 3 divided by 10 is 1.5.”

”Less than a 1 is poor, and a 1.5 is okay, but what you’re really looking for is a 2 or better. A company with a 15 percent growth rate, a 3 percent dividend, and a p/e of 6 would have a fabulous 3.”

Källa: Boken One Up On Wall Street

Det finns inga gratisluncher på börsen. Så fundera noga på varför ett P/E-tal är lågt innan du köper aktier.